Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть відомі вам забруднювачі питної води. • промислові й комунальні стоки; • змиви дощовими та талими водами з полів  добрив та отрутохімікатів, якими знищували буряни та  шкідників; • стоки тваринницьких ферм; • нафта і
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Вправа 1. Як людина використовує воду й водні розчини? • у промисловому виробництві ( металообробна промисловість, харчова, текстильна, фармацевтична, хімічна тощо). Наприклад, на виробництві 1 кг алюмінію задіяне близько 9 кг води, на цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Вправа 1. Яку загальну назву мають продукти взаємодії з водою: а) оксидів металічних елементів; Основи. б) оксидів неметалічних елементів? Кислоти.   Вправа 2. До якого типу реакцій належать реакції води з оксидами? До реакцій сполучення.   Вправа 3. Які індикатори ви знаєте? Лакмус,
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Як правильно провести зважування твердої речовини? Зважування твердої речовини проводять на терезах.   Вправа 2. Як правильно відміряти необхідний об'єм води? Треба скористатися мірним посудом.   Вправа 3. Що прискорює розчинність багатьох твердих
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. За якою формулою обчислюють масову частку речовини у розчині? W(р.р.) = m(р.р.)/m(розчину)  або W(р.р.)= (m(р.р.)/m(розчину))•100% Розчинник чи розчинену речовину додають до розчину, якщо потрібно збільшити масову частку розчиненої речовини в
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Дайте визначення масової частки розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини (w) — це відношення маси розчиненої речовини m(р.р.) до загальної маси розчину m(розчину), яка складається з маси розчиненої речовини і маси розчинника. У чому вона
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Дайте визначення розчину. Розчин — однорідна суміш, утворена кількома речовинами. Наведіть приклади розчинів у природі. Морська вода, джерельна вода, повітря, кров.   Вправа 2. З яких компонентів складається розчин? З розчинника і розчиненої
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Який кількісний та якісний склад молекули води? Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену.   Вправа 2. Опишіть фізичні властивості води. Вода – безбарвна (прозора), без запаху і смаку, перебуває у трьох агрегатних
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть речовини, які погіршують чистоту повітря. Поява у повітрі інших, не властивих йому речовин. зокрема оксидів Карбону (чадний газ), оксидів Сульфуру, Нітрогену, сполук Плюмбуму, сажі  тощо змінює кількісний склад повітря. Це завдає відчутної шкоди
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Як відбувається колообіг Оксигену? Колообіг хімічного елемента Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в повітрі. Оксиген потрапляє у тіла
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що називають горінням, а що — повільним окисленням? Горіння — це реакції окиснення, що супроводжуються виділенням тепла й світла. Окиснення речовин, що відбувається без світла, а лише з виділенням теплоти (теплової енергії), називають повільним
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. З чого складаються оксиди?  Бінарні сполуки з Оксигеном. Наведіть приклади оксидів. СO2, H2O, SO2, MgO, Fe2O3, CuO, Na2О, Al2O3. Вправа 2. Схарактеризуйте хімічні властивості кисню. 1.ВЗАЄМОДІЯ КИСНЮ З ПРОСТИМИ РЕЧОВИНАМИ. а) взаємодія з вуглецем С +
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Ознайомтеся з малюнком гіпотетичного чоловічка та з'ясуйте, які хімічні елементи присутні на ньому. Запишіть їх символи й назви. F Флуор, S Сульфур, O Оксиген, B Бром, P Фосфор, N Нітроген, C Карбон? H Гідроген.   Вправа 2. Пам'ятаючи про те, що
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Які речовини називають каталізаторами? Каталізаторами називають речовини, які прискорюють хімічні реакції інших речовин, але при цьому самі не витрачаються і не входять до складу утворених продуктів реакції. Тому їхні формули не пишуть ні в лівій, ні в правій
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що називають рівнянням хімічної реакції? Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції (хімічного явища) за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків « + » та « = ».  Знак « = » вказує на те, що
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Назад Вперед