Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Який хімічний елемент найпоширеніший на Землі? Оксиген   Вправа 2 Які прості речовини Оксигену є у повітрі? Кисень і озон Які їхні хімічні формули? O2 i O3   Вправа 3 Що таке озоновий екран? Верхній шар атмосфери, в якому концентрація молекул
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що потрібно для виникнення горіння? Тісний контакт горючої речовини з повітрям (киснем у його складі) і нагрівання до температури займання    Вправа 2 Чи однакова температура займання різних речовин? Не однакова   Вправа 3 Від чого залежить
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка умова часто потрібна для того, щоб речовина прореагувала з киснем? Попереднє нагрівання    Вправа 2 Які зовнішні ефекти супроводжують горіння у кисні сірки, вуглецю, заліза, магнію, водню, метану? Ці речовини згоряють у кисні з утворенням яскравого
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які приклади доводять непересічне значення води і водних розчинів у житті людини? Обмін речовин і енергії в організмах відбувається за участю води. Приготування їжі, прання, дотримання гігієнічних норм, приймання ліків ― всі ці процеси пов'язані з
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Із чого добувають кисень у промисловості? Зі зрідженого повітря   Вправа 2 Як добувають кисень у лабораторних умовах? Розкладанням деяких оксигеновмісних речовин, наприклад гідроген пероксиду: 2Н2O2 = 2Н2O + O2↑   Вправа 3 Що таке
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини утворюються внаслідок реакції з водою кислотних оксидів? Кислоти   Вправа 2 Як називають гідрати основних оксидів? Основами   Вправа 3 Які основи називають лугами? Розчинні у воді основи, називаються лугами   Вправа 4 Як
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як правильно виготовити розчин? Виготовлення розчинів потребує точності, акуратності й попереднього проведення математичних розрахунків   Вправа 2 Чим відмірюють порцію розчинника? Мірним посудом   Вправа 3 За допомогою якого приладу вимірюють
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Для чого застосовують водні розчини? Для приготування їжі, прання білизни, прибирання помешкання у повсякденному житті; виготовлення лікарських мікстур у фармації; виготовлення розчинів мінеральних добрив і засобів захисту рослин у сільському господарстві;
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка хімічна формула води? H2O   Вправа 2 Які фізичні властивості води? За звичайних умов вода ― безбарвна рідина, без смаку і запаху. При атмосферному тиску температура замерзання води становить 0°С, а температура її кипіння дорівнює
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке хімічне рівняння? Хімічне рівняння ― умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків   Вправа 2 На основі якого закону складають хімічні рівняння? Закону збереження маси речовин   Вправа 3 Що показують
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Чи зберігаються атоми й молекули під час хімічних перетворень? Атоми зберігаються. Відбувається перегрупування атомів, тому утворюються молекули нових речовин   Вправа 2 Чи змінюється загальна кількість атомів у хімічній реакції?  Не змінюється  
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Який склад повітря? Речовина Об'ємна частка в повітрі Масова частка  в повітрі Азот N Кисень О Аргон Аr Вуглекислий газ СO2 Неон Ne Гелій Не Метан СН4 Криптон Кr Нітроген (ІV) оксид NO2 Водень Н2 Ксенон Хе Озон O3 78,08 20,95 0,93 0,03
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які явища називають фізичними? Явища, які не супроводжуються утворенням нових речовин, називаються фізичними   Вправа 2 Чим хімічні явища відрізняються від фізичних?  Суттєва ознака хімічних явищ - утворення нових речовин     Вправа 3 Що
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке масова частка хімічного елемента у складній речовині?  Масова частка хімічного елемента в складній речовині — це відношення його маси до маси речовини (сполуки): w(E) — масова частка елемента у речовині, m(E) — маса елемента в
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що є еталоном атомних і молекулярних мас? Атомна одиниця маси   Вправа 2 Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна маса — це відношення абсолютної маси молекули до атомної одиниці маси   Вправа 3 Як позначають відносну
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Назад Вперед