Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій карбонату, барій хлориду, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду.  Утворюється білий осад барій карбонату. Складаємо молекулярне
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій ортофосфату, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій ортофосфату і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій сульфату, барій хлориду, розбавленої сульфатної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій сульфату або розбавленого розчину сульфатної кислоти і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду. Що спостерігаєте?
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини калій йодиду, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій йодиду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини калій броміду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій броміду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтуватого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій хлориду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій хлориду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу білого сирнистого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Речовини: розчини магній хлориду, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлена сульфатна кислота. Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (форзац ІІ), з’ясуємо чи відбудуться реакції в розчині: а) між двома солями; MgCl2 + K2CO3 =
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 88. Яку реакцію називають якісною? Реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом (утворення осаду, виділення газу, поява чи зміна забарвлення розчину), називають якісними реакціями.   Вправа 89. Реакції якого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, які є на форзаці II підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 79. У яких
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, які є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 73. Чим
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 64. Охарактеризуйте електролітичну дисоціацію води. Вода — слабкий електроліт. Вона дисоціює згідно з рівнянням:  Н2О ↔ H+ + OH– За температури 25 °С лише одна її молекула з кожних 555 мільйонів молекул розпадається на йони. Ступінь
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 57. Що таке ступінь електролітичної дисоціації? Ступінь дисоціації (α) — це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до кількості його молекул перед дисоціацією. На які групи поділяються електроліти
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 47. Дайте означення солі, лугу і кислоти як електролітів. Солі — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Луги — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 39. Які речовини проводять електричний струм у твердому стані? Метали. Назвіть частинки, що зумовлюють електропровідність цих речовин. Електрони.   Вправа 40. Які речовини називають електролітами? Сполуки, водні розчини і розплави яких проводять
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 32. Що розуміють під розчинністю речовини? Здатність речовини утворювати з іншою речовиною розчин називають розчинністю.  Від яких чинників залежить розчинність речовин у воді? Від будови речовин, від температури, від тиску для газів.   Вправа 33.
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017