Інші завдання дивись тут... Вправа 2 З наведеного переліку виберіть формули речовин, які належать до генетичного ряду: а) барію; Ва, ВаО, Ва(ОН)2, ВаСl2, ВаSO4 б) селену: Se, SeO2, H2SeO4, BaSeO4   Вправа 3 Доберіть приклади до схем перетворень: а) метал + неметал
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Обчисліть масу (г) води, яка утвориться внаслідок вибуху газової суміші, що складається з водню об’ємом 0,56 л (н.у.) і кисню такого самого об’єму (н.у.). Розв'яжіть цю задачу, використавши закон об'ємних відношень газів. Відомо: V(H2)=0,56 л,
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назви лише неметалічних елементів наведено в рядку А Гідроген, Нітроген, Оксиген  Б Бор, Алюміній, Силіцій В Натрій, Арсен, Сульфур  Г Кальцій, Телур, Бром Відповідь: А   Вправа 2 Укажіть алотропну модифікацію неметалічного елемента, яку
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 На зміщення хімічної рівноваги в системі N2(г) + 3Н2(г) ⇄ 2NН3(г), ΔН < 0 не впливає А зниження температури Б підвищення тиску В видалення амоніаку зі сфери реакції Г застосування каталізатора Відповідь: Г   Вправа 2 У системі Fе2О3(тв) +
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 2 Сергій та Аліна не могли дійти згоди. Сергій стверджував: те, що практичний вихід продукту реакції менший за теоретичний, суперечить закону збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Аліна заперечувала, але їй забракло аргументів. Уявіть себе на місці
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Спрогнозуйте, підсилиться чи послабиться гідроліз солі, здатної до нього, унаслідок нагрівання її розчину. Гідроліз солі є оборотною ендотермічною реакцією. За принципом Ле Шательє підвищення температури змістить рівновагу в сторону ендотермічної реакції, тому
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Алюміній сульфід у розчині зазнає повного гідролізу. Ця реакція необоротна, бо її продукти - нерозчинний алюміній гідроксид і газуватий гідроген сульфід - виводяться з реакційного середовища. Складіть рівняння цієї реакції в молекулярній формі, не забувши
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, чому в рівняннях оборотних хімічних реакцій замість знака "=" використовують знак "⇄". Знак "⇄" вказує на одночасний перебіг двох протилежних за напрямками реакцій ― прямої (⟶) та оберненої (<-)   Вправа 2  а) Чому до
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У якому напрямку - вертикальному чи горизонтальному ― графіт є атомним, а в якому ― молекулярним кристалом? У вертикальному напрямку графіт є молекулярним, а у горизонтальному - атомним кристалом   Вправа 2 Чому графіт: а) має високу
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Згідно з дослідженнями фахівців у світі нині є понад 3 млрд не використовуваних мобільних телефонів, які користувачі зберігають удома. Один телефон у середньому містить 8,75 г міді, 3,81 г кобальту, 3 г заліза, 1 г олова, 0,4 г танталу, 0,25 г срібла, 0,024 г
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Проаналізуйте дані щодо температур кипіння, наведені на рисунку 6.4.1, та геометричну форму молекул (рис. 6.4. 2). Чи можуть утворитися водневі зв'язки між молекулами метану? Ні Чому? Бо молекула метану є неполярною, адже позитивні й негативні заряди,
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Унаслідок утворення хімічного зв'язку між двома атомами Нітрогену А енергія поглинається Б енергія виділяється В енергія спочатку поглинається, потім - виділяється. Г енергія спочатку виділяється, потім - поглинається. Відповідь: Б   Вправа 2 Унаслідок
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Визначте тип хімічного зв'язку у сполуках: F2; O2; ССl4; HCl; SO2; OF2; NaF Ковалентний неполярний: F2; O2 Ковалентний полярний: ССl4; HCl; SO2; OF2 Йонний: NaF   Вправа 2 Якою літерою позначено трійку речовин з йонним типом хімічного
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Складіть електронні та графічні формули летких сполук з Гідрогеном Карбону, Нітрогену, Оксигену, Флуору. Скористайтеся даними щодо відносної електронегативності цих елементів і позначте стрілкою напрямок зміщення спільних електронних пар, наприклад Н->СІ.
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Проаналізуйте рис. 3.1 і поясніть, стрілками якого кольору відображено на ньому закономірності зміни в періодичній системі хімічних елементів:  а) радіуса атомів; Зеленим б) електронегативності; Фіолетовим в) металічних властивостей; Блакитним г)
Категорія : Хімія 11 клас Лашевська 2019

Назад Вперед