Інші завдання дивись тут... Завдання 1348 Булочка з повидлом коштує 2 грн 40 коп. і ще 1/3 її ціни. Скільки коштує булочка? Розв'язання Нехай ціна булочки х грн. Складаємо рівняння:  2,4 + 1/3х = х х – 1/3х = 2,4 2/3х = 2,4 х = 3,6 Відповідь: З,6 грн або 3 грн 60 к.  
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1334 Туристка подолала маршрут завдовжки 110 км за три дні. Другого дня вона пройшла на 5 км менше, ніж першого, а третього дня — 3/7 відстані, пройденої за перші два дні. Знайдіть, скільки кілометрів проходила туристка щодня. Розв'язання Нехай першого
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1317 Позначте всередині трикутника точку A та проведіть через неї прямі: а) перпендикулярні прямі до сторін трикутника: 1) гострокутний 
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут...   Завдання 1279 1) Найменший спільний дільник будь-якої пари натуральних чисел дорівнює 1. 2) Найбільший спільний дільник чисел a і b дорівнює a. Чи правильно, що число b кратне числу a? Так 3) Найменше спільне кратне чисел a і b дорівнює a. Чи правильно, що
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Розв'язуємо усно Вправа 1 1) (−4,2 + 10) : (−0,2) = 5,8 : (−0,2) = −2,9 2) −20,4 − 4 + 0,2 = −24,4 + 0,2 = −24,2   Вправа 2 Ознаки подільності чисел  Щоб число 792* ділилося націло на 6, але не ділилося
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1208 Проведіть через кожну з точок A і B пряму, паралельну прямій m. а) б) с) Завдання 1209 Визначте на око, а потім перевірте за допомогою косинця та лінійки, які з прямих, зображених на рисунку 140, паралельні. а) а || с; б) а || с, b || d.
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1183 Парпендикулярні прямі NР ⊥ МК; NК ⊥ КР; NK ⊥ МN; МР ⊥ КР; МР ⊥ МN.   Завдання 1184 АС ⊥ КЕ; FТ ⊥ МО.   Завдання 1185 а) б) в) г)
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Вирази Якщо а = –12, b = –15, тоді 0,5аЬ = 0,5 • (–12) • (–15) = –6 • (–15) = 90, тому А) 90   Завдання 2 (4,3 – 6,7) : (–0,6) = –2,4 : (–0,6) = 4,
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут...   Завдання1 За кілька однакових альбомів заплатили 540 грн. Скільки потрібно буде заплатити за такі альбоми, якщо купити їх у 3 рази менше? Б) 180 грн 540 : 3 = 180 (грн)   Завдання 2 Невідомий член пропорції x/12 = 11/30, х = 11 12 : 30 =
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Розв'язуємо усно Вправа 1 Чи є правильним твердження: 1) якщо a > 0 і b > 0, то ab > 0; Так, бо добуток двох додатних чисел — додатне число 2) якщо a < 0 і b < 0, то ab < 0; Ні, бо добуток двох від'ємних
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Розв'язуємо усно Вправа 1 (–2,5 • 2) • (–10) = (–5) • (–10) =50   Вправа 2 –2,5 • (2 • (–10)) = –2,5 • (–20) = 50   Вправа 3 Якщо x
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Інші завдання дивись тут... Завдання 1153 Рівняння За перше півріччя Петрик і Юрко отримали разом 43 оцінки «12» з математики, причому Петрик отримав на 9 таких оцінок більше, ніж Юрко. Скільки оцінок «12» отримав кожен хлопчик? Розв‘язання Нехай Юрко отримав х
Категорія : Мат 6 кл Мерзляк

Назад Вперед