Інші завдання дивись тут... Вправа 124. Що розуміють під тепловим ефектом хімічної реакції? Кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічних реакцій.   Вправа 125. Як класифікують реакції залежно від їх теплового ефекту? Реакції, під час яких теплота виділяється, називають
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 96. Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції.  - кількість реагентів і продуктів реакції; - можливі напрямки перебігу реакції; - зміна чи збереження ступенів окиснення елементів унаслідок перетворень речовин; - виділення або поглинання
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Реактиви: розчин натрій гідроксиду, розбавлена сульфатна кислота, а також промивалка з водою і скляні палички. Додатковий реактив: розчин аргентум (І) нітрату. ВАРІАНТ І Завдання 1.  Розпізнавання твердих сполук. У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій карбонату, барій хлориду, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду. Що спостерігаєте?  Утворюється білий осад барій карбонату.
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій ортофосфату, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій ортофосфату і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій сульфату, барій хлориду, розбавленої сульфатної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій сульфату або розбавленого розчину сульфатної кислоти і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду. Що спостерігаєте?
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини калій йодиду, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій йодиду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини калій броміду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій броміду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтуватого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини натрій хлориду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти. ХІД РОБОТИ 1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій хлориду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу білого сирнистого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Речовини: розчини магній хлориду, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлена сульфатна кислота. Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (форзац ІІ), з’ясуємо чи відбудуться реакції в розчині: а) між двома солями; MgCl2 + K2CO3 =
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 88. Яку реакцію називають якісною? Реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом (утворення осаду, виділення газу, поява чи зміна забарвлення розчину), називають якісними реакціями.   Вправа 89. Реакції якого
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, які є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення.   Вправа 79. У яких
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, які є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Вправа 73. Чим
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 64. Охарактеризуйте електролітичну дисоціацію води. Вода — слабкий електроліт. Вона дисоціює згідно з рівнянням  Н2О <-> H+ + OH– За температури 25 °С лише одна її молекула з кожних 555 мільйонів молекул розпадається на йони.
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 57. Що таке ступінь електролітичної дисоціації? Ступінь дисоціації — це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до кількості його молекул перед дисоціацією. На які групи поділяються електроліти залежно від значень
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Назад Вперед