Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть запропоновані експериментальні задачі. Опишіть спостереження та зробіть висновки. Обладнання і роеактиви: штатив з пробірками, розчини лакмусу, цинк хлориду, натрій хлориду, натрій сульфату, купрум (ІІ) сульфату, аргентум (І) нітрату, барій
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Уважно вивчіть таблицю "Способи добування солей" та впишіть по одному прикладу рівнянь реакцій між запропонованими речовинами. Речовини, реагують  з утворенням солей Рівняння реакцій 1. Метал + неметал Hg + S = HgS
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1.  Виділіть металічні елементи з даного переліку символів: С, S, Na, Fe, H, К , Lі, Cl, Mg, N, Zn, Нg, Si, Rb, Са. У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... 1. Заповніть таблицю відповідними визначеннями. №   Класи речовин    Визначення       Класифікація          Походження        назв I. ОКСИДИ n  II Е2On Оксиди -
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що подані схемами, працюючи в групах або самостійно: a) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgO 2Mg + O2 = 2MgO MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl Mg(OH)2↓ = MgO +
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Укажіть пару речовин, які взаємодіють у розчинах з аргентум (І) нітратом: A. NH4Cl, NaCl.  Б. HCl, Zn(NO3)2 В. K2S, KNO3. Г. K2SO3, HNO3. У розчинах з аргентум (І) нітратом не взаємодіють нітрати і нітратна
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей. Визначте тип реакцій та оформіть результати досліджень у зошиті. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: пробірки або пластина із заглибинами, чорний і білий екрани, розчини солей натрій хлориду,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей та лугів. Визначте, за яких умов ці реакції відбуваються до кінця. Обладнання і реактиви: пробірки, хімічні склянки або пластина з заглибинами, білий і чорний екрани, таблиця розчинності кислот, основ, солей і
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:  І варіант  а) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2 б) SO2->SO3->H2SO4->Na2SO4 2Mg+O2=2MgO MgO+2HCl=MgCl2+H2O MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію розчинів солей з металами. Обладнання і реактиви: хімічні склянки, розчини солей: купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІ) сульфату, аргентум (І) нітрату, залізний цвях, до якого прив'язана нитка, дві мідні пластинки. ХІД РОБОТИ Дослід 1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Допишіть праві частини рівнянь реакцій і поставте коефіцієнти, де це потрібно: а) 2К+2Н2О = 2KOH+Н2↑; б) ZnО+ 2НСl = ZnCl2 + Н2O; в) ZnСl2+ 2NaОН = Zn(OH)2↓+2NaCl; г) СаО+ Н2O = Ca(OH)2↓.   Завдання 2.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Напишіть назви гідроксидів та формули відповідних їм оксидів. Дайте назви оксидам. Формула гідроксиду Назва гідроксиду Формула оксиду Назва оксиду Be(OH)2 берилій гідроксид BeO берилій оксид Zn(OH)2 цинк
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Завдання 1. Класифікуйте речовини, подані формулами: Н2СО3, SO3, NaОН, НNO3, Сu(ОН)2, Nа2СO3, NaСl, Н2O, Н2SO3, Р2O5, Са(ОН)2, МgSO4. Дані впишіть у таблицю. Оксиди Кислоти Основи Солі SO3 H2O P2O5 H2SO3 HNO3 H2SO3 NaOH Cu(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I рівень Завдання 1. Укажіть пару речовин, які вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом: А. АlСl3, Н2O. Б. СO2, FeCl2.  В. MgO, HCl. Г. СаО, Сг(ОН)2. Луги взаємодіють з кислотними оксидами і розчинами солей. 2NaOH + CO2 = Na2CO3
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Дослідіть взаємодію лугів з кислотами. Зробіть відповідні висновки. Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, препарувальне скельце, піпетка, тримач, розчин натрій, калій і кальцій гідроксидів, фенолфталеїну, хлоридна кислота, спиртівка. ХІД РОБОТИ 1. У
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин 2016

Назад Вперед