Самостійна робота. Хімічні властивості заліза. І та II рівні Завдання 1. Перетворіть подані вище схеми у рівняння реакцій. 3Fe+2O2 = Fe3O4 Fe + S = FeS 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 4Fe + 3N2 = 2Fe2N3 3Fe + C = Fe3C Завдання 2. Оберіть самостійно один з продуктів реакцій із завдання 1 та обчисліть масову
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання Ферум. Залізо. Фізичні властивості заліза. І та II рівні Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо хибне. 1.Хімічна формула заліза - Fe. + 2.Ферум - елемент 5 періоду. - 3.Ферум розташований у VIII групі
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди. Вивчення фізичних властивостей заліза. Мета: ознайомитися та вивчити фізичні властивості заліза як представника металів, набувати комунікативних компетентностей під час роботи в парах та інформаційних під час роботи з довідковою літературою. Обладнання: залізо (цвях, скріпка,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння. І рівень Завдання 1. Напишіть назви оксидів навпроти формули кожного з них. І варіант                                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння. Окиснення - реакції взаємодії речовин з киснем. Горіння - реакції окиснення речовин з виділенням тепла і світла. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГОРІННЯ 1.Нагріти речовини до температури займання.  2.Забезпечити постійний
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Оксиди. Зверніть увагу, що      За новою програмою 2015 року тут...  1) Оксиген завжди двовалентний;      2) максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості кисню. Рееакції сполучення. Оксиди. І рівень Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії вуглецю і сірки з киснем Назвіть утворені оксиди. а) С+O2=CO2  карбон (IV) оксид (вуглекислий газ); б) S+O2=SO2  сульфур (IV) оксид.  II рівень Завдання
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. За новою програмою 2015 року тут...  Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми.  1.  2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2↑ 2.  2КClO3=2KCl+3O2↑ (t=150-3000C,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. І та II рівні Завдання 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. І варіант                                  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Оксиген. Кисень, склад молекули та фізичні властивості. І рівень Завдання 1. Обчисліть масові частки Оксигену в магній оксиді (MgO), карбон(ІІ) оксиді (CO). Відомо: MgO, CO        Знайти: W(О)-? Розв'язання:   Аr(O)=16
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічний диктант    За новою програмою 2015 року тут...  I рівень Завдання 1. Поставте навпроти виразу знак «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне. 1.Хімічний символ Оксигену - О + 2.Порядковий номер Оксигену - 16  -
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашня контрольна робота I рівень 1.Сформулюйте визначення відносної атомної маси. Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує у скільки разів маса атома важча за 1/12 маси атома Карбону 12С  Математичний вираз: Ar=      m0           
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Назад Вперед