Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 137. Заголовок тексту: «Подарунок», «Давній звичай», «Найдорожчий подарунок».

2. Який чудовий звичай існує здавна? Здавна існує прекрасний звичай підносити подарун­ки.

Яке головне призначення подарунків? Головне призначення подарунків — виявити повагу до люди­ни.

Кому можна дарувати подарунки? Дарувати подарунки можна всім, кого любите, поважаєте і цінуєте — батькові, матері, сестрі, братові, дідусеві, ба­бусі, родичеві, другові, сусідові.

Який подарунок найкращий і найдорожчий? Найкращий і найдорожчий той подарунок, що зробле­ний своїми руками.

Чи приємно отримувати квіти в подарунок? Завжди дуже приємно, коли дарують квіти.

Чим можна доповнити кожен подарунок? Чудово буде, якщо ви присвятите кому-небудь на­писаний вами вірш або складете вітального листа.

3. Словосполучення з іменниками чоловічого роду в давальному відмінку однини: дарувати (кому?) батьков[і], дарувати матер[і], дарувати сестр[і], дарувати братов[і], дарувати дідус[еві], дарувати бабус[і], дарувати родич[еві], дарувати другов[і], дарувати сусідов[і].

4. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення -ові, -еві (-єві) або -у (-ю).

 

ВПРАВА 138. Уяви змальовану картину у вірші про веселку Миколи Сингаївського та розглянь  ілюстрацію в підручнику

2. Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення -ові, -еві, -єві або -у, -ю, -і,  -ї. Наприклад: в небі, на долоні, на лузі, в гаї, у небокраї.

3. Синоніми: небокрай, виднокіл, горизонт, обрій, небосхил.

Звуко-буквений аналіз слова.

1 небокраї

2. не – бо – кра – ї

3. небокра́ї

4. [н е б о к р а й і]    [— • | — • | — — •́ | = •],

5. небокраї («ен», «е», «бе», «о», «ка», «ер», «а», «ї»)

6. звуків 9, букв 8

7. буква ї позначає два звуки: м'який приголосний [й] та голосний [і].

 

ВПРАВА 139. 1. Порівняй сполучення іменників, записані ліворуч і праворуч.

учню Шевчуку

брату Дмитру

учителю Євгену Петровичу 

директору Сергію Івановичу

учневі Шевчуку

учню Шевчукові

братові Дмитру

брату Дмитрові

учителеві Євгену Петровичу

учителю Євгенові Петровичу

директорові Сергію Івановичу

директору Сергієві Івановичу

2. Спільне: праворуч і ліворуч однакові іменники. Відмінне: різні закінчення в давальному відмінку. На слух краще сприймаються сполучення іменників ліворуч.

3. Якщо в мовленні збігаються два іменники чоловічого роду в давальному або місцевому відмінках одни­ни, то їх краще вживати з різними закінченнями.

 

ВПРАВА 140.

Сопілка — вівчареві (Д.в) втіха.

Чужому лихові (Д.в.) не смійся.

Нащо пугачеві (Д.в.) дзеркало, коли він і так гарний.

Просо вітру боїться, а дощу (Д.в.) кланяється.

Що на  думці (М.в.), те й на язиці (М.в.).

Розкажи другу (Д.в) — піде по кругу (М.в.).

По одежі (М.в.) нас вітають, а по розумі (М.в.) проводжають.

Інші завдання дивись тут...