Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Біологія 7 клас" Остапенко Л. І.

ЗА НОВОЮ  ПРОГРАМОЮ 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

ВСТУП

Сторінки 4 – 7 § 1.Тварина-живий організм 

Сторінки 8 – 11 § 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

Сторінки 11 – 14 § 3. Тканини тварин 

Сторінки 14 – 18 § 4. Органи та системи органів тварин. Тестовий самоконтроль знань

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Сторінки 19 – 22 § 5. Поняття про класифікацію тварин 

Сторінки 23 – 26 § 6. Кишковопорожнинні

Сторінки 26 – 30 § 7. Кільчасті черви

Сторінки 31 – 34 § 8. Членистоногі

Сторінки 34 – 37 § 9. Ракоподібні 

Сторінки 37 – 41 § 10. Павукоподібні

Сторінки 42 – 45 § 11. Будова комах

Сторінки 46 – 51 § 12. Різноманітність комах. Лабораторна робота 1. Вивчення  представників різних рядів комах. Практична робота 1. Різноманітність членистоногих 

Сторінки 51 – 56 § 13. Молюски, або М'якуни. Практична робота 2. Порівняння і  визначення молюсків за будовою мушлі 

Сторінки 57 – 61 § 14. Паразитичні черви - гельмінти 

Сторінки 62 – 65 § 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі 

Сторінки 66 – 68 § 16. Загальна характеристика хордових

Сторінки 68 – 75 § 17. Риби 

Сторінки 75 – 78 § 18. Амфібії 

Сторінки 79 – 83 § 19. Рептилії 

Сторінки 84 – 89 § 20. Птахи: риси пристосованості до польоту. § 21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів 

Сторінки 89 – 97 § 22. Різноманіття птахів. Їхня роль у природі та житті людини. Практична робота 3. Екологічні групи птахів 

Сторінки 97 – 107 § 23. Ссавці: загальна характеристика. § 24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні. Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі § 25. Різноманітність ссавців: Гризуни. Зайцеподібні, Копитні

Сторінки 107 – 115 § 26. Різноманітність ссавців: Хижі. Китоподібні. § 27. Різноманітність ссавців: Примати. Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування. Тестовий самоконтроль знань. 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Сторінки 116 – 126 § 28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. § 29. Різноманітність травних систем

Сторінки 126 – 131 § 30. Дихання та газообмін у тварин

Сторінки 131 – 135 § 31. Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин. Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Сторінки 135 – 138 § 32 Виділення та його значення для організму

Сторінки 138 – 148 § 33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин. § 34. Опорно-рухова система хребетних тварин. Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

Сторінки 148 – 155 § 35. Захист організму тварин. Покриви тіла. § 36. Пристосування до активного захисту та нападу

Сторінки 155 – 158 § 37. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота б. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

Сторінки 158 – 167 § 38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин. § 39. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин

Сторінки 167 – 172 § 40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин 

Сторінки 172 – 180 § 41. Розвиток тварин. § 42. Періоди та тривалість життя тварин. Тестовий самоконтроль знань

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Сторінки 181 – 186 § 43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. 

Сторінки 186 – 190 § 44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки

Сторінки 190 – 193 § 45. Структура поведінкового акту

Сторінки 194 – 198 § 46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин. Практична робота 7. Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріалами)

Сторінки 199 – 202 § 47. Способи орієнтування тварин

Сторінки 203 – 206 § 48. Суспільна поведінка тварин

Сторінки 207 – 209 § 49. Територіальна поведінка 

Сторінки 210 – 215 § 50. Комунікація тварин

Сторінки 215 - 221 § 51. Еволюція поведінка тварин. Її пристосувальне значення. Тестовий самоконтроль знань

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Сторінки 222 – 227 § 52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Сторінки 227 – 232 § 53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин 

Сторінки 233 – 237 § 54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми

Сторінки 237 – 244 § 55. Основи охорони природи. Тестовий самоконтроль знань

Сторінки 245 – 250 Узагальнення 

Сторінки 251 – 254 Короткий словник термінів

Інші ГДЗ дивись тут...