Інші завдання дивись тут...

РОБОТА №4

Варіант 1

Завдання 1. Над Дніпром жили поляни. Їх столицею (орудний відмінок) було місто Київ. Його заснували троє братів: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. Від Кия пішла назва Києва. На високій (бо вись) горі поставили (бо поставлять) брати сильне місто для оборони від ворогів. З півночі приходили (префікс при-) туди кораблі Дніпром, Прип'яттю (пишемо апостроф) і Десною. Зі сходу (префікс с-) і заходу йшли сухопутні дороги. 

  Інші племена визнавали силу Києва і піддавалися (префікс під- та корінь –дав-) під його провід (бо провідувати).  (З журналу «Барвінок»)

 Над Дніпром жили поляни. Їх столицею було місто Київ. Його заснували троє братів: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. Від Кия пішла назва Києва. На високій горі поставили брати сильне місто для оборони від ворогів. З півночі приходили туди кораблі Дніпром, Прип'яттю і Десною. Зі сходу і заходу йшли сухопутні дороги. 

  Інші племена визнавали силу Києва і піддавалися під його провід.

 

Завдання 2. Головні члени з останнього речення.

Племена визнавали, піддавалися.

Міркуємо так.

(Хто?) племена (що робили?) визнавали, піддавалися.  

 

Завдання 3. Займенники.

Їх, його, їхня, інші.

 

Завдання 4. Синоніми.

Дорога – шлях.

Сильний – міцний, дужий, могутній.

 

Завдання 5. Слово, яке відповідає поданій звуковій схемі.

[― •' | = • ― ] - Київ

Міркуємо так.

Слово має 2 склади (кількість складів у слові відповідає кількості голосних букв). Наголос падає на перший склад. У другому складі м'який приголосний звук.

Київ [К и й ї в] 

 

Завдання 6. Текст-розповідь «Моє місто»

 

РОБОТА № 4

Варіант 2

Завдання 1. З іменем Сергія Павловича Корольова пов'язані (пишемо апостроф) всі досягнення (середній рід іменника) у завоюванні (середній рід іменника завоювання) космосу: перший штучний супутник (бо путівник); ракета, що понесла (бо нести) вимпел на Місяць; автоматична станція, яка сфотографувала (префікс с-) його зворотний бік; пілотовані космічні кораблі.

Генеральний конструктор космічних кораблів Сергій Корольов за шістдесят (правопис числівника) років життя (бо жити) встиг багато зробити (префікс з-) не лише для своєї Батьківщини (бо батечко), а й для всього (буквосполучення ьо) людства.

  Ім'ям (пишемо апостроф) цієї видатної людини названо вулиці (перевіряємо за словником), парки, теплоходи (бо як? тепло). (З «Дитячої енциклопедії»)

   З іменем Сергія Павловича Корольова пов'язані всі досягнення у завоюванні космосу: перший штучний супутник; ракета, що понесла вимпел на Місяць; автоматична станція, яка сфотографувала його зворотний бік; пілотовані космічні кораблі.

  Генеральний конструктор космічних кораблів Сергій Корольов за шістдесят років життя встиг багато зробити не лише для своєї Батьківщини, а й для всього людства.

  Ім'ям цієї видатної людини названо вулиці, парки, теплоходи.

 

Завдання 2. Однорідні члени з останнього речення.

Вулиці, парки, теплоходи.

Міркуємо так.

Однорідні члени речення відповідають на одне питання, відділяються комою.

 

Завдання 3. Числівники.

Перший, шістдесят, багато, всі, всього.

 

Завдання 4. Антоніми.

працювати — відпочивати

перший — останній

 

Завдання 5. Слово, яке відповідає поданій звуковій схемі.

[= •' | = • = ] – місяць

Міркуємо так.

Слово має 2 склади (кількість складів у слові відповідає кількості голосних букв). Наголос падає на перший склад. Усі приголосні звуки м'які.

Місяць [м' і с' а ц']

 

Завдання 6. Текст-розповідь про людину, іменем якої названо вулицю в твоєму місті.

Інші завдання дивись тут...