Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Большакова І., Хворостяний І. (частина 2)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 106

Вправа 1

Слово

Словосполучення

Речення

Жало.

Кістка.

Сон.

Миска.

Боляче вжалила.

Малює кістку.

Бачив сон.

Стояв біля миски.

Бджола боляче вжалила песика. 

Песик малює олівцем кістку.

Уночі песик бачив сон. 

Біля миски стояв голодний песик.

Вправа 2 Виписали словосполучення.

Малюю олівцем, бі­леньке цуценя, великі очі, відбиваю м'яч.

Малюю —чим?—> олівцем (словосполучення),

на носі (іменник з прийменником),

песик і м'ячик (однорідні члени речення),

буду їсти (складені форми дієслова),

бі­леньке <—яке?— цуценя (словосполучення),

великі <—які?— очі (словосполучення),

відбиваю —що?—> м'яч (словосполучення),

щеня і миска (однорідні члени речення),

на собаці (іменник з прийменником),

песик малює (головні члени речення),

зарубати на носі (фразеологізм).

 

Вправа 3 Види речень за метою та інтонацією

Речення

За метою

За інтонацією

Я малюю олівцем на картоні.

Розповідне

Неокличне

У тебе гарні великі очі!

Розповідне

Окличне

Чи вправно воротар відбиває м’яч?

Питальне

Неокличне

Ти намалюєш мій портрет?!

Питальне

Окличне

Виходи на прогулянку зі своїм біленьким цуценям.

Спонукальне

Неокличне

Бери зі собою песика і м’ячик!

Спонукальне

Окличне

Вправа 4 Визначили головні члени та другорядні члени речення.

На столі лежав бутерброд.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) бутерброд (що робив?) лежав; лежав (де?) на столі.

Основа речення: лежав бутерброд.

Дмитрик з'їв бутерброд.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Дмитрик (що зробив) з'їв; з'їв (що?) бутерброд.

Основа речення: Дмитрик з’їв.

У небі сяє сонце.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) сонце (що робить?) сяє; сяє (де?) у небі.

Основа речення: сяє сонце.

У вікні я бачу сонце.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) я (що роблю?) бачу; бачу (що?) сонце; бачу (де?) у вікні.

Основа речення: я бачу.

1� Замінили виділені іменники особовими займенниками (він, воно, його).

На столі лежав він. Дмитрик з’їв його.

У небі сяє воно. У вікні я бачу його.

Речення стали менш зрозумілими.

Правильно займенники вживають, щоб уникнути повтору того самого слова.

На столі лежав бутерброд. Дмитрик з’їв його.

У небі сяє сонце. У вікні я бачу його.

 

Сторінка 107

2� Визначили відмінок іменників.

Бутерброд (Н. в.), бутерброд (Зн. в.), сонце (Н. в.), сонце (Зн. в.)

Бутерброд (що?, підмет, Н. в.), бутерброд (що?, другорядний член, Зн. в.), сонце (що?, підмет, Н. в.), сонце (що?, другорядний член, Зн. в.)

Діаграма Вена порівняння вовка і собаки.

Вовк

Спільне

Собака

Дика тварина.

Не можна приручити.

Хижак.  

Великі тварини, схожі на вигляд.

Виє.

Звір.

Вміють вити.

Любить м’ясо. 

Живе біля людей.

Собака – друг людини, приручений.

Всеїдний.

Різні породи собак мають певні  розміри, вигляд.

Гавкає.  

3� Написали текст, порівнюючи вовка і собаку…

 

Вправа 5 Анотація

Британський письменник Іан Вайброу написав серію книг у формі листів про Малого Вовчика. «Капо­сна книжка Малого Вовчика» про капості — недобрі, підступні, шкідливі вчинки. Про те, як головний герой Малий Вовчик вчиться розуміти, що капості не приносять добра. Герой пізнає світ, робить помилки — і на письмі, і в житті Учиться їх помічати й виправляти. У повісті з гумором описано «Дев'ять Правил Поганця» і справжні правила пластунів — дитячої скаутської організації, яка існує в різних країнах світу.

Я хочу прочитати книгу Іана Вайброу про Малого Вовчика, щоб дізнатися про правила пластунів — дитячої скаутської організації, яка існує в різних країнах світу, зрозуміти та розрізняти капості від інших вчинків.

1� Пояснили, чи виділені слова є словосполученнями:

письменник написав (головні члени речення), про капості (іменник з прийменником), головний герой (словосполучення), і на письмі (іменник зі службовими частинами мови), помічати й виправляти (однорідні члени речення), справжні правила (словосполучення).

Слова можна назвати словосполученнями, якщо між ними є односторонній зв'язок головного слова зі залежним.

2� Виписали словосполучення, визначили головне і залежне слова.

Британський <—який?— письменник;

написавХ —що?—> серію;

серіюХ —чого?—> книг;

написавХ —як?—> у формі;

у форміХ —чого?—> листів;

капосна <—яка?— книжкаХ;

капостіХ —які?—> недобрі, підступні;

шкідливі <—які?— вчинкиХ;

головний <—який— геройХ;

не приносятьХ —чого?—> добра,

пізнаєХ —що?—> світ,

робитьХ —що?—> помилки,

їх <—що?— помічатиХ;

у повісті <—де?— описаноХ;

з гумором <—як?— описаноХ;

справжні <—які?— правилаХ;

правилаХ —кого?—> пластунів;

дитячої скаутської <—якої?— організаціїХ;

існуєХ —де?—> в країнах;

різних <—яких?— країнахХ;

країнахХ —чого—> світу.

 

Вправа 6 Уривок «Табір біля озера. День 40» повісті «Капосна книжка Малого Вовчика» Іана Вайброу

1� Листи пишуть, коли хочуть розповісти про себе, цікаві події,  привітати з нагоди святкової дати.

Лист до бабусі…

 

Сторінка 108

1� Події відбуваються (де?) біля озера, (коли?) на сороковий день.

 

Сторінка 109

1� Листа пише (хто?) вовченя (кому?) батькам-вовкам (адресату). З метою розказати про події, які відбулися із вовченям (адресантом).

2� Правила, які описано в листі, створили члени хижої вовчої зграї. Вони відрізняються від правил, бо ці тварини мають хижі наміри. Люди мають свої правила, оскільки вони не хижаки, тому не повинні проявляти злі наміри один до одного.  

3� Лексичне значення слова шукаємо в тлумачному словнику.

Лексичне значення слова

Антоніми

Лютувати — виявляти безжальну жорстокість, нещадність. Знущатися з кого-небудь.

Бути добрим, спокійним і радісним.

Шаленіти — ставати надмірно збудженим.

Бути врівноваженим.

Скаженіти — втрачати самовладання.

Бути розсудливим.

Навісніти — втрачати розум.

Бути розумним.

Заставки — скільки є сили.

Не ображати слабших.

Нахабно — зухвало, безцеремонно,  порушувати моральні норми незважаючи на інших.

Не зневажати інших.

Безсоромно — не почуває сорому.

Соромитися поганих вчинків. Жити по совісті.

Підлість — вчинок, який викликає осуд.

Бути чесними і щирими.

Мордомір — битися.

Не битися.

Розпатякуй — розголосити таємницю.

Не розголошувати чужу таємницю. 

3� Замінили правила.

«Дев'ять Капосних Правил»

«Дев'ять Правил Поваги»

Лютуй, шаленій, скаженій, навісній.

Будь добрим.

Лайся на всі заставки.

Не сварися.

Бреши відверто, бреши невтомно, бреши нахабно і безсоромно.

Не обманюй.

Усе, що живе, — хай в пащу пливе Ти жалю не знай — хапай і ковтай!

Будь милосердним.

Їж, давися, ні з ким не ділися!

Будь щедрим.

Невтомно вдосконалюйся в підлоті та паскуудстві.

Навчайся і пізнавай світ.

Будь люб'язним мордоміром.

Не ображай інших.

Не розпатякуй свої блискучі ідеї.

Не розголошуй чужі таємниці.

Вправа 7  Написали про мандрівника, дослідника і читача речення різні за метою висловлювання. 

Речення

За метою висловлювання

За інтонацією

Мандрівник запропонує цікаві екскурсії.

Розповідне

Неокличне

Привіт, мандрівнику!

Розповідне

Окличне

Досліднику, ти розкажеш про таємниці природи?

Питальне

Неокличне

Досліднику, ти повернешся до нас?!

Питальне

Окличне

Читачу, розкажи про цікаву книжку.

Спонукальне

Неокличне

Дорогий читачу, розкажи про цікаву книжку!

Спонукальне

Окличне

Пишу для себе. Написали листа до рідних, друзів, Малого Вовчика, інших персона­жів літературних творів, мультфільмів чи фільмів, блогерів тощо.

Лист до Малого Вовчика…

Лист до дядька Малого Вовчика…

Лист до друзів Малого Вовчика…

Лист до Лиса Микити…

Інші завдання дивись тут...