Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Укажіть характеристичну групу амінів. А —SH Б —NO2 В —NH2 Г —CN—OH— Відповідь: В   Завдання 2. Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук. Органічна речовина  Клас сполук
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чому білки належать до полімерів? Бо є високомолекулярними сполуками, в яких структурні ланки в білковій молекулі з'єднані пептидними групами в поліпептидний ланцюг.  Які речовини є їх мономерами? α-амінокислоти.   Вправа 2
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальні формули та характеристичні групи амінокислот, наведіть приклади цих сполук. Загальна напівструктурна формула амінокислот: NH2―(CH2)n―COOH. Характеристичні групи амінокислот: аміногрупа NH2 (група амінів) і
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть характеристичну групу й наведіть приклади амінів. Характеристична група амінів: аміногрупа NН2. Приклади: метанамін CH3—NH2, етанамін CH3—СН2—NH2, феніламін (анілін) С6Н5—NН2
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Установіть відповідність між органічною речовиною і класом сполук. Речовина  Клас сполук 1 пропілметаноат  2 етаналь  3 бутан-2-ол  4 пропен    А алкени Б альдегіди В естери Г алкіни Д спирти Відповідь: 1-В,
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Чому сахарозу відносять до олігосахаридів, а крохмаль і целюлозу — до полісахаридів? Бо у складі молекули сахарози моносахарних залишків два, а у складі молекул крохмалю і целюлози - понад 10. Олігосахариди — вуглеводи, молекули
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які речовини належать до класу вуглеводів? Вуглеводи — це органічні речовини із загальною формулою Cn(H2O)m.   Вправа 2. Яку класифікацію вуглеводів ви знаєте? Вуглеводи класифікують на моносахариди, олігосахариди
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1. Наведіть приклади: а) вуглеводнів; метан СH4, eтан C2H6, пропан C3H8 б) оксигеновмісних сполук; метанол CH3OH, етанол C2H5OH, етанова кислота CH3COOH в) нітрогеновмісних сполук; етанамін C2H5—NH2, бензенамін (анілін)
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови. - атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності; - атоми або групи атомів у молекулах
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. У переліку формул: С3Н8, С3Н5(ОН)3, С2Н5ОН, С2Н6, СН3NH2, СН2NН2СООН …  А найменше формул вуглеводнів  Б найменше формул нітрогеновмісних речовин  В формул нітрогеновмісних й оксигеновмісних речовин порівну  Г формули оксигеновмісних
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018