Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Синоніми до слова сміятися.

А плакати (антонім до слова сміятися), сумувати 

Б сміх, смішний (спільнокореневі слова до сміятися)

В реготати, хихотіти

 

Вправа 2. Познач суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Франція.

А -ськ- 

Б -зьк- 

В -цьк-

 

Вправа 3. Всі числівники записано правильно.

А Від п'ядесяти відняти двацять — буде трицять. 

Б Від п'ятидесяти відняти двадцять — буде тридцять.

В Від п'ятдесяти відняти двадцять — буде тридцять.

 

Вправа 4. Звукова модель до слова однакового кольору.

хом'як [= •´ | — — • —]
ґудзик [— •´ | — • —]
ящик [— • — | = •´ —]

Міркуємо так.

Усі слова мають 2 склади.

Слово хом'як має наголос на другому складі, тому без зайвого аналізу йому відповідає схема [— • — | = •´ —].

ящик - 4 букви, 6 звуків [й а ш ч и к]

ґудзик – 6 букв, 5 звуків [ґ у дз и к]

 

Вправа 5. Спиши словосполучення, уживаючи займенники, що в дужках, у правильній формі.

Скажи (вона), допоможи (я), підійди до (вони), дякую (ви).

Скажи їй, допоможи мені, підійди до них, дякую вам.

 

Вправа 6. Д(е,и)рева прокинулися від з(е,и)мового сну. Ро(з,с)пустила сережки береза. Понадували бруньки дуб і граб. Заплакали живиц(ьо,е)ю сосна і ялина. Викинув з(е,и)лені китиці клен. А на узлі(с,сс)і зацвіла ч(е,и)ремха. (З журналу)

 

Дерева (бо де́рево, е у буквосполученні -ере-) прокинулися від зимового (бо зи́м у множині) сну. Розпустила (префікс роз-) сережки береза. Понадували бруньки дуб і граб. Заплакали живицею (орудний відмінок іменників ж.р.) сосна і ялина. Викинув зелені (бо зе́лень, е в буквосполученні -еле-) китиці клен. А на узліссі (іменник с.р.) зацвіла черемха (за словником).

 

Вправа 7. За поданим початком склади й запиши текст-розповідь (5-6 речень).

Скоро настануть канікули. Я мрію провести їх так.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Антоніми до слова веселий.

А радісний, жартівливий (синоніми до веселий)

Б сумний, зажурений 

В веселитись, весело (спільнокореневі слова до веселий)

 

Вправа 2. Познач суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя.

А -ськ- 

Б -зьк- 

В -цьк-

 

Вправа 3. Всі числівники записано правильно. 

А До шісдесяти додати двацять — буде восімдесят. 

Б До шістдесяти додати двадцять — буде вісімдесят.

В До шестидесяти додати двадцять — буде вісімдесят.

 

Вправа 4. Звукова модель до слова однакового кольору.

джміль [= • ´— | — • | — •]
яблуко [— — •´ | — •]
щука  [— = • =]

Міркуємо так.

Подивимося скільки слово має складів (тобто голосних звуків).

Слово я-блу-ко має три склади, значить без зайвого аналізу йому відповідає схема [= • — | — • | — •]

Слово джміль має один склад, тому має схему [— = • =]

Слово щука має схему [— — • | — •]

 

Вправа 5. Спиши словосполучення, уживаючи займенники, що і в дужках, у правильній формі. Привітався з (він), дякую (ви), подарую (ти), візьміть У (ми).

Привітався з ним, дякую вам, подарую тобі, візьміть у нас.

 

Вправа 6. На лісовій галявині рясно ро(з,с)сипалися в(е,и)сняні квіти. Першими з'явилися ніжні підсніжники, крокуси й проліски. Потім суцільним кил(е,и)мом розст(е,и)лився з(е,и)мл(е,ьо)ю ряст. Відмолодився барвінок. Прокинулися сон-трава й м(е,и)дунка.

 

На лісовій галявині рясно розсипалися (префікс роз-) весняні (бо ве́сни у множині) квіти. Першими з'явилися ніжні підсніжники, крокуси й проліски. Потім суцільним килимом (за словником) розстелився (бо сте́лить) землею (бо зе́млі в множині, орудний відмінок іменників ж.р.) ряст. Відмолодився барвінок. Прокинулися сон-трава й медунка (бо ме́д).

 

Вправа 7. За поданим початком склади й запиши текст-розповідь (5-6 речень).

Був теплий сонячний ранок. Наша сім'я почала збиратися в похід.

Інші завдання дивись тут...