Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Напишіть назви гідроксидів та формули відповідних їм оксидів. Дайте назви оксидам. Формула гідроксиду Назва гідроксиду Формула оксиду Назва оксиду Be(OH)2 берилій гідроксид BeO берилій оксид Zn(OH)2 цинк
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Класифікуйте речовини, подані формулами: Н2СО3, SO3, NaОН, НNO3, Сu(ОН)2, Nа2СO3, NaСl, Н2O, Н2SO3, Р2O5, Са(ОН)2, МgSO4. Дані впишіть у таблицю. Оксиди Кислоти Основи Солі SO3 H2O P2O5 H2SO3 HNO3 H2SO3 NaOH Cu(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Укажіть пару речовин, які вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом: А. АlСl3, Н2O. Б. СO2, FeCl2.  В. MgO, HCl. Г. СаО, Сг(ОН)2. Луги взаємодіють з кислотними оксидами і розчинами солей. NaOH + CO2 = NaCO3 +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію лугів з кислотами. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, препарувальне скельце, піпетка, тримач, розчин натрій, калій і кальцій гідроксидів, фенолфталеїну, хлоридна кислота, спиртівка. ХІД РОБОТИ 1. У
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... ХІД РОБОТИ Дослід 1. У чотири пробірки наливаємо розчину натрій гідроксиду об'ємом 0,5 мл. Додаємо по кілька крапель: у І пробірку розчину лакмусу; у II - метилового оранжевого; у III - фенолфталеїну і у IV опускаємо універсальний індикаторний папір. Спостерігаємо
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І та II рівні Завдання 1. Пригадайте та поясніть, які типи хімічних реакцій ви вивчили. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну. Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюються декілька інших (простих або складних), називаються
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Напишіть рівняння реакції взаємодії кислот з металами та основними оксидами. Укажіть реакції заміщення. І варіант Рівняння реакції Тип реакції 1. Mg + 2HСl = MgCl2 + H2↑ 2. MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O 3. ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть, як взаємодіє хлоридна кислота з металами. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, хлоридна кислота, порошки металів - магнію, заліза, міді. ХІД РОБОТИ 1. У три пробірки всипаємо приблизно однакову кількість
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть, як діють кислоти на індикатори. З'ясуйте дослідним шляхом, чи всі індикатори можна використовувати для виявлення кислот у розчинах. Обладнання і реактиви: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, хлоридна кислота, розчин сульфатної кислоти,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  ДОМАШНЄ
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Ознайомтеся зі схемою "Способи добування оксидів". Напишіть по три рівняння реакцій. а) взаємодії металів з киснем; 2Ba+O2=2BaO 2Mg + O2 = 2MgO 4Li + O2 = 2Li2O б) взаємодії неметалів з киснем. C+O2 = CO2↑
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1.  1. Укажіть формулу нерозчинного у воді оксиду: А. СО2 Б. SO2 В. SiO2 Г. Na2O 2. Укажіть оксид з характерним задушливим запахом: А.NO2 Б. СО. В. Аl2O3 Г.МgО. 3. Укажіть кислотний оксид, що реагує з водою: А.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами солей та дайте їм загальну назву. І варіант         Cl SO4 PO4 S Ca CaCl2 CaSO4 Ca3(PO4)2 CaS Al AlCl3 Al2(SO4)3 AlPO4 Al2S3 Pb (II) PbCl2 PbSO4 Pb3(PO4)2 PbS
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Назад Вперед