Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Який склад повітря? Речовина Об'ємна частка в повітрі Масова частка  в повітрі Азот N Кисень О Аргон Аr Вуглекислий газ СO2 Неон Ne Гелій Не Метан СН4 Криптон Кr Нітроген (ІV) оксид NO2 Водень Н2 Ксенон Хе Озон O3 78,08 20,95 0,93 0,03
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які явища називають фізичними? Явища, які не супроводжуються утворенням нових речовин, називаються фізичними   Вправа 2 Чим хімічні явища відрізняються від фізичних?  Суттєва ознака хімічних явищ - утворення нових речовин     Вправа 3 Що
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке масова частка хімічного елемента у складній речовині?  Масова частка хімічного елемента в складній речовині - відношення його маси до маси речовини:  w(E)=m(E)/m(речовини)   Вправа 2 За якою формулою обчислюють масову частку хімічного
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що є еталоном атомних і молекулярних мас? Атомна одиниця маси   Вправа 2 Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна маса — це відношення абсолютної маси молекули до атомної одиниці маси   Вправа 3 Як позначають відносну
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке валентність? Валентність (від лат. valentia - сила) — властивість атомів, яка характеризує їхню здатність сполучатися з певним числом інших атомів   Вправа 2 Що є одиницею валентності? Валентність атома Гідрогену   Вправа 3 Яке
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Скільки нині відомо речовин? Близько 40 млн   Вправа 2 Що таке класифікація? Класифікація (лат. classis ― розряд, клас і facіo ― роблю) — це розподіл об’єктів за класами, групами, розрядами з умовою, що до однієї групи, класу,
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке хімічна формула? Хімічна формула — це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів, індексів і допоміжних знаків (дужок)   Вправа 2 Що описують хімічні формули речовин? Якісний і кількісний склад речовини   Вправа 3
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке зважування? Це порівняння маси тіла з масою певного еталона   Вправа 2 Що є еталоном маси? Кілограм   Вправа 3 Що нині прийнято за зразок, з масою якого доцільно порівнювати масу атома? Масу атома Карбону, в ядрі якого 6 протонів і 6
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке хімічний елемент? Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра   Вправа 2 Хто запропонував літерну систему символів хімічних елементів? Шведський науковець Йєнс Якоб Берцеліус   Вправа 3 Як складалися літерні символи
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Коли зародилися атомістичні уявлення про будову матерії? У другій половині першого тисячоліття до нашої ери   Вправа 2 Кого вважають творцями античної атомістики? Левкіппа і Демокрита, які жили й творили в 5 ст. до н.е.    Вправа 3 Як
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яку речовину вважають чистою? Речовину, яка не містить домішок іншої речовини   Вправа 2 Чи існують абсолютно чисті речовини? Ні, не існують   Вправа 3 Чого в природі більше - чистих речовин чи сумішей? Сумішей   Вправа 4 Які чисті речовини
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що називають властивостями речовини? Це характеристики, за якими речовини відрізняються одна від одної або подібні між собою   Вправа 2 Які властивості речовини є фізичними? Властивості, що спостерігають чи вимірюють без зміни її хімічного складу
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Звідки походить хімія? Її корені - у ремеслах і філософських уявленнях Стародавнього світу   Вправа 2 Що в Стародавньому світі стало підґрунтям для нагромадження фактичного матеріалу в хімії? Ремесла древніх народів, удосконалення техніки хімічного
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які методи вивчення природи відомі вам з курсу природознавства? Спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання   Вправа 2 Що таке спостереження? Це цілеспрямоване вивчення й фіксування даних про об’єкт, який не зазнає спеціально
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які характеристики притаманні фізичним тілам?  Форма, розмір, об’єм, маса   Вправа 2 Наведіть приклади фізичних тіл. М'яч, парта, книжка, ручка, бурулька, сніжинка, машина, людина тощо   Вправа 3 Із чого складаються матеріали? До їхнього
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Назад Вперед