§ 14 Активна й пасивна лексика української мови Пригадуємо: Що називають лексикою? Що вам відомо про лексичний склад української мови? Які групи лексики ви вже засвоїли?   Шукаємо відповіді на запитання: На які групи за вживанням поділяється лексика? Чим вони різняться? Які слова
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 29 Особливості української графіки (відповідність звуків і графічних знаків, звук [ґ] і буква ґ) Пригадуємо: Що таке графіка? Чи завжди є відповідність між звуками і буквами?   Шукаємо відповіді на запитання: Які знаки становлять графічну систему мови? Навіщо потрібно знати
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 27 Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова приголосних у корені слова Пригадуємо: Приголосні називають твердими Приголосні, які не бувають м'якими Приголосні називають дзвінкими Приголосні називають глухими   Шукаємо відповіді на запитання: Визначити дзвінкість чи
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 25 Голосні та приголосні звуки Пригадуємо: Що таке «звуки мови»? Які звуки називаємо голосними, які — приголосними? Яка між ними різниця? Чому ця тема важлива?   Шукаємо відповіді на запитання: Для чого людині потрібно знати звуки мови? Наскільки важливо бути
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 18 Лексична помилка Вправа 133 1. У Сергія (правильна, вірна) відповідь. 2. Чорна смородина має (лікувальні, лікарські) властивості. 3. Указати (адрес, адресу). 4. Я (рахую, вважаю), що треба більше читати. 5. Рекламу краще розміщувати в (людних, людяних) місцях.   Шукаємо
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 16 Групи слів за вживанням, загальновживані слова Вправа 113 Написали, чи можна слова, якими ви послуговуєтеся найчастіше, назвати загальновживаними…   � З'ясували зна­чення невідомих слів за тлумачним словником Урок, хата, яфина, діброва, промінь, слово, плай,
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 20 Фразеологізми Вправа 147 � Пояснили значення влучних словосполучень   � Склали речення з виділеними словосполученнями розбити глек — посваритися; піймати облизня — нічого; пекти раків — червоніти; кусати лікті — шкодувати; ловити ґав — марнота.
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 23 Фразеологізми в мовленні людини і в літературних творах Вправа 167 Фразеологізми Слова-синоніми Київ Марко знав як свої п’ять пальців. Зранку ллє дощ як із відра. Ми з мамою схожі як дві краплі води. Яблук цього року вродило як зірок на небі. На нашій вулиці ростуть
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

  § 32 Милозвучність української мови. Правила милозвучності (чергування у — В, І — Й, З — ІЗ — зі) Вправа 265 � Написали, як розумієте епіграф «Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня...», яким чином він сто­сується теми уроку. �
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 5 клас Голуб Н., Горошкіна О." § 9 Написання апострофа у словах іншомовного походження Вправа 69 Далекосяжний — досягає великої відстані, відображає далеку
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2022    Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 5 клас Голуб Н., Горошкіна О." § 7 Словники антонімів, синонімів, омонімів, паронімів Вправа 52  Бадьоритися (мати бадьорий вигляд, триматися бадьоро),
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 5 клас Голуб Н., Горошкіна О." § 6 Пароніми Вправа 45 Ґречний (чемний), гречаний (з гречки).   Вправа 46 1. Пароніми. 2. Тема важлива, бо допоможе правильно формулювати
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут... Завдання для самоперевірки.  Завдання 1. Текст — це А кілька слів Б кілька речень, об'єднаних спільною думкою  В два й більше речень   Завдання 2. Однією з ознак тексту є А зв'язність  Б стислість  В уривчастість   Завдання 3. Для
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут... § 6 Слово як компонент речення та частина мови Вправа 44.  1) завжди, слово, люди, шанували, мудре. 2) Люди завжди шанували мудре слово.   Вправа 45.  Далеко-далеко звідси жив собі добрий чарівник. Коли ви потрапили в таємничу казкову країну
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Інші завдання дивись тут... § 5. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Вправа 34. 1. Крапка (Сьогодні видався погожий день.) 2. Знак питання (Чи погожий буде день?) 3. Знак оклику (Чудовий день видався сьогодні!).   Вправа 35. 1) Розповідні речення Питальні речення
Категорія : Укр. мова 5 клас Єрмоленко

Назад Вперед