Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД 1 Виявлення органічних кислот Послідовність дій Спостереження Висновки Наносимо краплю лимонного соку на універсальний індикаторний папірець Колір індикатора стає червоним       Значення рН=2, отже, середовище кисле, у розчині
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 259. Запишіть по два рівняння реакцій, які відбуваються з утворенням солей, між такими речовинами: а) металом і неметалом; Mg + Cl2 = MgCl2 Ca + S = CaS б) двома оксидами. CaO + CO2 = CaCO3 Na2O + SO3 = Na2SO4   Вправа 260. Оксиди яких типів реагують з
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 248. Які сполуки Карбону не зараховують до органічних сполук? Чадний і вуглекислий гази, карбонатну кислоту та її солі не зараховують до органічних сполук.   Вправа 249. Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором):  Назва сполуки Клас сполук
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 237. Які сполуки називають білками? Білки — високомолекулярні органічні сполуки, які виконують особливі біологічні функції в живих організмах. Які функції вони виконують у живих організмах? Енергетичну, будівельну, сигнальну, рухову,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 233. Чому крохмаль і целюлозу називають природними полімерами? Бо вони синтезуються в рослинах. Порівняйте склад молекул цих вуглеводів. Це природні полімери, мономерами яких є група атомів С6Н10О5 - залишок молекули глюкози, що мають різну ступінь
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД 1 Дія оцтової кислоти на індикатор Послідовність дій Спостереження Висновки Наносимо краплю розчину оцтової кислоти на універсальний індикаторний папірець     Забарвлення індикатора змінилося на червоне    
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 226. Які сполуки називають вуглеводами? Вуглеводи - це органічні сполуки, які мають загальну формулу  Cn(H2O)m, або CnH2mOm.  Поясніть походження цієї назви. Назва походить від слів «вуглець» і «вода».   Вправа 227.
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 221. Назвіть жири, які ми використовуємо в харчуванні. Тваринні жири (яловичий жир, свиняче сало, вершкове масло), рослинні жири зазвичай називають оліями (соняшникова, оливкова, кукурудзяна, лляна).    Вправа 222. З яких частин складається молекула
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 217. Які сполуки зараховують до вищих карбонових кислот? Карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів Карбону, називають вищими.    Вправа 218. Напишіть рівняння реакції олеїнової кислоти з калій гідроксидом і дайте назву
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 205. Які сполуки називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп. Чим молекула карбонової кислоти відрізняється від молекули спирту? На відміну від спиртів,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 202. Поясніть, чому гліцерин: а) має високу в’язкість; Через наявність величезної кількості міжмолекулярних водневих зв'язків, бо його молекула містить три гідроксильні групи. б) необмежено розчиняється у воді. Під час розчинення
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 198. Які органічні сполуки називають спиртами? Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Охарактеризуйте склад молекул спиртів. Молекули спиртів складаються з двох частин -
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 189. Збільшується, зменшується чи залишається постійним сумарний об’єм речовин унаслідок таких перетворень (вода утворюється у вигляді пари): а) СН4 + 2О2 -> СО2 + 2Н2О; Залишається постійним Сума коефіцієнтів біля
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 182. Охарактеризуйте склад нафти. Нафта є однорідною сумішшю вуглеводнів, переважно рідких, у яких розчинені невеликі кількості твердих і газуватих вуглеводнів, а також інших органічних сполук.   Вправа 183. Чому нафта не має певної густини і
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 176. Дайте означення термінам «полімер», «реакція полімеризації». Полімер — високомолекулярна сполука, молекули якої складаються з великої кількості груп атомів однакової будови. Реакцією
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Назад Вперед