Інші завдання дивись тут ... 1. До позасюжетних (статичнх) елементів твору (опис примі­щення, портрет героя, пейзаж, світ речей, уклад, авторські висловлювання тощо ) належить В портрет.   2. Розв'язкою в повісті «За сестрою» є В Павлусеве прохання про викуп Остапа
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Рядки – думки «..посланцям нічого боятися, …козаки вшанують звичаї міжна­родні й не торкнуть їх. Та він боявся харцизяк або татар-ногайців…» належать Г Девлет-Гірею.   2. Послідовність розгортання подій у повісті за
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Татарського ватажка Мустафу-агу спіймав Б Семен Непорадний   2. Як орієнтуватися за зорями, Павлусь дізнався від В діда   3. Події в перших п'яти частинах повісті розгортаються в такій послі­довності Г напад татар на Спасівку — знайомство Павлуся
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Твір «Як умру, то поховайте...» мав усі названі заголовки («Думка», «Заповіт», «Завіщаніє»)  окрім  Г «Кобзар»   2. Основна думка про зображені в художньому творі життєві явища називається А
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Події в баладі «Тополя» розгортаються в такій послідовності: Г наполягання матері одружити доньку із старим — дівчина у ворож­ки — умивання біля криниці, поки півні не співали, — перетво­рення дівчини на тополю   2.
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Послідовність періодів творчості Т. Шевченка. 1 1837-1843 pp. – В рання творчість. 2 1843-1847 pp. – Б «золота пора». 3 1847-1857 pp. – А невольницька поезія. 4 1857-1861 pp. – Г творчість після заслання.   2. Збірка
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Рядок коломийки має складів Г чотирнадцять   2 У коломийках про дозвілля молоді дівчина хоче, щоб сопілочка роз­кололася, бо А її чути на все село Б «не сопілка тото грає, а любкове серце» В сопілка сумно грала й вона тепер ходить
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Слова «Під їхню музику я душею спочиваю» належать А Льву Толстому Б Олександрові Кошицю В Іванові Айвазовському Г Михайлові Стельмаху   2. До чумацьких належить пісня А «Ой на горі да женці жнуть» Б «Ой у степу криниченька» В
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. Відповідність. Назва пісні Образи 1 «Ой на горі да женці жнуть» Б кінь, огонь, тютюн і люлька 2 «Стоїть явір над водою...» А пташки, калина, сіделечко 3 «Гомін, гомін по діброві» Г мати, туман, поле, дрібні
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... 1. В оформленні обкладинки цього підручника використано твір А літературний     Б театральний       В малярський         Г музичний   2. Мистецькому твору, на відміну від наукового, властиві  А точні дані про
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015

Інші завдання дивись тут ... КОРОТКИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК. 5 КЛАС Акровірш — віршований твір, у якому початкові літери кожного рядка утворюють якесь слово або фразу. Гіпербола — художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання
Категорія : Укр. літ. 7 клас Авраменко 2015