Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 14. Варіант І Завдання 1. Перша вантажівка може привезти на будівництво 120 т піску за 40 рейсів, а друга — за 24 рейси. За скільки рейсів перевезуть цей пісок обидві вантажівки, працюючи разом? Розв'язання. 1) 120 : 40 = 3 (т) - перевозить піску
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 13  Варіант І Завдання 1. Ширина поля прямокутної форми 25 м, довжина — на 50 м більша. 2/5 площі поля засіяно пшеницею. Яка площа засіяна пшеницею? Розв'язання. 1) 25 + 50 = 75 (м) - довжина поля. 2) 75 • 25 = 1875 (м2) - площа
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 12. Варіант І Завдання 1. Трьома косарками за 7 год скосили 42 га трави. Скільки гектарів трави скосить одна така косарка за 1 годину, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться? Розв'язання. 1 спосіб. 1) 42 : 7 : 3 = 2 (га) - скосили 1
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 11. Варіант І Завдання 1. Ширина шкільної дошки 2 м, а довжина — 4 м. Скільки грамів фарби знадобиться для фарбування цієї дошки, якщо на 1 м2 витрачають 250 г фарби? Розв'язання. 1) 2 • 4 = 8 (м2) - площа шкільної дошки. 2) 250 • 8 =
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10. Варіант І Завдання 1. Першого дня у магазин завезли 540 м тканини, другого — 460 м такої тканини. Всього в магазин завезли 50 сувоїв тканини. Скільки сувоїв тканини завозили в магазин кожного дня? Розв'язання. 1 спосіб. 1) 540 + 460 = 1000 (м)
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9. Варіант І Завдання 1. Теплохід пройшов 768 км за 32 год. За скільки годин він подолає 864 км, якщо його швидкість збільшити на 12 км за годину? Розв'язання. 1) 768 : 32 = 24 (км/год) - швидкість теплохода спочатку. 2) 24 + 12 = 36 (км/год) -
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8  Варіант І Завдання 1. Два автобуси одночасно виїхали з однієї автостанції у протилежних напрямках. Швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 5 годин? Розв'язання. 1
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7  Варіант І Завдання 1. Скільки в числі 659 321 а) всього сотень? А 6593 Б 300  В 3 б) всього тисяч?  А 9321      Б 9 В 659 Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5  Варіант І Завдання 1. Цифра записана у розряді одиниць тисяч числа 583 421. А 5 Б 8 В 3   Цифра записана у розряді десятків числа 17 525 А 7  Б 5 В 2 Міркуємо так. Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4  Варіант 1 Завдання 1. У записі числа 84 037 цифра 4 означає А число тисяч Б число десятків тисяч  В число одиниць   Завдання 2. Знайти 5/8 від числа 56 000 А 56 000 - 8  Б 56 000 - 5 В 56 000 : 8 • 5   Завдання 3. Куб
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА З Варіант І Завдання 1. Подати число 305 760 у вигляді розрядних доданків. А 300 000 + 5000 + 70 + 6 Б 305 000 + 760 В 300 000 + 5 000 + 700 + 60   Завдання 2. Записати дріб із чисельником 5 та знаменником 8. А 8/5 Б 5/8 В 1/5 від 8  
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 Варіант І Завдання 1. У таблиці записано число   Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці 1. 5 0 1 0 6 0 А п'ятсот одна тисяча шістсот Б п'ятсот одна тисяча шістдесят  В п'ятсот одна тисяча шість  
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2  Варіант І Завдання 1. Правильний розклад на суму розрядних доданків. а) 80 000 + 3 000 + 50 А 80 350  Б 83 050 В 83 500   б) 900 000 + 4 000 + 30 + 6  А 904 306  Б 9 436 В 904 036   Завдання 2. Дріб, більший від 4/9 А
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6 Варіант І Завдання 1. а) Найбільше серед чисел  А 6973 Б 6793 В 6937   б) найменше серед чисел А 65 320 Б 65 302 В 65 032   Завдання 2. Заштриховано 3/10 прямокутника 1) 3/10 2) 2/10 3) 5/10 = 1/2 Міркуємо так. У дробі під дробовою
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Богдан" Математика