Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 48

Пряме значення

Переносне значення

сміється дівчина

плаче дитина

шепоче мама

сміється сонце

плаче верба

шепоче береза

• Якщо сонце яскраве, променисте, кажуть: сміється.

Якщо з гілля верби стікає дощ, кажуть: плаче.

Якщо листя шелестить, кажуть: шепоче.

 

Вправа 49

Шепоче бабуся — шепоче листя, срібна ложка — срібна роса, солодкі цукерки — солодкі сни, дерев’яний стіл — дерев’яна хода

 

Вправа 50

Ро-сте на па-гор-бі кре-ме-зний дуб і ше-по-че ли-стям. Час по-дзьо-бав йо-го ста-ру ко-ру. Бі-ля ньо-го су-му-є зо-ло-та бе-­різ-ка. Ї-ї шов-ко-ві ко-си ледь тор-ка-ю-ться по-кру-че-но-го гі-лля ду-ба. Пла-че над ни-ми о-сінь. Ї-ї хо-ло-дні о-бій-ми ску-ва-ли де-­ре-ва. Ско-ро вда-рить мо-ро-зець.

• Пари сполучення слів, ужиті в переносному значенні, та дібрані сполучення слів в прямому значенні:

кремезний дуб — кремезний парубок, шепоче листям — шепоче дідусь, час подзьобав — півень подзьобав, сумує берізка — сумує дівчина, золота берізка — золота брошка.

 

Вправа 51 Сполучення слів, ужиті в переносному та прямому значеннях

Шовкові коси — дівочі коси, покрученого гілля — зеленого гілля, плаче осінь — плаче дитина, холодні обійми — бабусині обійми, скували дерева — ростуть дерева, вдарить морозець — вдарить майстер.

 

Вправа 52

Хто зображений на малюнку? Дідусь, онука, собака, цуцик, котики.

Що зображено на малюнку? Дерево, кущ, трава, відра, природа, паперовий змій.

• Протилеж­ні за значенням слова (антоніми), які вказують на зріст, колір, якість і вік:

Зріст (розмір)

Собака великий — цуцик малий

Дідусь високий — онука низька

Дерево високе — кущ низький

Дерево велике — кущ малий

Колір

Собака білий — цуцик чорний

Кіт чорний — кіт білий

Вік

Дідусь старий — онука молода

Собака  старий — цуцик молодий

Якість

Відро повне — відро порожнє

Цуцик сидить — собака стоїть

Кіт сидить — кіт стоїть

Вправа 53  Підкресли антоніми

Маленька праця краща за велике безділля.

Згода дім будує, а незгода руйнує.

Де багато крику, там мало роботи.

 

Вправа 54  Словник антонімів

В Індії біля шляхів є хатинки для подорожніх. Різні люди зупиняються тут ночувати: бідні і багаті, добрі і погані, ве­селі і сумні, старі і малі. Хатинки радіють і разом зі своїми гостями.

 

Вправа 55 Речення про квартиру (дім), використовуючи антоніми

Вітальня велика, а дитяча кімната мала. Кухня широка, а коридор вузький. Фортепіано чорне, а стіл білий. Кухня світла, а коридор темний. Холодильник холодний, а пічка тепла. Стеля високо, а підлога низько. Табуретка тверда, а диван м’який.

 

Вправа 56

У колажі для свята «День ласунів»: фрукти, випічка, страви, напої.

 

Вправа 57

Де Кар-па-ти — го-ри, де ла-ни та ни-ви, там, де бір і гай до са-мо-го мо-ря, мо-я Вкра-ї-но, роз-цві-тай!

• Слова-синоніми: лан — нива, поле; бір — гай.

 

Вправа 58

Як звали сестер? Сестер звали Ярина і Дарина.

Хто з них хотів погратися на комп'ютері? Ярина хотіла погратися на комп’ютері.

Що означає слово SOS? Міжнародний радіосигнал, що сповіщає про небезпеку, катастрофу, аварію, які загрожують життю людей.

Якою мовою воно написане? Воно написане англійською мовою.

• Підкреслили синоніми

Але старша сестра Дарина не відійде, не відлучиться і на хвильку! Ярина пильнує, спостерігає, але марно! Шуршик — відомий, знаменитий диригент шурхо­тіння в бабусиному саду!

 

Вправа 59

Інопланетяни вирішили поцупити Шуршика. Вони прилетіли на Землю викрали його. Смілива дівчинка Яринка врятувала свого друга від чужинців. Коли увечері повернулися батьки, вони радо усіх обіймали.

***

Інопланетяни украли Шуршика. Тільки Яринка не злякалася чужинців, вона визволила друга. Щаслива дівчинка пригортала врятованого Шуршика. А вдома її радісно обіймали схвильовані Яринчині подруги.

 

Вправа 60 Словничок синонімів

Говорити — балакати, казати, розповідати, проказувати, розказувати, мовити, промовляти, белькотіти, тараторити, повідати, повідомляти, повістувати

 

Вправа 61 «Красива осінь вишиває клени»

• Сполучення слів у переносному значенні: осінь вишиває, листя просить.

 

Вправа 62

Пряме значення

Переносне значення

сережки у вусі

сережки берези

скляні двері

скляне серце

залізні деталі

залізний характер

Вправа 63

• Де відбуваються події, відображені в тексті?  Події відбуваються на морському дні.

Що могло бути далі? Травоїдний гігант моря плив прямо до зірочки. Довірлива тварина розповіла великій гості про всі негаразди на морському дні.

• Синоніми — слова, що пишуться по-різному, але є близькими за значенням: сумно, журливо, невтішно; занехаяні, занедбані

Антоніми, слова протилежні за значенням: маленька і велику.

• На першому малюнку: морські корова, коник, зірка, півник, голка.

На другому: коник, корова, півник, зірка, голка.

Їх об'єднує однакова назва.

Слова, які звучать і пишуться однаково, а значення мають різне, називаються омоніми.

• Виписали з тексту антоніми: маленька (зірочка) — велику (мушлю).

Виписали з тексту синоніми: сумно, журливо, невтішно; занехая­ні, занедбані.

Виписали з тексту багатозначні слова: корова, зірка, коник, голка, півник.

 

Вправа 64

Лисичка у кошик збирає лисички

Хай буде на зиму запас невеличкий.

(Хто?) лисичка — тварина. (Що?) лисички — гриби.

 

Мої навчальні досягнення

Вправа 1  

1. Де відбуваються події? Події відбуваються на пасіці (у вулику).

2. Коли відбуваються події? Події відбуваються влітку.

3. Хто є головним персонажем тексту? Головним персонажем тексту є бджілка Медунка.

Вправа 2

Синоніми: годували — частували; зелене — оксамитове;

Антоніми: маленька — великі;

Слова в переносному значенні: медове місто, золоте сонце, оксамитове листя.

Вправа 3

Поділили на склади для переносу слова з ь, ьо, дж та апострофом: ма-лень-ка, бджіл-ка, лі-тньо-го, льо-тка, м’я-ти, бджо-ли, за-пам’-ята-ла.

Поділили слова для переносу різними способами: ма-ленька, мале-нька, малень-ка; бджі-лка, бджіл-ка; лі-тнього, літ-нього, літньо-го; льо-тка, льот-ка; м’я-ти; бджо-ли; за-пам’ятала, запа-м’ятала, запам’-ятала, запам’я-тала, запам’ята-ла.

 

Вправа 4

1. Звукові моделі:

зілля    зі́лля   зі-лля  [= ●́ | =: ●]  [з' і л': а]

конюшини  конюши́ни   ко-ню-ши-ни  [— ● | = ● | — ●́ | — ●]  [к о н' у ш и н и]

2. Перевірні слова до слів, з ненаголошеними звуками [е], [и]едо́вого (мед), дерева́х (де́рево).

3. Записали звуки виділених букв: її [й і], листя [а], конюшиною [й у].

 

Вправа 5

Бджілка Медунка вперше вилетіла з вулика. Раніше вона ніколи не бачила конюшини. Спочатку бджілка запам’ятала дорогу до вулика. Потім Медунка поспішила на допомогу родичам.

 

Вправа 65  Будова слова

Ліс[], ліс[у], ліс[ом] , у ліс[ах].

Сніг[], сніг[ом], сніг[у], сніг[и].

 

Вправа 66

Одна книжка тисячі людей навчає. Книжку читають не очима, а розумом. Розум без книжки — що птах без крил. З книжкою жити — з добром дружити.

 

Вправа 67  Позначили закінчення

Заголовок: «Сутінки», «Вечір»

На земл[ю] опускалися тихі сутінки. Ожинові кущі, що росли на земл[і], були подібні до темних загадкових ку­пин. Над земл[ею] повільно пропливав повний місяць.

 

Вправа 68

Вікн[о], на вікн[і], біля вікн[а], під вікн[ом].

Фарб[а], на фарб[і], біля фарб[и], під фарб[ою]

Відмінки іменника

Питання

Один на -о

Один на -а

Н.в.

Р.в.

Д.в.

З.в.

Ор.в.

М.в.

Кл.в.

що?

(нема) чого?

(даю) чому?

(бачу) що?

(орудую) чим?

(на, у) чому?

агов

вікн[о]

вікн[а]

вікн[у]

вікн[о]

вікн[ом]

(у) вікн[і]

вікн[о]

фарб[а]

фарб[и]

фарб[і]

фарб[у]

фарб[ою]

(у) фарб[і]

фарб[о]

Інші завдання дивись тут...