Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть запропоновані експериментальні задачі. Опишіть спостереження та зробіть висновки. Реактиви: розчини індикаторів, цинк хлориду, натрій хлориду, натрій сульфату, купрум (ІІ) сульфату, аргентум (І) нітрату, барій гідроксиду, натрій гідроксиду,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Впишіть у таблицю по одному прикладу рівнянь реакцій між запропонованими речовинами. Речовини, реагують  з утворенням солей Рівняння реакцій 1. Метал + неметал Hg + S = HgS 2. Метал + кислота Fe + 2HCl = FeCl2 +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1.  Виділіть металічні елементи з даного переліку символів: С, S, Na, Fe, H, К , Lі, Cl, Mg, N, Zn, Нg, Si, Rb, Са. У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... 1. Заповніть таблицю відповідними визначеннями. №   Класи речовин    Визначення       Класифікація          Походження        назв I. ОКСИДИ n  II Е2On Оксиди -
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Напишіть рівняння реакцій, що подані схемами, працюючи в групах або самостійно: a) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgO 2Mg + O2 = 2MgO MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl Mg(OH)2↓ = MgO +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1 Укажіть пару речовин, які взаємодіють у розчинах з аргентум (І) нітратом: A. NH4Cl, NaCl Б. HCl, Zn(NO3)2 В. K2S, KNO3 Г. K2SO3, HNO3 У розчинах з аргентум (І) нітратом не взаємодіють нітрати і нітратна кислота. 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей. Визначте тип реакцій та оформіть результати досліджень у зошиті. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: пробірки або пластина із заглибинами, чорний і білий екрани, розчини солей натрій хлориду,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей та лугів. Визначте, за яких умов ці реакції відбуваються до кінця. Обладнання і реактиви: пробірки, хімічні склянки або пластина з заглибинами, білий і чорний екрани, таблиця розчинності кислот, основ, солей і
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1 Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:  І варіант  а) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2 б) SO2->SO3->H2SO4->Na2SO4 2Mg+O2=2MgO MgO+2HCl=MgCl2+H2O MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію розчинів солей з металами. Обладнання і реактиви: хімічні склянки, розчини солей: купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІ) сульфату, аргентум (І) нітрату, залізний цвях, до якого прив'язана нитка, дві мідні пластинки. ХІД РОБОТИ Дослід 1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1 Допишіть праві частини рівнянь реакцій і поставте коефіцієнти, де це потрібно: а) 2К+2Н2О = 2KOH+Н2↑; б) ZnО+ 2НСl = ZnCl2 + Н2O; в) ZnСl2+ 2NaОН = Zn(OH)2↓+2NaCl; г) СаО+ Н2O = Ca(OH)2↓.   Завдання 2 Обчисліть,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1 Напишіть назви гідроксидів та формули відповідних їм оксидів. Дайте назви оксидам. Формула гідроксиду Назва гідроксиду Формула оксиду Назва оксиду Be(OH)2 берилій гідроксид BeO берилій оксид Zn(OH)2 цинк
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1 Класифікуйте речовини, подані формулами: Н2СО3, SO3, NaОН, НNO3, Сu(ОН)2, Nа2СO3, NaСl, Н2O, Н2SO3, Р2O5, Са(ОН)2, МgSO4. Дані впишіть у таблицю. Оксиди Кислоти Основи Солі SO3 H2O P2O5 H2СO3 HNO3 H2SO3 NaOH Cu(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1 Укажіть пару речовин, які вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом: А. АlСl3, Н2O Б. СO2, FeCl2  В. MgO, HCl Г. СаО, Сг(ОН)2 Луги взаємодіють з кислотними оксидами і розчинами солей. 2NaOH + CO2 = Na2CO3 +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію лугів з кислотами. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, препарувальне скельце, піпетка, тримач, розчин натрій, калій і кальцій гідроксидів, фенолфталеїну, хлоридна кислота, спиртівка. ХІД РОБОТИ 1. У
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Назад Вперед