Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Початковий рівень Вправа 1 Молярну масу позначають буквою А) Mr Б) M В) N  Г) n   Вправа 2 Який запис позначає молярну масу натрію? А) A(Na) Б)
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Початковий рівень Вправа 1 Що таке кількість речовини? Кількість речовини — це кількість частинок (атомів, молекул, йонів тощо).   Вправа 2
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Назвіть спільні властивості усіх твердих речовин.  Мають певну форму і об’єм.   Вправа 2 Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних? У кристалах частинки строго впорядковані і утворюють кристалічні ґратки, а в аморфних
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Який зв’язок називають йонним? Хімічний зв’язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.   Вправа 2 Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком. Йонний зв’язок характерний
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Який ковалентний зв’язок називають: а) полярним? Ковалентний зв’язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар зміщуються в бік одного з атомів, називають полярним.  б) неполярним? Ковалентний зв’язок, у якому
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Дайте визначення ковалентного зв’язку. Хімічний зв’язок, який виникає внаслідок утворення спільних електронних пар, називають ковалентним.   Вправа 2 Яку формулу молекули називають електронною? Формулу молекули, у якій вказані
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Чому число відомих молекул у багато разів перевищує число хімічних елементів? Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто утворюється за рахунок комбінацій (об'єднання різної кількості атомів у різному порядку)
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Сформулюйте періодичний закон.  У 1869 р. Д.І.Менделєєв  сформулював періодичний закон: властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих та складних речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 У якому періоді розміщені такі елементи: Берилій, Силіцій, Бром, Аргентум? Відповідь: другому, третьому, четвертому, п'ятому.   Вправа 2 У якій групі і підгрупі містяться елементи, символи яких: Hg ― ІІ група, побічна підгрупа Sr ―
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Що таке радіус атома? Радіус атома — це відстань між ядром атома і зовнішнім електронним шаром.   Вправа 2 Як змінюються радіуси атомів елементів у періоді? у підгрупі? Радіуси атомів у періодах зліва направо зменшуються, у
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 За якою формулою обчислюють кількість орбіталей на енергетичному рівні? За формулою n2, де n — номер рівня.     Вправа 2 Скільки орбіталей є на І енергетичному рівні? на ІІ? на ІІІ? На першому енергетичному рівні
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Що називають енергетичним рівнем? Енергетичний рівень (електронний шар) — це сукупність електронів з однаковою (або дуже близькою за значенням) енергією.   Вправа 2 Що таке електронна оболонка атома? Електронна оболонка — це
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Що таке орбіталь? Орбіталь — це частина простору в атомі з найвірогіднішим перебуванням електрона. Вправа 2 Яку форму мають орбіталі? s-орбіталі мають форму сфери, р-орбіталі мають форму об’ємної вісімки, а форми d-
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Укажіть протонні числа Карбону, Хлору, Силіцію, Купруму. Карбон має порядковий номер 6, отже, атом Карбону містить 6 протонів. Хлор має порядковий номер 17, отже, атом Хлору містить 17 протонів. Силіцій має порядковий номер 14, отже, атом
Категорія : Хімія 8 клас Дячук Гладюк

Назад Вперед