Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Листопад Н."

Сторінка 1

Завдання 1 Групування розрядів

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

1

4

5

145 = 1 сот. 4 дес. 5 од.

4

0

8

408 = 4 сот. 8 од.

Завдання 2 Розрядна лічба

205 = 2 дес. 5 од.   103 = 1 сот. 3 од.   

320 = 3 сот. 2 дес. 0 од.     236 = 2 сот. 3 дес. 6 од.

Завдання 3  Числа в порядку зростання (від меншого до більшого):

8, 55, 300, 484, 505, 780, 909

7, 11, 37, 73, 252, 525, 1000

 

Сторінка 2

Завдання 1 Натуральні числа

797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806

Завдання 2

Шістсот сімдесят шість = 6 с. 7 д. 6 од. = 600 + 70 + 6

Дев’ятсот вісімнадцять = 9 с. 1 д. 8 од. = 900 + 100 + 8

Завдання 3 Сума розрядних доданків

743 = 700 + 40 + 3             801 = 800 + 1

120 = 100 + 20                   47 = 40 + 7

999 = 900 + 90 + 9             325 = 300 + 20 + 5

Завдання 4

Прямі — 2 фігури, ламані – 2 фігури, криві – 3 фігури.

 

Сторінка 3

Завдання 1

Розрядне

Кругле

«Сусід»

Число

«Сусід»

Кругле

Розрядне

300

380

384

385

386

380

300

100

170

173

174

175

180

200

900

900

906

907

908

910

1000

600

660

659

660

661

660

700

200

290

299

300

301

310

400

Завдання 2 Округлили до сотень:

190 ≈ 200             181 ≈ 200                777 ≈ 800

122 ≈ 100             109 ≈ 100               890 ≈ 900

Завдання 3  Округлили до десятків:

68 ≈ 70        174 ≈ 170         351 ≈ 350         803 ≈ 800

44 ≈ 40        739 ≈ 740         675 ≈ 680         108 ≈ 110

Завдання 4 Додавання способом округлення

790 + 150 = 800 – 10 + 150 = 950 – 10 = 940

340 + 295 = 340 + 300 – 5 = 640 – 5 = 635

396 + 555 = 400 – 4 + 555 = 955 – 4 = 951

Завдання 5

Групи фігур за формою: наявні кути і нема кутів.

 

Сторінка 4

Завдання 1 Письмове множення

х14

   2

 28

х11

   7

 77

х13

   3

 39

х43

   2

 86

х21

   4

 84

Завдання 2

х43

   4

172

х27

   3

 81

х24

   6

144

х34

   8

272

х18

   5

 90

х34

   4

136

х25

   5

125

х81

   3

243

х114

     3

  342

х157

   2

 314

Завдання 3

Добуток чисел 12 і 3 збільшити на 300:

12 • 3 + 300 = 36 + 300 = 336

До числа 210 додати частку чисел 36 і 9:

210 + 36 : 9 = 210 + 4 = 214

Число 340 зменшити на добуток чисел 8 і 5:

340 – 8 • 5 = 340 – 40 = 300

Завдання 4 Максим розпочав тренування з бігу о 16 год 15 хв і тренувався З0 хв.

Познач годинник, який показує час закінчення тренування.

Годинник

Час

16 год 30 хв

17 год

16 год 45 хв

16 год 15 хв + 30 хв = 16 год 45 хв   

Сторінка 5

Завдання 1

х126

     4

 504

х202

     3

 606

х307

     2

 614

х29

   40

1160

Завдання 2 Підкреслили нерівності

Рівності: а + b = c      3 + 8 = 11

Вирази: 89 – 48

Нерівності: c > 45       8 – y < 4     100 < x   100 < x   89 – 70 > 0     b • 7 < 80

а + b = c      c > 45       8 – y < 4         3 + 8 = 11

100 < x        89 – 48      89 – 70 > 0     b • 7 < 80

Завдання 3 Розв’язки нерівності  348 < у < 353

349, 350, 351, 352

Завдання 4 Порядок дій

630 – 5 • (45 + 55)

1) +   м

2) •    и

3) —   р

100 + (40 : 8) • 100

1) :   с

2) •   и

3) +  р

8 + 3 • 6 – 23

1) •   м

2) +   а

3) —  к

Завдання 5  Відновили записи

36 : 9 = 4

_501

   40

  461

х242

     3

  726

7 • 5 = 35

х204

     7

1428

_1000

   821

   179

Сторінка 6

Завдання 1 Ділення з остачею

44 : 7 = 6 (ост. 2)

103 : 10 = 10 (ост. 3)

54 : 8 = 6 (ост. 6)

122 : 30 = 4 (ост. 2)

Завдання 2 Розподільний закон ділення відносно додавання

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 70 : 7 + 28 : 7 = 10 + 4 = 14

420 : 5 = (400 + 20) : 5 = 400 : 5 + 20 : 5 = 80 + 4 = 84

Завдання 3, 4 Письмове ділення

_848 |    4

      212

 _4

  4

  _8

    8

    0

_938 |    7

  7      134

_23

  21

  _28

    28

      0

_978 |    3

  9      326

  _7

    6

  _18

    18

      0

_715 |    5

  5      143

_21

 20

 _15

   15

     0

_912 |    3

  9      304

  _12

    12

      0

_976 |    4

  8      244

_17

  16

  _16

    16

      0

Завдання 5 Урок математики розпочався о 10 год 15 хв і тривав 45 хв. Пока­жи на годиннику час закінчення уроку (намалюй стрілки).

Була

Тривав

Стала

10 год 15 хв

45 хв

10 год 15 хв + 45 хв = 10 год + 60 хв = 11 год

Сторінка 7

Завдання 1

_639 |  9

  63    71

   _9

     9

     0

_896 |   8

  8      112

  _9

    8

  _16

    16

      0

х207

     4

  828

х123

     8

  984

Завдання 2

Частка

865 : 5

816 : 4

540 : 9

123 : 3

81 : 9

Перша неповна частка

8

8

54

12

81

Цифр у частці

3

3

2

2

1

Завдання 3 Обчислили ті частки, у результаті яких будуть двоцифрові числа:

Частка

125 : 5

780 : 3

81 : 9

364 : 4

Перша неповна частка

12

7

81

36

Цифр у частці

2

3

1

2

Ділимо

_125 |  5

  10    25

  _25

    25

      0

 

 

_364 |  4

  36    91

   _4

     4

      0

Завдання 4   Ділення перевірили множенням

_912 |    3

 9       304

 _12

   12

     0

х304

     3

 912

_832 |   4

  8     208

 _32

   32

     0

х208

     4

  832

Сторінка 8

Перевір свої досягнення

Завдання 1

х47

   9

423

х237

     4

  948

_315 | 5

  30   63

  _15

    15

      0

_875 |    7

  7      125

_17

  14

  _35

    35

      0 

Завдання 2  Рівняння

k – 347 = 578

k = 578 + 347

k = 925

925 – 347 = 578

578 = 578

b : 6 = 42

b = 42 • 6

b = 252

252 : 6 = 42

42 = 42

Завдання 4 Задача на зведення до одиниці

Сім льодяників мають масу 315 г. У коробці лежить 10 льодяників. Яка їхня маса?

Маса 1 льодяника (г)

Кількість льодяників

Загальна маса (г)

?

7

315

однакова

10

?

Короткий запис

7 льодяників — 315 г

10 льодяників — ? г

Схема

Вираз     315 : 7 • 10

План розв'язування

1) Яка маса одного льодяника?

2) Яка їхня маса?

Розв'язання

1) 315 : 7 = (280 : 35) : 7 = 45 (г) – маса одного льодяника.

2) 45 • 10 = 450 (г) – їхня маса.

Відповідь: їхня маса 450 грамів.

 

Сторінка 9

Завдання 1

3 000 + 6 000 = 9 000           5 000 + 4 000 = 9 000

6 000 – 3 000 = 3 000           5 000 – 4 000 = 1 000

Завдання 2 Продовжили ряд чисел ще трьома числами:

5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352;

Завдання 3  

5 367 = 5 000 + 300 + 60 + 7

8 891 = 8 000 + 800 + 90 + 1

1 074 = 1 000 + 70 + 4

9 979 = 9 000 + 900 + 70 + 9

Завдання 4   Записали цифрами числа:

Чотири тисячі триста дві одиниці: 4 302

Сім тисяч п'ять одиниць: 7 005

Дев'ять тисяч двадцять три одиниці: 9 023

Завдання 5  Складена задача на ділення

Очікували, що день народження Марії святкуватимуть 12 дітей. Мама приготувала по 2 тістечка для кожного з них. Однак святкували тільки 8 ді­тей. Скільки тістечок дісталося кожній дитині?

Тістечок в 1 дитини

Кількість дітей

Загальна кількість тістечок

2

12

?

?

8

однаково

Схема

 

Вираз    2 • 12 : 8

План розв’язування

1) Скільки тістечок приготувала мама?

2) Скільки тістечок дісталося кожній дитині?

Розв’язання

1) 2 • 12 = 12 + 12 = 24 (т.) – тістечок приготувала мама.

2) 24 : 8 = 3 (т.) – тістечок дісталося кожній дитині.

Завдання 6 Складена задача на ділення на вміщення

Маса кози й трьох однакових козенят становить 100 кг. Яка маса одного козеняти, якщо маса кози — 49 кг?

Короткий запис

Коза — 49 кг

Козенята — ?, 3 тварин по ? кг

Всього — 100 кг

Схема

 

Вираз     (100 – 49) : 3

План розв’язування

1) Яка маса козенят?

2) Яка маса одного козеняти?

Розв’язання

1) 100 – 49 = 100 – 50 + 1 = 51 (кг) – маса козенят.

2) 51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (кг) – маса одного козеняти.

Відповідь: маса козеняти 17 кілограмів.

 

Сторінка 10

Завдання 1

11 110, 11 111, 11 112, 11 113

Завдання 2

64 892 = 60 000 + 4 000 + 800 + 90 + 2

89 206 = 80 000 + 9 000 + 200 + 6

17 089 = 10 000 + 7 000 + 80 + 9

40 018 = 40 000 + 10 + 8

Завдання 3

10 000 + 2 000 + 300 + 10 + 7 = 12 317

60 000 + 5 000 + 400 + 90 + 1 = 65 491

80 000 + 600 + 40 + 5 = 80 645

Завдання 4  «Сусіди» кожного числа – попереднє і наступне числа:

1 998,  1 999,    2 000

49 998,  49 999,  50 000

Завдання 5 Записали цифрами числа:

33 тисячі 720 одиниць:  33 720

70 тисяч 8 одиниць: 70 008

42 тисячі 72 одиниці: 42 072

90 тисяч 50 одиниць: 90 050

Інші завдання дивись тут...