Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника "Хімія 7 клас" 

Мідак Л., Кузишин О. та інші 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2024 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§1 Хімія — природнича наука... 7

§2 Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії...17

§3 Лабораторне обладнання та базові операції з речовинами ...23

§4 Вимірювання в хімії ...34

§5 Спостереження й експеримент у хімії...44

§6. Первинні відомості про будову атома: ядро та електрони...55

§7. Хімічні елементи. Їхні назви та символи ...61

§8. Періодична система хімічних елементів ...69

§9. Прості речовини: метали та неметали...78

§10. Металічні та неметалічні елементи ...87

§11. Складні речовини....94

§12. Хімічні формули ...101

§13. Фізичні властивості речовини ...113

§14. Суміші однорідні та неоднорідні...121

§15. Способи розділення сумішей...127

§16. Масова частка компонентів у суміші...136

§17. Розрахунки масової частки компонентів у суміші....142

§18. Розрахунки масової частки компонентів розчину ....149

§19. Фізичні та хімічні явища ....159

§20. Хімічні реакції. Схема хімічної реакції...166

§21. Хімічні рівняння. Закон збереження маси в хімічних реакціях...173

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...