Інші завдання дивись тут...

Завдання 726. Визнач кількість цифр у частці. Виконай ділення. Зроби перевірку.

_57300 | 3      

 3       19100

 27

 27

    3

    3

    0

_1320 | 4   

 12     330

  12

  12

   0  

 

 

_1080 | 9  

  9     120

  18

  18

   0

 

 

_9150 | 3   

 9      3050

  1

  0

  15

  15

   0

_1650| 5 

 15   330

  15

  15

   0  

 

 

Перевірка

х 19100

      3  

  57300

Перевірка.

х 330 

    4  

 1320

Перевірка.

х 120

    9  

 1080

Перевірка 

х 3050

     3  

  9150

Перевірка

х 330

    5  

 1650

 

Завдання 727.

_4653 | 9    

 45       517  

  15

   9

   63

   63

    0 

 

 

_7567 | 7     

 7       1081

  5

  0

  56

  56

     7

     7

     0

_4386 | 3    

 3       1462

 13

 12

  18

  18

    6

    6

    0

_4845 | 5   

 45       969

  34

  30

   45

   45

    0

 

 

_8992 | 8    

 8        1124

  9

  8

  19

  16

   32

   32

    0

 

 

_81060 | 6    

 6        13510

 21

 18

  30

  30

     6

     6

     0

 

 

_7746 | 6    

 6        1291

 17

 12

  54

  54

    6

    6

    0

 

 

_617300 | 5      

 5          123460

 11

 10

  17

  15

   23

   20

    30

    30

     0

 

Завдання 728.

(649236 - 87345) : 3 = 187297

 

 _649236

   87345

  561891

 

 

 

 

 

 

 

_561891 | 3       

 3           187297

 26

 24

  21

  21

     8

     6

     29

     27

      21

      21

       0

 

720 378 : 9 + 13 968 : 6 = 82370

 

_720378 | 9        

 72          80042

   0

   0

     3

     0

     37

     36

      18

      18

       0

 

 

_13968 | 6    

 12        2328

  19

  18

   16

   12

    48

    48

     0

 

+ 80042

    2328

   82370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 729.

Запиши чотири числа, перше з яких 16524, а кожне наступне становить третю частину попереднього.

1) 16524 : 3 = 5508 - друге число.

2) 5508 : 3 = 1836 - третє число.

3) 1836 : 3 = (1800 + 30 + 6) : 3 = 600 + 10 + 2 = 612 - четверте число.

_16524 | 3     

 15        5508

  15

  15

     2

     0

     24

     24

      0

_5508 | 3     

 3        1836

 25

 24

  10

   9

   18

   18

    0

 

Завдання 730. Прочитай вирази. 

Яка остання дія в кожному виразі? У якому виразі змінна знаходиться в дільнику? 

35 : (15 –  у : 8) - ділення. 

(а • 6 + 5) : 4 - ділення.

(2 + х : 7) • 8 - множення.

(с + 6 • 4) – 15 - віднімання.

Добери значення букви й обчисли цей вираз.

Міркуємо так.

35 : 7 = 5

15 - 7 = 8

8 • 8 = 64

Якщо у = 64, тоді 35 : (15 –  у : 8) = 35 : (15 – 64 : 8) = 35 : (15 - 8) =

= 35 : 7 = 5

 

Завдання 731. 

Під час новорічного розпродажу ціна на побутову техніку знизилася на чверть. Визнач, скільки коштує мультиварка, якщо її початкова ціна була 1920 грн.

Розв'язання.

1 спосіб

1) 1920 : 4 = 480 (грн) - знижка.

2) 1920 - 480 = 1440 (грн) - ціна після знижки. 

 

 

_1920 | 4    

 16       480 

  32

  32

   0

2 спосіб

1) 1920 : 4 • 3 = 1440 (грн) - ціна після знижки.

Відповідь: після знижки мультиварка коштує 1440 грн.

 

Завдання 732.

Накресли прямокутник. Поділи його на три такі прямокутники, щоб площа одного з них дорівнювала сумі площ двох інших.

Розв'язання.

Ділимо прямокутник на 3 рівні прямокутники.

 

Завдання 733. 

4 • k = 368

k = 368 : 4

k = (360 + 8) : 4

k = 92

4 • 92 = 368

368 = 368

 

 

 

5 • z = 221 + 344

5 • z = 565

z = 565 : 5

z = (500 + 50 + 15) : 5

z = 113

5 • 113 = 565

221 + 344 = 565

565 = 565

 

Завдання 734. Виміряй сторону квадрата. Знайди площу заштрихованої частини квадрата.

Розв'язання.

Нехай а (см) - сторона квадрата, тоді

(а • а) : 4 (см) - площа заштрихованої частини квадрата.

 

Завдання 735. Бригада учнів зібрала в саду 1140 кг яблук, а груш — третину від маси яблук. Скільки кілограмів яблук і груш зібрала бригада?

Розв'язання.

1) 1140 : 3 = (900 + 240) : 3 = 380 (кг) - груш зібрала.

2) 1140 + 380 = 1520 (кг) - зібрала груш і яблук разом.

Відповідь: бригада зібрала 1520 кг груш і яблук.

 

Завдання 736 

9 : 4 = 2 (ост. 1)

12 : 5 = 2 (ост. 2)

44 : 8 = 5 (ост. 4)

52 : 7 = 7 (ост. 3)

100 : 9 = 11 (ост. 1)

85 : 8 = 10 (ост. 5)

47 : 6 = 7 (ост. 5)

39 : 7 = 5 (ост. 4)

 

Завдання 737. 

_182 | 5  

 15     36

  32

  30

   2 (ост.)

 

 

Перевірка.

36 • 5 + 2 = 182

 

 

 

 

 

_4327 | 6     

 42       721

  12

  12

     7

     6

     1 (ост.)

Перевірка 

721 • 6 + 1 = 4327

 

 

 

 

 

 

Завдання 738.

_7139 | 7    

 7        1019

  1

  0

  13

   7

   69

   63

    6 (ост.)

_8376 | 9   

 81       930

  27

  27

     6

     0

     6 (ост.) 

 

 

_5239 | 3    

 3        1746

 22

 21

  13

  12

   19

   18

    1 (ост.)

_8914 | 4        

 8        2228

  9

  8

  11

   8

   34

   32

    2 (ост.)

     

Завдання 739. 

_12144 | 5      

 10        2428

  21

  20

   14

   10

    44

    40

     4 (ост.) 

 

 

 

 

_812019 | 4      

 8          203004

  1

  0

  12

  12

     0

     0

      1

      0

      19

      16

        3 (ост.)

_500000 | 3      

 3          166666

 20

 18

  20

  18

   20

   18

    20

    18

     20

     18

       2 (ост.)

_89146 | 4        

 8          22286

  9

  8

  11

   8

   34

   32

    26

    24

     2 (ост.)  

 

 

_835 | 3      

 6       278

 23

 21

  25

  24

   1 (ост.) 

 

 

 

 

_1612 | 4   

 16      403

    1

    0

    12

    12

     0

 

 

 

 

_60024 | 3       

 6          20008

  0

  0

   0

   0

    2

    0

    24

    24

     0

_7824 | 4      

 4        1956

 38

 36

  22

  20

   24

   24

    0

 

 

 

Завдання 740. Розв'яжи приклади з поясненням: назви для кожного випадку перше неповне ділене і розкажи, як знайшли першу цифру частки; назви друге неповне ділене і розкажи, як знайшли другу цифру частки, і т. д. Виконай ділення до кінця. Чому в прикладах різна кількість цифр у частці? Різна кількість цифр у діленому.

_656 | 4    

 4       164

 25

 24

  16

  16

   0

 

 

 

 

_6568 | 4     

 4         1642

 25

 24

  16

  16

     8

     8

     0  

 

 

_65688 | 4     

 4         16422

 25

 24

  16

  16

     8

     8

      8

      8

      0 

1) Назви перше неповне ділене (6). Дізнайся, скільки цифр буде в частці (3).

2) Поділи перше неповне ділене на дільник (6 : 4). Запиши першу цифру в частку (1).

3) Помнож число, записане в частці, на дільник (1 • 4 = 4). Відніми цей добуток від першого неповного діленого (6 - 4 = 2).

4) Утвори друге неповне ділене (25).

5) Поділи друге неповне ділене на дільник (25 : 4). Запиши другу цифру в частку (6).

6) Помнож дільник на число, записане другою цифрою частки (4 • 6 = 24). Відніми цей добуток від другого неповного діленого (25 - 24 = 1).

7) Утвори третє неповне ділене (16).

8) Поділи третє неповне ділене на дільник (16 : 4). Запиши третю цифру в частку (4).

9) Помнож дільник на число, записане третьою цифрою частки (4 • 4 = 16). Відніми цей добуток від третього неповного діленого (16 - 16 = 0).

Отримаємо частку 164.

-----------------------------------------

1) Назви перше неповне ділене (6). Дізнайся, скільки цифр буде в частці (4).

2) Поділи перше неповне ділене на дільник (6 : 4). Запиши першу цифру в частку (1).

3) Помнож число, записане в частці, на дільник (1 • 4 = 4). Відніми цей добуток від першого неповного діленого (6 - 4 = 2).

4) Утвори друге неповне ділене (25).

5) Поділи друге неповне ділене на дільник (25 : 4). Запиши другу цифру в частку (6).

6) Помнож дільник на число, записане другою цифрою частки (4 • 6 = 24). Відніми цей добуток від другого неповного діленого (25 - 24 = 1).

7) Утвори третє неповне ділене (16).

8) Поділи третє неповне ділене на дільник (16 : 4). Запиши третю цифру в частку (4).

9) Помнож дільник на число, записане третьою цифрою частки (4 • 4 = 16). Відніми цей добуток від третього неповного діленого (16 - 16 = 0).

10) Утвори четверте неповне ділене (8).

11) Поділи четверте неповне ділене на дільник (8 : 4). Запиши четверту цифру в частку (2).

12) Помнож дільник на число, записане четвертою цифрою частки (4 • 2 = 8). Відніми цей добуток від четвертого неповного діленого (8 - 8 = 0).

Отримаємо частку 1642.

------------------------------------- 

1) Назви перше неповне ділене (6). Дізнайся, скільки цифр буде в частці (5).

2) Поділи перше неповне ділене на дільник (6 : 4). Запиши першу цифру в частку (1).

3) Помнож число, записане в частці, на дільник (1 • 4 = 4). Відніми цей добуток від першого неповного діленого (6 - 4 = 2).

4) Утвори друге неповне ділене (25).

5) Поділи друге неповне ділене на дільник (25 : 4). Запиши другу цифру в частку (6).

6) Помнож дільник на число, записане другою цифрою частки (4 • 6 = 24). Відніми цей добуток від другого неповного діленого (25 - 24 = 1).

7) Утвори третє неповне ділене (16).

8) Поділи третє неповне ділене на дільник (16 : 4). Запиши третю цифру в частку (4).

9) Помнож дільник на число, записане третьою цифрою частки (4 • 4 = 16). Відніми цей добуток від третього неповного діленого (16 - 16 = 0).

10) Утвори четверте неповне ділене (8).

11) Поділи четверте неповне ділене на дільник (8 : 4). Запиши четверту цифру в частку (2).

12) Помнож дільник на число, записане четвертою цифрою частки (4 • 2 = 8). Відніми цей добуток від четвертого неповного діленого (8 - 8 = 0).

13) Утвори п'яте неповне ділене (8).

14) Поділи п'яте неповне ділене на дільник (8 : 4). Запиши п'яту цифру в частку (2).

15) Помнож дільник на число, записане п'ятою цифрою частки (4 • 2 = 8). Відніми цей добуток від п'ятого неповного діленого (8 - 8 = 0).

Отримаємо частку 16422.

 

Завдання 741. У контейнері було 200 кг екзотичних фруктів. Ананаси становили четверту частину від усієї маси фруктів, а решта були манго й авокадо порівну. Обчисли, скільки кілограмів фруктів кожного виду було в контейнері.

Розв'язання.

1) 200 : 4 = 50 (кг) - було ананасів (або становить четверта частина).

2) 200 - 50 = 150 (кг) - решта фруктів.

3) 150 : 2 = (140 + 10) : 2 = 75 (кг) було манго й авокадо.

Відповідь: у контейнері було 50 кг ананасів, 75 кг манго, 75 кг авокадо.

 

Завдання 742. Щоб завершити спорудження будинку, треба привезти 35 344 цеглини. Четверту частину цієї цегли вже привезли. Скільки цеглин залишилося привезти?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 35344 : 4 = 8836 (ц.) - цеглин привезли.

2) 35344 - 8836 = 26508 (ц.) - цеглин залишилося привезти.

2 спосіб.

1) 4 - 1 = 3 (частини) - припадає на решту цегли.

2) 35344 : 4 • 3 = 26508 (ц.) - цеглин залишилося привезти.

_35344 | 4     

 32         8836

  33

  32

   14

   12

    24

    24

     0

_ 35344

    8836

   26508

 

 

 

 

 

 

х 8836

       3

 26508

 

 

 

 

 

 

Відповідь: залишилося привезти 26508 цеглин.

 

Завдання 743. 

1) Знайди шосту частину числа 329166.

2) Знайди дев'яту частину числа 352476.

3) Знайди восьму частину числа 463256.

_329166 | 6      

 30          54861   

  29

  24

   51

   48

    36

    36

      6

      6

      0

_352476 | 9     

 27         39164

  82

  81

   14

    9

    57

    54

     36

     36

      0  

_463256 | 8        

 40         57907

  63

  56

   72

   72

      5

      0

      56

      56

       0   

 

Завдання 744. 

1) Скільки метрів у п'ятій частині кілометра? У десятій частині кілометра?

1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

1 км : 10 = 1000 м : 10 = 100 м

2) Скільки грамів у восьмій частині кілограма? У четвертій частині кілограма?

1 кг : 8 = 1000 г : 8 = (800 г + 160 г + 40 г) : 8 = 100 г + 20 г + 5 г = 125 г 

1 кг : 4 = 1000 г : 4 = (800 г + 200 г) : 4 = 250 г

3) Скільки копійок у п'ятій частині гривні? У четвертій частині гривні?

1 грн : 5 = 100 к. : 5 = 20 к.

1 грн : 4 = 100 к. : 4 = (80 к. + 20 к.) : 4 = 25 к.

 

Завдання 745. 

1) Частку чисел 3000 і 2 зменш на найбільше трицифрове число.

(3000 : 2) - 999 = (2000 + 1000) : 2 - 999 = 1500 - 999 = 501

2) Різницю чисел 750 і 5 збільш на їхню суму.

(750 - 5) + (750 + 5) = 745 + 755 = 1500

3) Найменше чотирицифрове число зменш на найменше трицифрове і знайди третину результату.

(1000 - 100) : 3 = 900 : 3 = 300 

 

Завдання 746. Вибери приклади, які ти зможеш обчислити усно. Запиши їхні результати. Інші приклади обчисли письмово.

_84196 | 4       

 8          21049

  4

  4

   1

   0

   19

   16

    36

    36

     0 

_99568 | 7         

 7          14224

 29

 28

  15

  14

   16

   14

    28

    28

     0 

_89169 | 3      

 6           29723

 29

 27

  21

  21

     6

     6

       9

       9

       0

_87296 | 4      

 8           21824

  7

  4

  32

  32

     9

     8

     16

     16

      0

_863892 | З         

 6            287964

 26

 24

  23

  21

   28

   27

    19

    18

     12

     12

      0

8400 : 7 =

(7000 + 1400) : 7 =

=1000 + 200 =

= 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18000 : 5 =

(15000 + 3000) : 5 =

= 3000 + 600 =

= 3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81000 : 9 = 9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 747. Знайди значення виразів.

0 : 214 + 342 • 1 –  79 : 1 + 354 • 0 = 0 + 342 - 79 + 0 = 263

42836 : 2 + 50214 : 6 = 8369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_42836 | 2      

 4         21418

  2

  2

   8

   8

    3

    2

    16

    16

     0 

_50214 | 6        

 48        8369

  22

  18

   41

   36

    54

    54

     0

 

 

 

Завдання 748. Частка двох чисел дорівнює 80. Як зміниться частка, якщо дільник залишити без зміни, а ділене збільшити в 2 рази? У 16 разів? У k разів?

Розв'язання.

Збільшиться в 2 рази. Збільшиться в 16 разів. Збільшиться в k разів.

 

Завдання 749.

Ділене 96 48 24 12 6
Дільник 2 2 2 2 2
Частка 48 24 12 6 3

Як змінюється ділене? Зменшується у 2 рази.

Як змінюється частка? Зменшується у 2 рази.

Зроби висновок. Якщо ділене збільшити або зменшити в кілька разів, а дільник залишити без зміни, то частка збільшиться або зменшиться у стільки ж разів.

 

Завдання 750. Порівняй вирази у стовпчиках.

96 : 8 =

(80 + 16) : 8=

=12

100 : 4 =

(80 + 20) =

=25

99 : 9 =

(90 + 9) : 9=

=11

72 : 8 = 9

 

 

84 : 6 =

(60 + 24) : 6=

=14 

96 : 4 =

(80 + 16) : 4=

=24

100 : 2 =

(80 + 20) : 2=

=50

99 : 3 =

(90 + 9) : 3=

=33

72 : 4 = 

(40 + 32) : 4=

=18

84 : 2 =

(80 + 4) : 2=

=42

Як змінюється частка в кожному стовпчику? Зменшується в стільки ж разів.

Зроби висновок. Якщо ділене залишити без зміни, а дільник збільшити (зменшити) в кілька разів, то частка зменшиться (збільшиться) в стільки само разів.

Інші завдання дивись тут...