Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке валентність? Валентність (від лат. valentia - сила) — властивість атомів, яка характеризує їхню здатність сполучатися з певним числом інших атомів   Вправа 2 Що є одиницею валентності? Валентність атома Гідрогену   Вправа 3 Яке
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Скільки нині відомо речовин? Близько 40 млн   Вправа 2 Що таке класифікація? Класифікація (лат. classis ― розряд, клас і facіo ― роблю) — це розподіл об’єктів за класами, групами, розрядами з умовою, що до однієї групи, класу,
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке хімічна формула? Хімічна формула — це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів, індексів і допоміжних знаків (дужок)   Вправа 2 Що описують хімічні формули речовин? Якісний і кількісний склад речовини   Вправа 3
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке зважування? Це порівняння маси тіла з масою певного еталона   Вправа 2 Що є еталоном маси? Кілограм   Вправа 3 Що нині прийнято за зразок, з масою якого доцільно порівнювати масу атома? Масу атома Карбону, в ядрі якого 6 протонів і 6
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке хімічний елемент? Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра   Вправа 2 Хто запропонував літерну систему символів хімічних елементів? Шведський науковець Йєнс Якоб Берцеліус   Вправа 3 Як складалися літерні символи
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Коли зародилися атомістичні уявлення про будову матерії? У другій половині першого тисячоліття до нашої ери   Вправа 2 Кого вважають творцями античної атомістики? Левкіппа і Демокрита, які жили й творили в 5 ст. до н.е.    Вправа 3 Як
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яку речовину вважають чистою? Речовину, яка не містить домішок іншої речовини   Вправа 2 Чи існують абсолютно чисті речовини? Ні, не існують   Вправа 3 Чого в природі більше - чистих речовин чи сумішей? Сумішей   Вправа 4 Які чисті речовини
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що називають властивостями речовини? Це характеристики, за якими речовини відрізняються одна від одної або подібні між собою   Вправа 2 Які властивості речовини є фізичними? Властивості, що спостерігають чи вимірюють без зміни її хімічного складу
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Звідки походить хімія? Її корені - у ремеслах і філософських уявленнях Стародавнього світу   Вправа 2 Що в Стародавньому світі стало підґрунтям для нагромадження фактичного матеріалу в хімії? Ремесла древніх народів, удосконалення техніки хімічного
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які методи вивчення природи відомі вам з курсу природознавства? Спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання   Вправа 2 Що таке спостереження? Це цілеспрямоване вивчення й фіксування даних про об’єкт, який не зазнає спеціально
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які характеристики притаманні фізичним тілам?  Форма, розмір, об’єм, маса   Вправа 2 Наведіть приклади фізичних тіл. М'яч, парта, книжка, ручка, бурулька, сніжинка, машина, людина тощо   Вправа 3 Із чого складаються матеріали? До їхнього
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яких правил необхідно дотримуватися в кабінеті хімії? 1 Входьте до хімічного кабінету і виходьте з нього лише з дозволу вчителя. 2 Поводьтеся спокійно, щоб не перекинути хімічний посуд, прилади, посудини з реактивами. 3 Раціонально організовуйте робоче місце, не
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що вивчає хімія? Речовини та явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші   Вправа 2 Які перетворення одних речовин на інші відомі вам з повсякденного життя? Спалювання речовин, приготування їжі, випікання хліба, сквашування молока, ржавіння
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Яка хімічна формула води? А H2O2 Б H2O В O2H Г (OH)2   Вправа 2. Чи є поміж наведених тверджень правильні? I. У чистої води немає смаку й запаху. II. Густина льоду більша за густину води. А лише І Б лише ІІ В обидва правильні Г немає правильних
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть хімічну формулу речовини, частка якої у повітрі становить близько 20%. А CO Б N2 В О2 Г CO2   Вправа 2. Яка хімічна формула кисню? А CO Б N2 В О2 Г CO2   Вправа 3. Яка характеристика НЕ ПРИТАМАННА кисню? А безбарвний газ Б малорозчинний
Категорія : Хімія 7 клас Лашевська