Домашнє завдання. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. І та II рівні Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне. 1.  Поява інею на деревах - явище хімічне. -  2.  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Завдання 1. Випишіть окремо фізичні та хімічні явища з даного переліку. І варіант                                  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. I рівень Завдання 1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами. а) Мr(О2) = 2●Ar(O)=2●16 = 32;           г) Mr(N2) = 2●Ar(N)=2●14 = 28;
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашня контрольна робота. Складання формул сполук за валентністю елементів. І рівень 1. Підкресліть однією рискою символи металічних елементів, двома - неметалічних: Вг, Аu, Zп, Н, К, S, Sі, Sп. Вг, Аu, Zп, Н, К, S, Sі, Sп. 2. Поясніть, що означають записи: O3,2Н2O, 3S8, Р2O5. O3 - 1 молекула
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Складання формул сполук за валентністю елементів. І та II рівні Завдання 1. Складіть формули сполук елементів з Хлором, знаючи, що він одновалентний: Сu(ІІ), Аg, Аl, Мg, Nа, Сг(ІІ), Сг(ІІІ), Са, Р(V), Рb(ІІ), Ті(ІV). CuCl2, AgCl, AlCl3, MgCl2, NaCl, CrCl2, CrCl3, CaCl2, PCl5,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Складання формул сполук за валентністю елементів. І та II рівні Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами речовин. І варіант                                          
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Валентність хімічних елементів, визначення валентності за формулами бінарних сполук. І рівень Завдання 1. Запишіть вимову поданих формул. І варіант а) Fе2O3    ферум-2-о-3 б) HNO3     аш-ен-о-3 в) СuSO4    купрум-ес-о-4 г) NаОН    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Валентність хімічних елементів, визначення валентності за формулами бінарних сполук. Завдання 1. Визначте та впишіть валентність елементів у сполуках з Гідрогеном. І варіант а) Н2S, валентність Сульфуру   II    б) НВг, валентність Брому       I
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні формули речовин. I рівень Завдання 1. Прочитайте записи: SO2, Fе2S3, SеO3, NaСl, ZnS, АlСl3, КВг, НNO3, МgSO4,Н3РO4. Ес-о-2, ферум-2-ес-3, селен-о-3, натрій-хлор, цинк-ес, алюміній-хлор-3, калій-бром, аш-ен-о-3, магній-ес-о-4, аш-3-пе-о-4. Завдання 2. Поясніть, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Поняття про періодичну систему хімічних елементів. І та II рівні Завдання 1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та їхні відносні атомні маси за символом, використовуючи періодичну систему. І варіант                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Поняття про періодичну систему хімічних елементів. І та II рівні Завдання 1. Укажіть правильну відповідь про розташування Натрію і Калію у періодичній системі. A. Головна підгрупа II групи. Б. Побічна підгрупа І групи. B. Побічна підгрупа II групи. Г. Головна підгрупа І групи.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Прості й складні речовини. Метали й неметали. І та II рівні Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильним, і знак «-», якщо хибним. 1. Прості та складні речовини, утворені атомами одного виду.   -   2. До складу
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин Завдання 1. Розгляньте зразки речовин, виданих вам у пробірках з написами: залізо, сірка, кухонна сіль, цукор, цинк, оцет, алюміній, кальцій оксид, вуглець, магній, купрум(ІІ) оксид, червоний фосфор, вода, магній оксид.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Завдання 1. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. І варіант. Кисень, купрум(ІІ) оксид, вода, цукор, алюміній, сірка, скло, крохмаль, бром, залізо. ІІ варіант. Водень, азот, алюміній
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин

Назад Вперед