Інші завдання дивись тут... Вправа 97 Запропонуйте два гальванічні елементи, подібні до елемента Деніела, в одному з яких нікелевий електрод є катодом, а в іншому — анодом. (Анод) Zn | Zn2+ || Ni2+ | Ni (Катод)   "–"               
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 283 Нерідко можна почути про забруднення водойм «важкими металами». Як ви розумієте такий вираз? Це металічні елементи із великими значеннями відносних атомних мас — Hg, Рb, Сd, Ва, Сu, Zn, Ni та ін, тобто цими металами є ртуть, свинець,
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 275 Речовини атомної чи молекулярної будови мають бути основою надтвердих і термостійких матеріалів? Речовини атомної будови Відповідь обґрунтуйте. Оскільки сили міжмолекулярної взаємодії є значно слабкіші за сили ковалентного зв'язку, тому речовини
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 261 Знайдіть відповідність: Формула оксиду Тип оксиду 1) I2O5 2) Ag2O 3) Cl2O 4) PbO 5) FeO а) оснóвний оксид; б) амфотерний оксид; в) кислотний оксид.     Відповідь: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-а   Вправа 262 Назвіть два кислотних
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 247 Чи кожну реакцію за участю певних йонів можна назвати якісною на ці йони? Ні, не кожну Відповідь аргументуйте. По-перше, тільки такі реакції, за допомогою яких на основі спостережень за явищами, що їх супроводжують, можна визначити, які йони входять
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 239 Виберіть правильні відповіді. Добривом можуть слугувати: а) нітроген (IV) оксид б) кальцій нітрат в) натрій гідрогенортофосфат г) калій гідрогенкарбонат ґ) калій оксид Відповідь: б, в, г Добривом може слугувати будь-яка речовина, що містить необхідний для
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 226 Жорсткою чи м’якою є дощова вода, тала вода? Відповідь обґрунтуйте. Дощова і тала вода є м'якою, бо містять невеликі кількості йонів Ca2+ i Mg2+   Вправа 227 Чому мило не милиться у воді зі значною жорсткістю? Бо складники
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 214 Чим відрізняється від середньої солі: а) кисла сіль; Є  продуктом неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі багатооснóвної кислоти на атоми (йони) металічного елемента або йони амонію б) оснóвна сіль? Є продуктом
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 206 Чому, на вашу думку, гідроксидів Натрію і Кальцію немає в природі? Бо це хімічно активні сполуки, що вступають в реакції за звичайних умов   Вправа 207 Із поданого переліку виберіть гази, які можна осушити, пропускаючи їх над твердим натрій гідроксидом:
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 193 Запишіть формули мінералів Fe3Al2(SiO4)3 і Ca3Fe2(SiO4)3 (їх загальна назва — гранати) за допомогою формул відповідних оксидів. Fe3+2Al2(SiO4)3 — 3FeO•Al2O3•3SiO2 Ca3Fe2+3(SiO4)3 — 3CaO•Fe2O3•3SiO2
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 182 Охарактеризуйте склад атома нукліда Алюмінію27. Ядро атома нукліда 27Al містить 27 протонів і 14 нейтронів (27-13=14), електронна оболонка містить 27 електронів   Вправа 183 Назвіть властивості алюмінію, завдяки яким цей метал використовують на
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 232 Із наведеного переліку укажіть формули речовин, з якими реагує калій метасилікат: HNO3, NaCl, MgSO4, O2. Напишіть рівняння відповідних реакцій. K2SiO3 + HNO3 = KNO3 + H2SiO3↓ K2SiO3 + MgSO4 = MgSiO3↓ + K2SO4   Вправа 233 Як розпізнати
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 174 Яких елементів — металічних чи неметалічних — більше у 3-му періоді, 4-му періоді? У 3-му періоді більше неметалічних елементів, а в 4-му — металічних    Вправа 175 Назвіть групу періодичної системи, в якій розміщені лише
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут...   Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 155 Укажіть правильну відповідь. Нітратній кислоті відповідає оксид: а) NO;  б) N2O3; в) N2O5; г) N2O. Відповідь: в)   Вправа 156. Яких частинок більше в розбавленому розчині сульфатної кислоти: а) молекул кислоти чи йонів HSO4–; Йонів
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Назад Вперед