Інші завдання дивись тут... Вправа 239 Виберіть правильні відповіді. Добривом можуть слугувати: а) нітроген (IV) оксид б) кальцій нітрат в) натрій гідрогенортофосфат г) калій гідрогенкарбонат ґ) калій оксид Відповідь: б, в, г Добривом може слугувати будь-яка речовина, що містить необхідний для
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 226 Жорсткою чи м’якою є дощова вода, тала вода? Відповідь обґрунтуйте. Дощова і тала вода є м'якою, бо містять невеликі кількості йонів Ca2+ i Mg2+   Вправа 227 Чому мило не милиться у воді зі значною жорсткістю? Бо складники
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 214 Чим відрізняється від середньої солі: а) кисла сіль; Є  продуктом неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі багатооснóвної кислоти на атоми (йони) металічного елемента або йони амонію б) оснóвна сіль? Є продуктом
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 206 Чому, на вашу думку, гідроксидів Натрію і Кальцію немає в природі? Бо це хімічно активні сполуки, що вступають в реакції за звичайних умов   Вправа 207 Із поданого переліку виберіть гази, які можна осушити, пропускаючи їх над твердим натрій гідроксидом:
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 193 Запишіть формули мінералів Fe3Al2(SiO4)3 і Ca3Fe2(SiO4)3 (їх загальна назва — гранати) за допомогою формул відповідних оксидів. Fe3+2Al2(SiO4)3 — 3FeO•Al2O3•3SiO2 Ca3Fe2+3(SiO4)3 — 3CaO•Fe2O3•3SiO2
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 182 Охарактеризуйте склад атома нукліда Алюмінію27. Ядро атома нукліда 27Al містить 27 протонів і 14 нейтронів (27-13=14), електронна оболонка містить 27 електронів   Вправа 183 Назвіть властивості алюмінію, завдяки яким цей метал використовують на
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 232 Із наведеного переліку укажіть формули речовин, з якими реагує калій метасилікат: HNO3, NaCl, MgSO4, O2. Напишіть рівняння відповідних реакцій. K2SiO3 + HNO3 = KNO3 + H2SiO3↓ K2SiO3 + MgSO4 = MgSiO3↓ + K2SO4   Вправа 233 Як розпізнати
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 174 Яких елементів — металічних чи неметалічних — більше у 3-му періоді, 4-му періоді? У 3-му періоді більше неметалічних елементів, а в 4-му — металічних    Вправа 175 Назвіть групу періодичної системи, в якій розміщені лише
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут...   Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 155 Укажіть правильну відповідь. Нітратній кислоті відповідає оксид: а) NO;  б) N2O3; в) N2O5; г) N2O. Відповідь: в)   Вправа 156. Яких частинок більше в розбавленому розчині сульфатної кислоти: а) молекул кислоти чи йонів HSO4–; Йонів
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 146 Напишіть по одній формулі оксидів неметалічних елементів різного складу. H2O, СО, SiO2, N2O5, SO3, Cl2O7   Вправа 147 Яких значень можуть набувати індекси у загальній формулі оксидів? EnOm, де n=1,2,3; m=1,2,4,5,6,7   Вправа 148 Чому
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 138 Поясніть, чому хлоридна і сульфідна кислоти істотно різняться за силою. Бо хлоридна кислота є сильним електролітом зі ступенем дисоціації близько 90%, а сульфідна кислота є слабким електролітом.   Вправа 139 У розчині гідроген хлориду на кожну
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 129 Яких значень може набувати індекс n у загальній формулі сполук неметалічних елементів із Гідрогеном? n = 1, 2, 3, 4   Вправа 130 Чому галогеноводні мають високу розчинність у воді? Цьому сприяє утворення водневих зв’язків між
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 120 Який неметал у хімічних реакціях є лише окисником? Фтор Фтор походить від найбільш електронегативного елемента F, атом якого здатний лише приймати електрони Чи існують неметали, яким притаманні відновні властивості? Так, існують. Відповіді
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 114 Яка можлива причина того, що бор і силіцій мають високі температури плавлення? Ці речовини мають атомну кристалічну ґратку    Вправа 115 За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення про фізичну властивість силіцію, завдяки якій цей неметал
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Назад Вперед