Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 1.

Завдання 1.

ЛАСТІВКИ

  Був теплий сонячний ранок. У відчинені двері до нашої кімнати залетіли (бо злет) дві ластівки. Покружляли і вилетіли. Потім з'являлися (пишемо апостроф) ще кілька разів. Дзвіночками розсипався (префікс роз-) їхній веселий (бо весело) щебет. У куточку кімнати ластівки зліпили гніздо. Там вони вивели пташенят.

  Ластівки дуже працьовиті (буквосполучення ьо) й охайні. У їхньому гнізді завжди чистенько. У дзьобиках (буквосполучення ьо) вони виносять сміття (середній рід іменника) на подвір'я (пишемо апостроф). Влітають до кімнати через відчинене вікно.  (З журналу «Барвінок»).

ЛАСТІВКИ

  Був теплий сонячний ранок. У відчинені двері до нашої кімнати залетіли дві ластівки. Покружляли і вилетіли. Потім з'являлися ще кілька разів. Дзвіночками розсипався їхній веселий щебет. У куточку кімнати ластівки зліпили гніздо. Там вони вивели пташенят.

  Ластівки дуже працьовиті й охайні. У їхньому гнізді

завжди чистенько. У дзьобиках вони виносять сміття на подвір'я.  Влітають до кімнати через відчинене вікно. 

 

Завдання 2. Спільнокореневий прикметник до слова (підкресли орфограму апостроф).

Ластівка — ластів'яче.

 

Завдання 3. Синонім до розсипався з речення Дзвіночками розсипався їхній веселий щебет.

Розсипався — пролунав

 

Завдання 4. Речення зі схемою …   …  —  =  …  .

А Дзвіночками розсипався їхній веселий щебет.

Б У їхньому гнізді завжди чистенько.

В У куточку кімнати ластівки зліпили гніздо.

Міркуємо так.

Розповідне речення має 5 слів, що є членами речення.

Третє слово є підметом, четверте – присудком, інші є другорядними членами речення.

У куточку кімнати ластівки зліпили гніздо.

                      _______ =====

 

Завдання 5. Слово з передостаннього речення зі схемою 

[= •' | ― • | ― • ―]  дзьобиках

Міркуємо так.

Слово має три склади (кількість складів відповідає кількості голосних звуків).

Наголос падає на перший склад. Перший звук м'який.

Дзьобиках [дз' о б и к а х]

 

Завдання 6. Доповни текст власними спостереженнями за перелітними птахами.   Текст – розповідь.

Інші завдання дивись тут...