Інші завдання дивись тут... ХІД РОБОТИ Дослід 1. У чотири пробірки наливаємо розчину натрій гідроксиду об'ємом 0,5 мл. Додаємо по кілька крапель: у І пробірку розчину лакмусу; у II - метилового оранжевого; у III - фенолфталеїну і у IV опускаємо універсальний індикаторний папір. Спостерігаємо
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І та II рівні Завдання 1. Пригадайте та поясніть, які типи хімічних реакцій ви вивчили. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну. Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюються декілька інших (простих або складних),
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Напишіть рівняння реакції взаємодії кислот з металами та основними оксидами. Укажіть реакції заміщення. І варіант Рівняння реакції Тип реакції 1. Mg + 2HСl = MgCl2 + H2↑ 2. MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O 3. ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть, як взаємодіє хлоридна кислота з металами. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, хлоридна кислота, порошки металів - магнію, заліза, міді. ХІД РОБОТИ 1. У три пробірки всипаємо приблизно однакову кількість
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть, як діють кислоти на індикатори. З'ясуйте дослідним шляхом, чи всі індикатори можна використовувати для виявлення кислот у розчинах. Обладнання і реактиви: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, хлоридна кислота, розчин сульфатної
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Сірим кольором даються відповіді, а зеленим ―
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Сірим кольором дається відповідь, а зеленим ―
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Cірим кольором даються відповіді, а зеленим ―
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Ознайомтеся зі схемою "Способи добування оксидів". Напишіть по три рівняння реакцій. а) взаємодії металів з киснем; 2Ba+O2=2BaO 2Mg + O2 = 2MgO 4Li + O2 = 2Li2O б) взаємодії неметалів з киснем. C+O2 = CO2↑
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1.  1. Укажіть формулу нерозчинного у воді оксиду: А. СО2 Б. SO2 В. SiO2 Г. Na2O 2. Укажіть оксид з характерним задушливим запахом: А.NO2 Б. СО. В. Аl2O3 Г.МgО. 3. Укажіть кислотний оксид, що реагує з водою: А.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами солей та дайте їм загальну назву. І варіант         Cl SO4 PO4 S Ca CaCl2 CaSO4 Ca3(PO4)2 CaS Al AlCl3 Al2(SO4)3 AlPO4 Al2S3 Pb (II) PbCl2 PbSO4 Pb3(PO4)2 PbS
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента І варіант                                   ІІ варіант формули
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Використовуючи таблицю «Склад і назви кислот», продиктуйте один одному: а) формули кислот і самостійно впишіть назви; б) назви й навпроти впишіть формули. № Назви кислот Формули № Формули Назви кислот 1. хлоридна HCl 1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Впишіть у таблицю формули оксидів та їхні назви. Прочитайте формули. І варіант                       Елементи K Ca Ag P (V) N (IV) Cr (II) Формули оксидів K2O CaO Ag2O P2O5 NO2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016