Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 129. Держава (ж. р., одн., Н.в.) — державою (ж. р., одн., Ор.в.),  республіка (ж. р., одн., Н.в.) — республікою (ж. р., одн., Ор.в.), революція (ж. р., одн., Н.в.) — революцією (ж. р., одн., Ор.в.), надія (ж. р., одн., Н.в.) – надією (ж. р., одн., Ор.в.), земля (ж. р., одн., Н.в.) — землею (ж. р., одн., Ор.в.), межа (ж. р., одн., Н.в.) — межею (ж. р., одн., Ор.в.), задача (ж. р., одн., Н.в.) — задачею (ж. р., одн., Ор.в.), ратуша (ж. р., одн., Н.в.) — ратушею (ж. р., одн., Ор.в.).

3. Закінчення в орудному відмінку однини іменників жіночого роду з основою на:

• твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: -ою (державою, республікою);

м'який приголосний: -ею (землею);

• шиплячий ([ж], [ч], [ш]): -ею  (межею, задачею, ратушею);

• [й]: -єю (революцією [р е в о л' у ц' і й е у], надією [н а д' і й е й у]).

 

ВПРАВА 130.

Заголовок тексту: «Новий день», «Народжується новий день».

 Ніч. Темінь. Земля оповита тишею (-ею після останнього шиплячого звуку основи [ш]). Чути лише, як за електромережею (-ею після останнього шиплячого звуку основи [ж]), під високою кручею (-ею після останнього шиплячого звуку основи [ч]) хлюпочеться вода в річці. Звідти тягне прохолодою (-ою після останнього твердого звуку основи [д]). Інколи щось шелесне в траві. Скинеться риба в річці. Час від часу порушують устояну тишу лише птахи, і тоді перед лінією (-єю після останнього звуку основи [й]) горизонту з'явилася світла смуга — народжується новий день.

2.

Будова слова (в квадратних дужках закінчення, підкреслена основа)

Звуковий розбір слова

Закінчення в орудному відмінку

Тиш[ею]

[т и ш е й у]

-ею після останнього шиплячого звуку основи [ш]

електромереж[ею]

[е л е к т р о м е р е ж е й у]

-ею після останнього шиплячого звуку основи [ж]

круч[ею]

[к р у ч е й у]

-ею після останнього шиплячого звуку основи [ч]

прохолод[ою]

[п р о х о л о д о й у]

-ою після останнього твердого звуку основи [д]

ліні[єю]

[л' і н' і й е й у]

(-єю після останнього звуку основи [й]

3. З'явилася (апостроф після префікса з- перед я).

Об'ява, під'їзд, з'єднання, з'юрмились.

 

ВПРАВА 131.

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

-ом (з основою на твердий приголосний, крім шиплячих)

-ем (з основою на кінцевий м'який звук та шиплячі)

-єм (з основою на [й])

рік [р' і к] — роком

сік [с' і к] — соком

лак [л а к] — лаком

цемент [ц е м е н т] — цементом

вир [в и р] — виром

день [д е н'] — днем

нуль [н у л'] — нулем

ніж [н' і ж] — ножем

меч [м е ч] — мечем

душ [д у ш] — душем

гай [г а й] — гаєм

рій [р' і й] — роєм

чай [ч а й] — чаєм

край [к р а й] — краєм

ручай [р у ч а й] — ручаєм

 

ВПРАВА 132Другом, братом, помічником, співрозмовником (основа на твердий приголосний звук). Учителем, учнем, приятелем, хлопцем (основа на м'який приголосний звук). Глядачем, слухачем, доповідачем, перекладачем (основа на шиплячий приголосний звук). Дощем, кущем, плащем, борщем (основа на шиплячий приголосний звук). Гаєм, обрієм, не­бокраєм, трамваєм (основа на [й]).

3. Речення. З другом я почуваюся впевненим. Учора з братом відвідав далеких родичів. Старосту класу можна вважати помічником учителя. Василько був гарним співрозмовником.

Нещодавно з учителем побували на цікавій екскурсії. Цього навчального року став учнем четвертого класу. З приятелем відвідуємо спортивну секцію. Оленка за партою сидить з хлопцем.

Мама стала бажаним глядачем на моєму концерті. Андрійко стає терпеливим слухачем моїх багатьох розповідей. Багато цікавих тем було розкрито першим доповідачем. Я мрію стати перекладачем.

З проливним дощем прийшов осінній день. Під великим кущем притаївся лякливий заєць. Під плащем я ховався від великих дощових крапель. Мама подала миску з борщем.

Трелі солов'я лунали над зеленим гаєм. Над обрієм сходило сонце. Над небокраєм піднялась кольорова веселка. Трамваєм їду на гурток.

 

ВПРАВА 133. Головна думка: «ти по рідних стежках іди».

2. Словосполучення з іменниками чоловічого роду в орудному відмінку однини: пахнуть споришем, вертаються з дощем, біжать землею, рідною зорею.

Інші завдання дивись тут...