Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. Зв'язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним. 2. Розрізняють два види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний. 3. Ковалентний зв'язок виникає між
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Укажіть елемент з найбільшою електронегативністю: А. О. Б. F. В. Сl. Г. N. Завдання 2. Позначте групу елементів, розміщених у порядку зростання електронегативності: А. С, О, Si, Mg  B. N, Н, F, P В. Si, Cl, О,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... І рівень Завдання 1. Позначте заряд ядра атома Купруму: А.+29. Б.+30.  В.+27.  Г.+37. Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.   Завдання 2. Позначте число електронів у електронних оболонках атомів Літію і Хлору, відповідно: А.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

 Інші завдання дивись тут... № Основні питання теми Відповіді 1. Сформулюйте сучасне визначення періодичного закону.  Властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній  залежності від величини зарядів їх атомних ядер. 2.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Охарактеризуйте, використовуючи періодичну систему, елементи із зарядами ядер: 1 варіант                  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Поясніть, з огляду на будову атомів, чому на проміжку Na - Mg - АІ металічні властивості елементів послаблюються. У межах періоду із зростанням зарядів ядер атомів і зменшення радіуса, посилюється притягання ядром електронів
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним. 1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні   посилюються. 2. Плавна зміна властивостей елементів у малих
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Позначте елемент 3 періоду, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони: А. С.   Б. О.   В. Si.   Г. P.    Число електронів зовнішнього енергетичного рівня для
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна). Завдання 1. Впишіть у таблицю число протонів і нейтронів у вказаних елементів: І
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі: А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди.    . Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. У періодах
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Вправа 1. Символи елементами із відносними атомними масами 23-27 є: Na, Mg, Al. Поясніть як зміниться їх хімічна активність. Це елементи третього періоду, зі зростанням їх відносних атомних мас
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію з киснем з огляду на те, що останній утворює пероксид складу R202. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю. Рівняння реакції    Назва Li +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Назад Вперед