Домашнє завдання. Відносна атомна маса. Класифікація елементів. І та II рівні Завдання 1. Заповніть таблицю відповідними даними про хімічні елементи. Символ Назва елемента Ar Вимова Ar Символ Вимова Назва елемента Mn Манган 55 Манган 55 Mn Манган Манган Al Алюміній 27 Алюміній 207 Pb Плюмбум
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Відносна атомна маса. Класифікація елементів. І та II рівні Завдання 1. Заповніть таблицю відповідними даними про хімічні елементи. Назва елемента Символ Вимова Ar Назва елемента Символ Вимова Ar Алюміній Al Алюміній 27 Ферум Fe Ферум 56 Карбон C Це 12 Оксиген O О 16
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні елементи. Завдання 1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та вимову за поданими символами. Символ Вимова Назва Символ Вимова Назва Pb Плюмбум Плюмбум Ag Аргентум Аргентум Sn Станум Станум Au Аурум Аурум Hg Гідраргірум Меркурій Cl Хлор Хлор S Ес Сульфур N
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічний диктант. І рівень Завдання 1. Продиктуйте один одному назви елементів та запишіть символи, використовуючи подану вище таблицю. Кальцій   К                                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин Виконайте запропоновані вам завдання, дотримуючись правил безпеки під час роботи у хімічному кабінеті. Завдання 1. Розгляньте видані вам речовини з написами: I варіант - кухонна сіль, порошок сірки, мідні ошурки; II варіант -
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Речовина, властивості речовин. Завдання 1. Заповніть схему відповідними визначеннями та характеристиками: Речовини - це те, з чого складається фізичне тіло. Розрізняють чисті речовини і суміші. Чисті речовини - це речовини, що не містять домішок інших речовин. До чистих речовин
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

! Самостійна робота. РЕЧОВИНА. ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. І-ІІ рівні Завдання 1. Розгляньте уважно видані вам порошки - сірки та заліза. Впишіть у таблицю відомості про їх фізичні властивості і агрегатний стан. Фізичні властивості Сірка Залізо 1. Колір жовтий сріблясто-сірий 2. Блиск немає
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання Хімічний диктант. Поставте знак «+» (плюс), якщо твердження є правиль¬ним, і знак «-» (мінус), якщо хибним. 1.Усі тіла складаються з речовин.    +   2.Сіль, цукор, дистильована вода, оцет - це суміші речовин.    - 3.Алюміній,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. РЕЧОВИНИ. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ ТА СУМІШІ. Неоднорідні суміші розділяють методами: - вістоювання - розділяють тверді нерозчинні речовини чи рідини, що мають різну густину. Напр., пісок і сірка, олія і вода. - фільтрування - розділяють суміш нерозчинної і розчинної речовин, які мають
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння. Завдання 1. Поставте коефіцієнти в рівняннях реакцій: І рівень І варіант                                            
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

 3 Домашня контрольна робота. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння. І та ІІ рівні І варіант Завдання 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. а) 2HgO=2Hg+O2↑ ;  б) 3Zn+N2=Zn3N2; в) 2Ba+O2=2BaO. Завдання 2. У реакції розкладу меркурій (ІІ) оксиду утворилася ртуть
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашня контрольна робота. Узагальнення знань з теми "Прості речовини. Метали і неметали". І рівень 1. Поставте коефіцієнти у реакціях добування кисню: а) 2H2O2=2H2O+O2↑; б) 2KMnO4= К2МnO4+МnО2+O2↑. 2.Напишіть, які відомості про Оксиген можна дістати з однієї клітинки періодичної
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Поширення Феруму у природі. Застосування заліза. І та II рівні Завдання 1 Обчисліть масову частку Феруму у ферум нітриді (Fe2N3).  Дано: Fe2N3                   Знайти: W(Fe)-? Розв'язання:  обчислюємо за формулою
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості заліза. І та II рівні Завдання 1. Складіть формули сполук Феруму за валентністю атомів. Прочитайте формули. I варіант FeCl2- Ферум-хлор-2; Fe2O3 - Ферум-2-о-3; Fe(OH)2 - Ферум-о-аш-двічі;  Fe(NО3)3 - Ферум-ен-о-3-тричі; K2FeО4 -
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин