Інші завдання дивись тут... Завдання 1026 1) Якщо р = 328 930, тоді р + р : 259 = 328 930 + 328 930 : 259 = 328 930 + 1270 =  = 330200 2) якщо b = 1231, тоді b • 725 –  b = b • (725 – 1) = b • 724 = 1231 • 724 = 891244 якщо b =
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 976 Першого дня продали 21 пенал, а другого дня — 18 таких самих пеналів. Першого дня одержали на 150 грн більше, ніж другого. Скільки грошей одержали за пенали кожного дня окремо? Розв’язання 1) 21 – 18 = 3 (п.) – на стільки більше
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 26. У фермерському господарстві заклали сад, який має прямокутну форму. Сума довжини і ширини саду дорівнює 1500 м, причому ширина в 2 рази менша, ніж довжина. Сад обнесено огорожею. Визнач: 1) площу саду в гектарах; 2) довжину всієї огорожі. 
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Повторення за рік. Додаткові вправи. Завдання 1.  Яке число позначене за допомогою кубиків? 2131.  Запиши це число у вигляді суми розрядних доданків: 2131 = 2000 + 100 + 30 + 1  Скільки в цьому числі всього сотень? 21  Десятків? 213  
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 926. Знайди значення виразу. 1) 512 • х + 362 • у, якщо х = 205, у = 70. Розв'язання. Якщо х = 205, у = 70, тоді 512 • х + 362 • у = 512 • 205 + 362 • 70 = 130 300  х   512      205    2560
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 901. Склади  і розв'яжи задачу за таблицею. Швидкість Час Відстань З0 км/год Однаковий 90 км 60 км/год ? Перший потяг рухався зі швидкістю 30 км/год, другий потяг – 60 км/год. Яку відстань за той самий час подолає другий потяг, якщо перший
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 851. Розглянь малюнок. Скільки в цілому прямокутнику половин? Дві. Четвертих частин? Чотири.  Восьмих частин? Вісім.   Завдання 852. 1) Користуючись малюнком з попередньої задачі, назви пропущені чисельники дробів, запиши ці рівності у зошит. 1/2 =
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 801. 5400 : 60 = 5400 : 10 : 6 = 540 : 6 = 90 12000 : 600 = 12000 : 100 : 6 = 120 : 6 = 20 180000 : 9000 = 180000 : 1000 : 9 = 180 : 9 = 20 140500 : 500 = 140500 : 100 : 5 = 1405 : 5 = (1000 + 400 + 5) : 5 = = 1000 : 5 + 400 : 5 + 5 : 5 = 200 + 80 + 1 = 281
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 776. Пішохід перебував у дорозі 3 год, рухаючись зі швидкістю 5 км/год. Яку відстань пройшов пішохід? Повтори задачу за таблицею. Поясни схему. –> _____________     5 км/год Швидкість Час Відстань 5 км/год 3 год ? Розв'язання. 1) 5
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 751. Склади і розв'яжи дві задачі. Ціна Кількість Вартість Однакова 8 шт. 576 грн 4 шт. ? За 8 пар білих рукавиць заплатили 576 гривень. Скільки треба заплатити за 4 пари сірих рукавиць, якщо їх ціна однакова? Розв'язання. 1) 576 : 8 = 72 (грн) - ціна
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Множення на двоцифрове і трицифрове числа Завдання 876. Усно. Продовж записи та обчисли результат.  (200 + З0 + 5) • 4 = 200 • 4 + З0 • 4 + 5 • 4 = 800 + 120 + 20 = 940 (700 + 40 + 9) • 3 = 700 • 3 + 40 • 3 + 9 • 3 =
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Інші завдання дивись тут... Завдання 726. Визнач кількість цифр у частці. Виконай ділення. Зроби перевірку. _57300 | 3        3       19100  27  27     3     3     0 _1320 | 4     12
Категорія : Математика 4 клас Листопад 2015

Назад Вперед