Інші завдання дивись тут... Вправа 1. У чому полягала помилка попередників М. В. Ломоносова щодо прожарювання речовин? Помилка полягала в тому, що перед проведенням дослідів реторту з уміщеним у неї свинцем зважували і запаювали, а по завершенні дослідів реторту відкривали і повторювали
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Охарактеризуйте хімічний елемент Оксиген, скориставшись відомостями про нього з періодичної системи хімічних елементів. Оксиген розташований у II періоді, VI групі періодичної системи, відносна атомна маса елемента 16, порядковий номер 8, заряд ядра атома +8,
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що називають повітрям? Повітря — це природна однорідна суміш газоподібних неорганічних речовин азоту, кисню, інертних газів, вуглекислого газу, парів води та в невеликій кількості деяких інших речовин. Які речовини є постійними складовими повітря? Азот
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. На підставі одержаних теоретичних знань про фізичні й хімічні явища та практичних умінь з проведення різних явищ складіть умови 2-3 дослідів та спрогнозуйте хід їх виконання і результати.   Вправа 2. Які явища супроводжують горіння дров? Фізичні: поява
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Які явища називають фізичними? Явища, при яких не відбувається перетворення одних речовин на інші, називають фізичними. Наведіть приклади. Випаровування води, розчинення цукру у воді, танення снігу, подрібнення крейди, замерзання води, утворення туману,
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте правило, як визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, якщо валентність іншого хімічного елемента відома.  Щоб визначити валентність елемента за формулою бінарної сполуки, необхідно добуток величини валентності й індексу
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що розуміють під валентністю хімічних елементів? Валентність — це здатність атомів хімічного елемента сполучатись (утворювати хімічні зв'язки) з певним числом інших атомів.   Вправа 2. Які ви знаєте елементи з постійною валентністю? Н Na F К Mg
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що називають відносною молекулярною масою? Це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів.   Вправа 2. Чому дорівнює відносна молекулярна маса сполуки? Відносну молекулярну масу речовини
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1.    Дайте визначення всіх понять, наявних у схемі, що на мал 64. Підтвердьте їх прикладами. Прості речовини — це речовини, утворені атомами одного хімічного елемента. Кисень О2, водень О2, озон О3, залізо Fe. Складні речовини — це речовини,
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Які речовини називають простими? Речовини, утворені атомами одного хімічного елемента. Наведіть приклади. Водень Н2, Кисень О2, Озон О3, алюміній Al, залізо Fe, вуглець С.   Вправа 2. На які групи поділяють прості речовини? На метали і неметали.
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Дайте визначення хімічної формули. Умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів дістало назву хімічна формула.   Вправа 2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах. Індекси – це числа, які показують
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Яку інформацію про хімічний елемент містить клітинка періодичної системи, в якій він розташований? Символ елемента, порядковий номер, назва елемента, відносна атомна маса, назва простої речовини.   Вправа 2. Як за допомогою періодичної системи хімічних
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення атомної одиниці маси. Атомна одиниця маси (а. о. м.) — маса 1/12 частини атома Карбону, ядро якого складається з 6 протонів і 6 нейтронів.   Вправа 2. Що називають відносною атомною масою хімічного елемента? Відношення 
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що називають молекулою? Найменші частинки речовини, що визначають її властивості і здатні до самостійного існування.   Вправа 2. З чого складається атом? Атом — електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Знання яких властивостей піску і води дало вам можливість провести розділення їх суміші на компоненти? Методи розділення сумішей грунтуються на фізичних властивостях іх компонентів.  1. Метод відстоювання: пісок – тверда речовина, що практично не
Категорія : Хімія 7 клас Ярошенко