Інші завдання дивись тут... Вправа 277 Чому розвиток науки хімії є важливим для людства? Багато з того, що з’являється в нашому житті, побуті, зобов’язане досягненням хімічної науки. Підтвердженням цього є щорічне присудження Нобелівської премії ученим-хімікам за визначні
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 268 Доведіть, що хімія є однією з природничих наук. Природничі науки — це науки, що вивчають природу і зміни, які у ній відбуваються. Хімія вивчає склад природних об'єктів та хімічні процеси, що відбуваються в живій і неживій природі. Маючи
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 243 Знайдіть в інтернеті або довідниках відомості про органічні кислоти, які трапляються в рослинному і тваринному світі. Складіть таблицю, в якій наведіть назву кожної кислоти та її місцезнаходження. Назва кислоти Місцезнаходження Яблучна
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД 1 Виявлення органічних кислот Послідовність дій Спостереження Висновки Наносимо краплю лимонного соку на універсальний індикаторний папірець Колір індикатора стає червоним       Значення рН=2, отже, середовище кисле, у розчині
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 259. Запишіть по два рівняння реакцій, які відбуваються з утворенням солей, між такими речовинами: а) металом і неметалом; Mg + Cl2 = MgCl2 Ca + S = CaS б) двома оксидами. CaO + CO2 = CaCO3 Na2O + SO3 = Na2SO4   Вправа 260. Оксиди яких типів реагують з
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 248. Які сполуки Карбону не зараховують до органічних сполук? Чадний і вуглекислий гази, карбонатну кислоту та її солі не зараховують до органічних сполук.   Вправа 249. Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором):  Назва сполуки Клас сполук
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 237. Які сполуки називають білками? Білки — високомолекулярні органічні сполуки, які виконують особливі біологічні функції в живих організмах. Які функції вони виконують у живих організмах? Енергетичну, будівельну, сигнальну, рухову,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 233. Чому крохмаль і целюлозу називають природними полімерами? Бо вони синтезуються в рослинах. Порівняйте склад молекул цих вуглеводів. Це природні полімери, мономерами яких є група атомів С6Н10О5 - залишок молекули глюкози, що мають різну ступінь
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД 1 Дія оцтової кислоти на індикатор Послідовність дій Спостереження Висновки Наносимо краплю розчину оцтової кислоти на універсальний індикаторний папірець     Забарвлення індикатора змінилося на червоне    
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 226. Які сполуки називають вуглеводами? Вуглеводи - це органічні сполуки, які мають загальну формулу  Cn(H2O)m, або CnH2mOm.  Поясніть походження цієї назви. Назва походить від слів «вуглець» і «вода».   Вправа 227.
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 221. Назвіть жири, які ми використовуємо в харчуванні. Тваринні жири (яловичий жир, свиняче сало, вершкове масло), рослинні жири зазвичай називають оліями (соняшникова, оливкова, кукурудзяна, лляна).    Вправа 222. З яких частин складається молекула
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 217. Які сполуки зараховують до вищих карбонових кислот? Карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів Карбону, називають вищими.    Вправа 218. Напишіть рівняння реакції олеїнової кислоти з калій гідроксидом і дайте назву
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 205. Які сполуки називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп. Чим молекула карбонової кислоти відрізняється від молекули спирту? На відміну від спиртів,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 202. Поясніть, чому гліцерин: а) має високу в’язкість; Через наявність величезної кількості міжмолекулярних водневих зв'язків, бо його молекула містить три гідроксильні групи. б) необмежено розчиняється у воді. Під час розчинення
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 198. Які органічні сполуки називають спиртами? Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Охарактеризуйте склад молекул спиртів. Молекули спиртів складаються з двох частин -
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Назад Вперед