Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 40  §12 Синоніми

Вправа 1

Про-май-ну-ло швид-ко лі-то, хлющ хо-ло-дний ллє сер-ди-то, хля-пав-ка спі-ва пі-сень, мжи-чка сі-є ко-жен день.

2� У вірші синоніми до слова дощ: хлющ, хляпавка, мжичка.

3� Синоніми до слова дощ: дощовиця, злива, мряка, хлюща, гроза, моква, мряка, сльота.

 

Вправа 2 Частини мови

Слова

дзвеніти, дзенькати, бринькати

сміливий, відважний, хоробрий

туга, журба, сум

«зайве»

дзвін (іменник серед дієслів)

відвага (іменник серед прикметників)

сумувати (дієслово серед іменників)

2� Склали речення з групою синонімів.

Відважний незнайомець кинувся на допомогу. Хоробрі воїни захищають рідну землю. Вчинок хлопців був дуже сміливим.

У пісні звучала туга за рідним краєм. Журба поселилася у родині. Сум і радість – протилежні почуття.

Дівчинка тихенько бринькала на гітарі. У саду дзвеніла пісня соловейка. Від поривів вітру десь дзенькала шиба.

 

Вправа 3  Підкреслили однорідні члени в реченнях.

Осінній день. Ти вибігаєш вранці на двір і бачиш, як позолотою вкрилися дерева. Із лип, кленів, беріз злітає пожовкле листя. У парках, на бульварах застелені жовтим листям доріжки. Хороше як!

Перевірка.

Ти вибігаєш вранці на двір і бачиш, як позолотою вкрилися дерева.

(Хто?) ти (що робиш?) вибігаєш, бачиш. Однорідні присудки: вибігаєш, бачиш.

Із лип, кленів, беріз злітає пожовкле листя.

Злітає (з чого?) із лип, кленів, беріз. Однорідні другорядні члени речення: лип, кленів, беріз.

У парках, на бульварах застелені жовтим листям доріжки.

Застелені (де?) у парках, на бульварах. Однорідні другорядні члени речення: парках, бульварах.

 

Сторінка 41

Вправа 4

Синоніми-іменники (що?): сум, зажура, смуток.

Синоніми-дієслова (що робити?): тужити, сумувати, журитися.

Синоніми-прикметники (який?): засмучений, зажу­рений, сумний.

Хвилинка спілкування

Діалог про песика з притулку, використовуючи синоніми…

 

Вправа 5 Словничок синонімів

Сміятися — реготати, веселитися, кепкувати, глузувати, насміхатися.

Говорити — балакати, розмовляти, джеркотати, мовити, гомоніти.

Добрий — милосердний, співчутливий, беззлобний, душевний, сердечний, хороший.

Охайний — акуратний, чепурний, чистий.

Тиша — спокій, безголосся, мовчанка.

Бігти — гнати, мчати, нестися, утікати.

 

Вправа 6  Дібрали синоніми

Гострий соус — пекучий соус.

Гострий біль — пронизливий біль.

Гостре слово — неприємне слово.  

Гострий зір – гарний зір.

Гострий момент – напружений момент.

Гострий розум – проникливий розум.

 

Вправа 7

Записали невелику розповідь за поданим початком про кошеня за словами з довідки (маля, тваринка, котеня, звірятко, бідолаха)…

Синонімами тільки в цьому тексті:

1) маля, кошеня, тваринка, котеня, звірятко, бідолаха;

2) нявчить, плаче;

3) самотнє, покинуте;

4) зглянеться, забере.

 

Сторінка 42  §13 Антоніми

Вправа 1

Антоніми: тепло́ — холод, розширюється — стискається, влітку — взимку, довгі — короткі.

Антоніми: (що?, іменники) тепло́ — холод, (що робить?, дієслова) розширюється — стискається, (коли?, прислівники) влітку — взимку, (які?, прислівники) довгі — короткі. Антоніми завжди належать до однієї частини мови.

 

Вправа 2 Поєднали частини прислів’їв та підкреслили антоніми

Тяжко заробити, а легко розгубити.

Як є початок, то й кінець буде.

Із праці радість, з безділля смуток.

Хто влітку ледарює, той узимку голодує.

Антоніми: (як?) тяжко — легко, (що?) початок — кінець, (що?) праця — безділля, (що?) радість — смуток, (коли?) улітку — узимку.

 

Вправа 3

Загадка

Відгадка

Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає.

Місяць

2� Антоніми: вночі — вдень.  

Антоніми, що мають протилежне значення тільки в цьому тексті: видно — зникає.

3� Склали загадку, у якій уживаються антоніми.

Що за дивний човник: як він з неба втікає – на зміну чорній темній ночі білий світлий день на землю прибігає. (Місяць)

Антоніми: (який?) чорний – білий, (який?) темний – світлий, (що?) ніч – день, (що робить?) втікає – прибігає, (що?) небо – земля.

4� Вилучили «зайве» слово

Антоніми

говорити — мовчати

весело — сумно

високий — низький

радість — печаль

«Зайве» слово

сидіти

добре

великий

дружба

Сторінка 43

Вправа 4  З будь-якою парою антонімів склали речення

Умій гарно говорити, але знай і мовчати. Учора мені було сумно, а сьогодні уже весело. Дуб високий, а терен низький. Підтримуйте один одного і в радості, і в печалі.

 

Вправа 5

Антоніми з різними коренями

Спільнокореневі антоніми

Друг — ворог

світло — темрява

війна — мир

білий — чорний

багато — мало

сміятися — плакати

чистий — брудний

Друг — недруг

відвести — привезти

розумний — нерозумний

спокійно — неспокійно

відчинити — зачинити

правда — неправда

добрий — недобрий

Вправа 6

Створили невелику казку про двох цілком проти­лежних персонажів, використовуючи антоніми…

 

Вправа 7  До поданих слів дібрали синонім та антонім

Слово

Синонім

Антонім

сміливий

хоробрий

боязкий

говорити

балакати, мовити

мовчати

неправда

брехня

правда

радісно

весело

сумно

мудрий

розумний

дурний

Сторінка 44  §14 Фразеологізми

Вправа 1

Накивати п'ятами — утекти.

Ні пари з уст — мовчати.

Байдики бити — ледарювати.

Давати прочухана — дуже сварити постійно.

Пасти задніх — відставати.

Оббивати пороги — постійно ходити.

Хапати за душу — хвилювати кого-небудь.

Позакладало вуха — хтось не чує.

2� Люди створюють фразеологізми тому, що влучні вислови збагачують мовлення, розвивають образне мислення, кмітливість.

 

Вправа 2

Фразеологізми

Сполучення слів

Зарубати на носі, робити з мухи слона, народитися в сорочці, як мокре горить, втерти носа

Бити в барабан, купити квиток, чудовий край, швидко йти, витирати носа

Сторінка 45

Вправа 3

Тато не чув ні рук, ні ніг після важкої роботи.

Дівчинка розповіла про пригоди п’яте через десяте.

Брат попросив сестру тримати язик за зубами.

Не чути ні рук ні ніг — втомитися. Тримати язик за зубами – мовчати. П'яте через десяте — похапцем.

2� «Зайвий» вислів»

мовчати

балакати

ані пари з вуст

мовчанку справляти

набрати в рот води

теревені вести

баляси точити

торочити небилиці

обвести навколо пальця — обманути

ламати голову — думати

Вправа 4

Ані пари з вуст, мовчанку справляти, набрати в рот води — мовчати.

Теревені вести, баляси точити, торочити небилиці — балакати.

 

Вправа 5

Фразеологізм

Синонім

Антонім

теревені правити

говорити

мовчати

вбивати клин

сварити

мирити

як бджіл у вулику

багато

мало

аж горить під руками

швидко

повільно

намотати на вус

запам’ятати

забути

Вправа 6 Намалюй (або розкажи, яким тобі уявляється) малюнок до таких сталих зворотів.

Два чоботи пара – однакові

чоботи, зв’язані шнурками

На вербі груші — нісенітниця

груші на вербі

На лобі написано — помітно

обличчя, на якому написаний вислів

Воду решетом носити — намарно

на коромислі два решета замість відер

Інші завдання дивись тут...