Завдання 576. 72 кг слив, упакованих у ящики по 8 кг, розвез­ли в два овочевих кіоски. В один кіоск привезли 4 ящи­ки. Скільки ящиків слив привезли в другий кіоск?

Розв’язання:

72 : 8 = 9 (ящ.) - привезли ящиків слив.

9 – 4 = 5(ящ.) - ящиків слив привезли в другий магазин.

Відповідь: 5 ящиків.

Завдання 577. В Україні в зоні мішаних лісів випадає за рік 640 мм опадів, а в степовій зоні — 340 мм. На скільки міліметрів більше буває опадів у зоні мішаних лісів, ніж у степовій зоні?

Розв’язання:

640 – 340 = 300 (мм) - на стільки мм більше буває опадів у зоні мішаних лісів, ніж у степовій зоні.

Відповідь: 300 міліметрів.

Завдання 578°. Вертоліт летів на висоті 640 м, потім знизився на 260 м, а згодом піднявся на 270 м. На якій висоті опинився вертоліт?

 

Розв’язання:

640 – 260 = 380 (м) - висота, на якій опинився вертоліт після зниження.

380 + 270 = 650 (м) - висота, на якій опинився вертоліт.

Відповідь: 650 метрів.

Завдання 579°.

700 > 500 на 200                   620 > 380 на 240

90 < 420 на 330                     70 < 700 на 630

Завдання 580.

400 – 200 – 10 =200 – 10 = 190  

800 – 500 – 50 = 300 – 50 = 250

900 – 400 – 30 = 500 – 30 = 470

500 – 400 – 40 = 100 – 40 = 60

(600 + 300) – 40 = 900 – 40 = 860

700 – (90 – 50) = 700 – 40 = 660

Завдання 581.

600 – 270 = (600 – 200) – 70 = 400 – 70 = 330

Завдання 582.

800 – 320 = (800 – 300) – 20 = 500 – 20 = 480

Завдання 583.

900 – 240 = (900 – 200) – 40 = 700 – 40 = 660

800 – 70 = 730

500 – 130 = (500 – 100) – 30 = 400 – 30 = 370

600 – 50 = 550

330 + 480 = (300 + 400) + (30 + 80) = 700 + 110 = 810

250 + 270 = (250 + 200) + 70 = (450 + 50) + 20 = 520

910 – 580 = (910 – 500) – 80 = 410 – 80 = (410 – 10) – 70 = 400 – 70 = 330

740 – 360 = (740 – 300) – 60 = 440 – 60 = (440 – 40) – 20 = 400 – 20 = 380

Завдання 584. Сік із 6 трилітрових банок перелили в дволі­трові. Скільки взяли дволітрових банок?

Розв’язання:

6 • 3 = 18 (л) - було літрів соку.

18 : 2 = 9 (б.) - взяли дволітрових банок.

Відповідь: 9 банок.

Завдання 585. По шляху, зображеному на малюнку, відстань від Києва до Полтави 200 км, від Львова до Полта­ви — 680 км, від Києва до Харкова — 430 км. Знайди відстань від Полтави до Харкова; від Львова до Києва.

 

Розв’язання:

430 – 200 = 130 (км) - відстань від Полтави до Харкова.

680 – 200 = 480 (км) - відстань від Львова до Києва.

Відповідь: 130 кілометрів, 480 кілометрів.

Завдання 586. Знайди периметр кожного трикутника.

 

Розв’язання:

23 + 20 + 18 = 61 (мм) периметр трикутника АВС.

28 + 22 + 18 = 68 (мм) периметр трикутника DEO.

31 + 15 + 32 = 78 (мм) периметр трикутника KMP.

Завдання 587*. Змішали 2 кг цукерок по 9 грн за кілограм і 4 кг цукерок по 6 грн за кілограм. Скільки коштує 1 кг суміші?

Розв’язання:

2 • 9 = 18 (грн.) - заплатили за 2 кг цукерок.

4 • 6 = 24 (грн.) - заплатили за 4 кг цукерок.

18 + 24 = 42 (грн.) - заплатили за всю покупку.

2 + 4 = 6 (кг) - важить вся покупка.

42 : 6 = 7 (грн.) - коштує 1 кг суміші.

Відповідь: 7 гривень.

Завдання 588°. На одній клумбі посадили 56 квіток у 8 рядів. На другій клумбі в один ряд саджали на 2 квітки біль­ше і посадили 54 квітки. Скільки рядів квіток посади­ли на другій клумбі?

Розв’язання:

56 : 8 =7 (к.) - квітів посадили в одному ряді на першій клумбі.

7 + 2 = 9 (к.) - квітів посадили в одному ряді на другій клумбі.

54 : 9 = 6 (р.) - рядів квіток посадили на другій клумбі.

Відповідь: 6 рядів.

Зміни запитання задачі так, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Розв’язання:

На одній клумбі посадили 56 квіток у 8 рядів. На другій клумбі в один ряд саджали на 2 квітки біль­ше і посадили 54 квітки. Скільки разом рядів квіток посади­ли на двох клумбах ?

Завдання 589°.

310 + 250 = (310 + 200) + 50 = 510 + 50 = 560

150 + 180 = (150 + 100) + 80 = 250 + 80 = (250 + 50) + 30 = 300 + 30 = 330

390 – 140 = (390 – 100) – 40 = 290 – 40 = 250

520 – 260 = (520 – 200) – 60 = (320 – 20) – 40 = 300 – 40 = 260

420 + 80 = 500

600 – 30 = 570

700 – 240 = (700 – 200) – 40 = 500 – 40 = 460

250 + 150 = (200 + 100) + (50 + 50) = 300 + 100 = 400

Завдання 590. Учень усно додав числа 37 і 59, а відповідь за­писав у таблицю. Чому він двічі записував відповідь?

 

Двоцифрові числа можна додавати стовпчиком. Роз­глянь записи справа. Вираз 23 + 56 записано стовпчи­ком. Доданки записують так: десятки під десятками, одиниці під одиницями. Додавання стовпчиком нази­вають письмовим додаванням.

Письмове додавання починай з додавання одиниць.

Завдання 591. Знайди суму чисел 35 і 49 письмово.

Пояснення: до 5 додати 9, буде 14 - це 1 дес. і 4 од. 4 од. пишемо під одиницями, а 1 дес. додаємо до десятків. До 3 дес. додати 4 дес., буде 7 дес., та ще 1 дес., буде 8 дес. Цифру 8 записуємо під десятками. Відповідь: сума чисел 35 і 49 дорівнює 84.

+ 35

   49

   84

Завдання 592.

+ 68              + 35               + 53              + 44

   29                 47                  38                37

   97                 82                  91                81       

Склади різні задачі за вира­зом 44 + 37.

Розв’язання:

З першої ділянки зібрали 44 ящики помідорів, з другої - 37 ящиків. Скільки ящиків помідорів зібрали разом з двох ділянок?

Мама заплатила 44 грн. за зошити для Софійки та 37 грн. за зошити для Андрійка. Скільки гривень заплатила мама за всі зошити?

Завдання 593. Розшифруй слово, виписав­ши букви в порядку зменшення значень відповідних виразів.

Розв’язання:

    +38           +29         +43          +54         +82          +24

      25             25           37           34           16            28

    H63            E54         A80          K88         C98           P52

98, 88, 80, 63, 54, 52

СКАНЕР

Завдання 594. Порівняй задачі та їх розв'язання.

1) На одній полиці 37 книжок, а на другій — на 15 книжок більше. Скільки всього книжок на двох по­лицях?

Розв’язання:

37 + 15 = 52 (к.) - книжок на двох полицях.

Відповідь: 52 книжки.

2) На одній полиці 37 книжок. Це на 15 менше, ніж на другій. Скільки всього книжок на двох полицях?

Розв’язання:

37 + 15 = 52 (к.) - книжок другій полиці.

37 + 52 = 89 (к.) - книжок на обох полицях.

Відповідь: 89 книжок.

3) На одній полиці а книжок. Це на книжок мен­ше, ніж на другій. Скільки всього книжок на двох по­лицях?

Розв’язання:

ab книжок другій полиці.

a + (ab) всього книжок на двох полицях.

Відповідь: a + (a – b) книжок.

Завдання 595.

х + 280 = 360

х = 360 – 280

х = 360 – 200 – 80

х = 160 – 80

х = 80

80 + 280 = 360

 

х – 280 = 360

х = 360 + 280

х = 360 + 200 + 80

х = 560 + 80

х = 640

640 – 280 = 360

 

580 – х = 240

х = 580 – 240

х = 580 – 200 – 40

х = 380 – 40

х = 340

580 – 340 = 240

Завдання 596*. Побудуй чотирикутник і трикутник так, щоб їх спільною частиною був шестикутник.

 

Завдання 597°. В одній зграї а гусей, а в другій — на гусей менше. Скільки всього гусей у двох зграях? Склади вираз та знайди його значення, якщо а=36, b=18.

Розв’язання:

aгусей в другій зграї.

a + (ab) всього гусей у двох зграях.

36 + (36 - 18) = 36 + 18 = 54 (г.) - всього гусей у двох зграях.

Відповідь: a + (a – b), 54 гусей.

Завдання 598°.

+34        +45          +16         +56           +47

  43         25            19           39             35

  77         70            35           95             82

Завдання 599. Обчисли письмово суму чисел 47 і 29. Виконуючи письмове додавання, можна міркувати так:

Розв’язання:

+47

  29

  76

До 7 додати 9 буде 16 – це 1 дес. і 6 од., 6 од. пишемо під одиницями, 1 дес. запам'ятовуємо. До 4 дес. додати 2 дес. буде 6 дес., та ще 1 дес., буде 7 дес., пишемо 7 під десятками. Усього 76.

Завдання 600.

+25       +67       +44        +59        +36

  72        23         37          29          36

  97     90       81        88        72