Інші завдання дивись тут... КРОК 25 Завдання 189 Кількість цифр у частці 250 : 5 = 50 255 : 5 = (250 + 5) : 5 = 50 + 1 = 51 320 : 8 = 40 328 : 8 = (320 + 8) : 8 = 40 + 1 = 41 128 : 4 = (120 + 8) : 4 = 30 + 2 = 32   Завдання 190 Письмове ділення
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 1 Завдання 1 Прочитай кожне число. 100 (сто) 12 (дванадцять) 60 (шістдесят) 7 (сім) 366 (триста шістдесят шість) 50 (п'ятдесят) 4 (чотири) 24 (двадцять чотири) 6 (шість) 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять)   Завдання 2 Продовження ... Скільки розрядних
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... Крок 49 Завдання 498  Склади кілька дробів: 3/18, 6/18, 9/18 Найбільший дріб: 9/18   Завдання 499 Продовження ... Довжина прямокутника 360 м, а ширина — 2 м. Знайди площу червоного і жовтого прямокутників. 1) 360 : 18 = 20
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 84 Завдання 814 Мрійниця з батьками сіла у четвертий від початку потяга вагон, а Поспішайко зі старшим братом — у четвертий з кінця. Чи в одному вагоні вони їдуть, якщо в потязі 8 вагонів? А якщо 7? З початку 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 82 Завдання 795 Аліса читає вірш за 2 хв 30 с. Скільки часу їй треба, щоб прочитати вірш двічі? А 5 разів? Короткий запис 1 раз — 2 хв 30 с 2 рази — ? хв 5 разів — ? хв Розв’язання 1) 2 хв 30 с • 2 = 4 хв 60 с
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 79 Завдання 769 Ці предмети схожі на геометричні фігури: паралелограм, піраміда, куля   Завдання 770 Яке із тверджень істинне? Поверхня паралелепіпеда складається із прямокутників. Істинне Поверхня кулі складається із
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 76 Завдання 744 Додай на кожну шальку терезів по одній цифрі так, щоб утворилися трицифрові числа, які змінять положення шальок. 139 < 235 553 > 157 235 > 137 Завдання 745 Складіть
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 72 Завдання 707 Знайди вартість покупки у кожному з випадків, якщо на малюнку зображено 3 решти з 15 000 грн. 15000 – (1000 • 2 + 20 • 2 + 50) = 15000 – (2000 + 40 + 50) = 12910 (грн) 15000 – (1000 • 3
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко

Інші завдання дивись тут... КРОК 69 Завдання 685 Звір пробіг 200 м за 4 с. Якою була його швидкість? 200 : 4 = 50 (м/с) Б 50 м/с   Завдання 686 Сума трьох чисел дорівнює 256, а двох із них — 107. Яким є третє число? 256 – 107 = 149
Категорія : РЗ "Математика 4 клас" Назаренко