Інші завдання дивись тут...

Сторінка 127.

• Назви персонажів вірша Миколи Вінграновського «Грім». Хто його головний герой? Персонажі: грім та груша. Головний персонаж: грім.

• Які дії, властиві живим істотам, виконують персонажі вірша? Як називається цей художній засіб? Уособлення.

• Прочитай вірш уголос, вслухаючись у звучання слів. Якими звуками сповнений твір? Звуки: грім гримів, лиє гроза, падають сливи та груші, заговорила груша. 

• Прочитай слова: гроза, грім, гримів, тремтів, горів, у хмарі, згори, яри, груша, трусніть. Які звуки в них найчастіше повторюються? Що вдалося передати автору за допомогою повторення саме цих звуків? Як називається такий художній засіб? Найчастіше повторюються звуки [р] і [р'], що надає поетичним словам твердості та рішучості. Художній засіб називається алітерація – поетичний прийом, який полягає в доборі слів із повторюваними однаковими приголосними звуками, які мають певне поетичне навантаження: наприклад, Г - битва, грім, гамір, натовп, зловісність; Л - любов, ласка, ніжність; Р - рішучість, твердість, трагізм, суворість, героїзм; Д – песимізм; Т – песимізм.

 

Сторінка 128.

• Знайди у вірші інші слова, які допомагають «почути» грім. Гриміти, трави, озерам, натрусив, потрушу.

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Грім».

• Прочитай уривок «Грім гуде з перекотом, мов де по горах величезне каміння качають; грюкне, мов упаде щось, та й замовкне. А тут луна по всьому небі, по всіх кутках величезної хмари». Доведи, що у вірші «Грім» і в рядках із твору Квітки-Основ'яненка «вчувається» гуркіт грому.

    На мою думку, у двох творах достатньо образів, що допомагають почути звук грому. Грім гримів, лиє гроза, падають сливи та груші, заговорила груша – так це явище передає Микола Вінграновський. Повторення звуків [р] і [р'] надає звуку твердості та рішучості. Грім гуде, каміння качають, грюкне, упаде щось, луна по небі – такими звуковими образами супроводжує свою розповідь про грім Григорій Квітка-Основ'яненко. 

 

Повтори і пригадай

• Як називаються вірші, у яких змальовано картини природи? Прочитай один з них напам'ять. Пейзажна лірика. 

• Хто написав вірш про смутну діброву? Назви автора вірша «На щастя». Олена Пчілка написала вірш «Діброва смутная вже листячко зронила…». Дмитро Павличко написав білий вірш «На щастя».

• У яких віршах поети розповіли про дощ? Чи однаковий настрій цих творів? Поясни свою думку. У вірші Андрія Малишка «Вихопивсь дощик поміж заграв» радісний та грайливий настрій приносить добрий-добрий і веселий дощик. У вірші Петра Осадчука злий дощ сповнює тривожним настроєм. 

• У якому вірші вечір підійшов навшпиньках, а в якому — зорі ниже ниткою золотою? У вірші Павла Тичини «Пастелі» вечір підійшов навшпиньках, у вірші Марійки Підгірянки «Вечір йде» він зорі ниже ниткою золотою.

• Які художні засоби ти знаєш? Епітети, уособлення (метафора), звукопис, порівняння, пестливі слова, повтори, інверсія, алітерація тощо. 

Наведи приклади з вивчених творів.

Аналіз вірша Петра Осадчука «Стежка».

Аналіз вірша Дмитра Павличка «Вітряк».

Аналіз вірша Степана Жупанина «На білих конях віхола …»

Аналіз вірша Наталі Забіли «Зірочки».

Аналіз вірша Марійки Підгірянки «Вечір йде».

Аналіз вірша Миколи Вороного «Ущухла буря…».

Аналіз вірша Ліни Костенко «Шипшина важко віддає плоди…».

Аналіз вірша Ганни Чубач «Зупинюся над рікою». 

Аналіз вірша Вадима Скомаровського «Після грози».

Аналіз вірша Олени Пчілки «Діброва смутная вже листячко ронила …».

Аналіз вірша Олени Пчілки «Новину сьогодні зранку…».

Аналіз вірша Андрія Малишка «Вихопивсь дощик поміж заграв…».

Аналіз вірша Дмитра Білоуса «Щедрий вечір»

Аналіз вірша Володимира Коломійця «Сиве сонечко».

Аналіз вірша Андрія М'ястківського «Курличуть хмари, тьохкає вода…»

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Лазить сонечко в травах…»

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Приспало просо променя…».

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Грім».

• Знайди у віршах Миколи Вінграновського слово, утворене самим автором. (Спати) завовчився.

• Прочитай рядки з віршів. Назви їхніх авторів.

Рядки вірша

Вірш

Автор

«Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива».

«Шипшина важко віддає плоди…»

Ліна Костенко

«Лиш у травах ледь прив'ялих

 коник жалібно співає».

«Зупинюся над рікою»

Ганна Чубач

«Стоїть на пагорбі вітряк,

де поле неокрає».

«Вітряк»

Дмитро Павличко

• Пригадай, що таке рима. Наведи кілька прикладів з вивчених творів. Рима – це співзвучне закінчення рядків у поезії. Приклади рим дивись вище в аналізі віршів.

Інші завдання дивись тут...

  • Romachka
    привіт!
    25 січня 2020 12:36