Інші завдання дивись тут... § 5. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ Контрольні запитання. Сторінка 28. Запитання 1. Що таке обмін речовин? Сукупність процесів перетворення речовин в організмі, що спрямовані на його збереження та само відтворення. Запитання 2. Яке
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... Перевірте свої знання до теми ВСТУП. Сторінка 22. І рівень. Оберіть правильну відповідь Завдання 1. Організм людини є біологічною системою тому, що а) складається з органів і їх систем б) має клітинну будову в) його компоненти взаємопов'язані між собою в єдине ціле г) є
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 3. ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ Контрольні запитання. Сторінка 20. Запитання 1. Що таке орган? Наведіть 3-4 приклади органів людини. Орган – частина організму, яка має певне розташування, форму, будову та виконує одну чи кілька специфічних функцій
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА Контрольні запитання. Сторінка 10. Запитання 1. Що таке біологічна система? Наведіть приклади біологічних систем. Структурне й функціональне об'єднання компонентів живої природи (біологічних елементів) різного рівня
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 41. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ. Контрольні запитання. Сторінка 176. Запитання 1. Що таке сенсорна система? Сенсорна система — це система організму, що забезпечує сприйняття й обробку інформації про зміни в довкіллі та стан внутрішнього
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... Перевірте свої знання до теми «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ» Сторінка 39. І рівень. Оберіть правильну відповідь Завдання 1. Обмін речовин — це процес а) надходження та водночас виведення речовин з організму людини б)
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... Перевірте свої знання до теми "НЕРВОВА СИСТЕМА". Сторінка 171. I рівень. Оберіть правильну відповідь Завдання 1. Нервові клітини називаються а) лейкоцитами б) нефронами в) нейронами г) гаметами Завдання 2. Відросток, який передає нервові імпульси, називають а)
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 38. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. Контрольні запитання. Сторінка 164. Запитання 1. Із яких відділів складається головний мозок? У головному мозку виділяють п'ять віддалів: довгастий мозок, задній мозок, середній мозок, проміжний мозок та передній мозок. Запитання 2.
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 13 ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ. Контрольні запитання. Сторінка 63. Запитання 1. Що таке дихання? Дихання — це сукупність процесів, що забезпечують усі клітини організму енергією. Запитання 2. Яке значення дихання в життєдіяльності
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 34 НЕЙРОН. РЕФЛЕКС. РЕФЛЕКТОРНА ДУГА Контрольні запитання. Сторінка 148. Запитання 1. Що таке нейрон? Яка його будова? Нейрон - основний структурний і функціональний елемент нервової системи. Нейрон — це нервова клітина, у якій розрізняють тіло й
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... Перевірте свої знання до теми "ОПОРА І РУХ". Сторінка 145 І рівень. Оберіть правильну відповідь Завдання 1. Рухоме з'єднання кісток відбувається за допомогою а) швів                     в) окістя б) зв'язок    
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... Перевірте свої знання з теми «ДИХАННЯ» Сторінка 75.  І рівень. Оберіть правильну відповідь. Завдання 1. Центр регуляції дихання знаходиться у: а) мозочку б) довгастому мозку в) спинному мозку г) корі великих півкуль Завдання 2. Повітря очищається від
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 31. ФУНКЦІЇ ТА БУДОВА СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ. РОБОТА М'ЯЗІВ. ВТОМА М'ЯЗІВ. Контрольні запитання. Сторінки 140. Запитання 1. Що таке м'яз? Яка його будова? М'язи — активна частина опорно-рухової системи людини. Кожний м'яз складається зі скоротливих волокон та
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 15 ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХ НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ Контрольні запитання. Сторінка 70. Запитання 1 . Як здійснюються вдих і видих? Під час спокійного вдиху скорочуються діафрагма (стає більш плоскою) та зовнішні міжреберні м'язи (відтягують ребра вгору і
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Інші завдання дивись тут... § 10. ПРОЦЕС ТРАВЛЕННЯ Контрольні запитання. Сторінка 53.  Запитання 1. Що таке травлення? Травлення — це сукупність процесів, які забезпечують механічну й хімічну обробку їжі в організмі людини, у результаті чого складні хімічні речовини
Категорія : Біологія 8 клас Рибалко

Назад Вперед