Інші завдання дивись тут... І та II рівні Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним. 1. Зв'язок атомів за допомогою електронних  пар називають ковалентним. 2. Існує два види ковалентного зв'язку: полярний і  неполярний.  3. Ковалентний неполярний утворюється в
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ГРУПОВА) ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИН АТОМНОЇ, МОЛЕКУЛЯРНОЇ ТA ЙОННОЇ БУДОВИ Завдання 1. Дано речовини: натрій хлорид (кухонна сіль), вода, силіцій (ІV) оксид (кремнезем). ХІД РОБОТИ 1. Розгляньте речовини, визначте тип кристалічної
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ГРУПОВА) I рівень Завдання 1. Позначте три елементи з найвищою позитивною електронегативністю: Si О Н В F С S   Завдання 2.  Підкресліть формули сполук з йонним зв'язком: О3 КСl NH3 O2 NaBr І2 СаСl2 Завдання 3. Назвіть
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. Зв'язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним. 2. Розрізняють два види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний. 3. Ковалентний зв'язок виникає між
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Укажіть елемент з найбільшою позитивною електронегативністю: А. О. Б. F. В. Сl. Г. N. Завдання 2. Позначте групу елементів, розміщених у порядку зростання електронегативності: А. С, О, Si, Mg. B.N, Н, F, P. В. Si,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

І рівень Завдання 1. Позначте заряд ядра атома Купруму: А.+29. Б.+30. В.+27. Г.+37. Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.   Завдання 2. Позначте число електронів у електронних оболонках атомів Літію і Хлору, відповідно: А. 7 і 35. Б. 35,5 і 17.  В. З і 17. Г. 35 і
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Охарактеризуйте, використовуючи періодичну систему, елементи із зарядами ядер: 1 варіант                  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Поясніть, з огляду на будову атомів, чому на проміжку Na - Mg - АІ металічні властивості елементів послаблюються. У межах періоду із зростанням зарядів ядер атомів і зменшення радіуса, посилюється притягання ядром електронів
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним. 1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні   посилюються. 2. Плавна зміна властивостей елементів у малих
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Позначте елемент 3 періоду, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони: А. С.   Б. О.   В. Si.   Г. P.    Число електронів зовнішнього енергетичного рівня для
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна). Завдання 1. Впишіть у таблицю число протонів і нейтронів у вказаних елементів: І
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі: А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди.    . Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. У періодах
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016