Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Що таке йонний зв'язок? Хімічний зв'язок, утворений внаслідок взаємодії йонів, називається йонним зв'язком. Між якими елементами він виникає? Між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви розумієте суть поняття "хімічний зв'язок"? Атоми різних елементів, що входять до складу простих чи складних речовин, утримуються разом завдяки наявності хімічного зв'язку, тобто, хімічний зв'язок - це взаємодія атомів, що
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Знаючи місце Алюмінію в Періодичній системі, схарактеризуйте цей елемент. 1. 3-й період, ІІІ група головна підгрупа, протонне число - 13; Ar(Al)=27. 2. Al  13p+; 27-13=14 n0; 13e. 3. 1s22s22p63s23p1. Алюміній р-елемент. 4.
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Поясніть причину періодичності в зміні властивостей хімічних елементів, розміщених у порядку зростання зарядів ядер їхніх атомів. Із  зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюється структура зовнішнього енергетичного рівня
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Запишіть електронні формули атомів Mg, Si, Cl і графічно зобразіть розміщення електронів за енергетичними комірками. Магній   Mg 1s22s22p63s2 Силіцій   Si 1s22s22p63s2p2 Хлор   Сl
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як ви уявляєте рух електронів в атомі хімічного елемента? Відповідь обгрунтуйте. Електрон має подвійну природу, бо одночасно виявляє властивості частинки і хвилі. Під час руху електрон виявляє хвильові властивості, тобто його неможливо описати певною траєкторією.
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Протонне число елемента дорівнює загальному числу: А  нейтронів Б  протонів В  нейтронів і протонів Г  протонів і електронів Вправа 1. Як ви думаєте, чому протонне число є важливою константою хімічного
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Хто і як відкрив явище радіоактивності? Французький фізик А.Беккерель, досліджуючи солі Урану, виявив випромінювання елементу Урану. А подружжя Кюрі виявило радіоактивність елементу Торію, відкрили Полоній і Радій і запропонували
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Як змінюються властивості елементів у періодах і групах? У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення металічних і посилення неметалічних властивостей. У парних рядах великих
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. За якими ознаками хімічні елементи об'єднані: а) в родину лужних елементів; б) у родину галогенів? Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук. а) Лужні елементи — активні
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. Назвіть елементи, що утворюють родину лужних елементів, і, користуючись табл. 1, порівняйте їхні фізичні властивості. Літій  Li Натрій  Na Калій  K Рубідій  Rb Цезій  Cs Францій  Fr
Категорія : Хімія 8 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоконтролю Вправа 1. У Періодичній системі знайдіть хімічні елементи з порядковими номерами 6, 9, 20, запишіть їхні символи, назви й величину відносної атомної маси. № 6 С,  Карбон, Ar(C)=12 № 9 F.  Флуор,  Ar(F)=19 № 20 Ca. 
Категорія : Хімія 8 клас Буринська