Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1 Які загальні властивості для всього класу і індивідуальні властивості мають речовини, формули яких: a) H2SO4 i H2SiO3  Кислоти — це рідини (H2SO4) або тверді речовини (H2SiO3), безбарвні, кислі
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви розумієте суть поняття "генетичний зв'язок" Усі речовини між собою взаємопов'язані за походженням і взаємодією простих і складних речовин усіх класів неорганічних сполук. Існує два ряди речовин, утворені металічними і
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчин натрій хлориду, натрій гідроксиду і хлоридна кислота. Доведіть, в якій з пробірок міститься кожна з речовин. До кожної пробірки додаємо 1-2 краплі розчину індикатора, наприклад, лакмусу. У пробірці з лугом
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Вам видано два метали — магній у вигляді порошку і мідь у вигляді дротинки (або пластинки). Добудьте з них оксиди цих металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з киснем повітря. Зазначте колір утворених оксидів. Магній оксид добуваємо
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Із наведеного переліку речовин випишіть окремо формули оксидів, основ, кислот, солей і зазначте їхні назви: НСl, Н2SіО3, К2О, NaOH, К2СО3, Ва(ОН)2, HNO3, Fe(OH)3, Н3РО4, H2S, SO2, Н2SО4, Аl2О3, Mg3(PO4)2, FeSO4, NaHCO3. Оксид
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій добування двома способами: а) цинк оксиду; 6) фосфор (V) оксиду. 1. 2Zn + O2 = 2ZnO Cполучення металів з киснем 2. Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O Термічний розклад нерозчинних основ
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Які хімічні властивості характерні для солей? Відповідь проілюструйте рівняннями реакцій. 1. Реагують з металами, що в ряду активності металів розміщені ліворуч від того металу, який входить до складу солей. Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu 2.
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Напишіть назви солей за їх формулами: a) MgCO3; магній карбонат 6) CuCl2; купрум (ІІ) хлорид в) CuCl; купрум (І) хлорид г) Na3РO4; натрій ортофосфат д) Ва(NO3)2. барій нітрат   Вправа 2. Напишіть формули солей за їхніми назвами:
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. У чому полягає суть амфотерності? У здатності деяких речовин виявляти подвійні хімічні властивості: основні і кислотні.   Вправа 2. Як здійснити перетворення: Zn->ZnO->Zn(NO3)2->Zn(OH)2->Na2ZnO2 Напишіть відповідні
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як виявити, що молоко вже почало скисати, хоча це ще не відчувається на смак? За допомогою індикатора, який набуде кольору кислотного середовища, бо при скисанні молока утворюється молочна кислота.      Вправа 2. Як
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Які речовини належать до класу основ і як їх класифікують? Сполуки, що складаються з йона металічного елемента і гідроксогрупи ОН-. За розчинність у воді основи поділяються на: розчинні (луги) і нерозчинні. Наведіть приклади. Розчинні
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Завдання
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою: барій оксид, калій оксид, купрум (ІІ) оксид, силіцій (IV) оксид, цинк оксид, сульфур (VІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій. BaO + H2O = Ba(OH)2 K2O + H2O = 2KOH SO3 + H2O = H2SO4
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Знаючи валентність елементів, напишіть формули оксидів Гідрогену, Магнію, Натрію, Алюмінію, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Барію. Запишіть назву кожного оксиду. Формула оксиду Назва оксиду Н2О MgO Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 BaO
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Відносна густина сульфур(ІV) оксидi за воднем дорівнює 32, отже, його відносна молекулярна маса становить: А 8; Б 16; В 32; Г 64. Відомо: DH2(SO2)=32 Знайти Mr(SO2)-? Розв'язання: DH2(SO2)=Mr(SO2)/Mr(H2), тому
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Назад Вперед