Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 I варіант Вправа 1 Проведіть дослідження, яке підтверджує, що кальцій оксид є основним, а не кислотним. CaO + H2O = Ca(OH)2 Кальцій оксид реагує з водою із виділенням великої кількості теплоти і утворенням
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 І варіант Вправа 1 У трьох пробірках під шифрами є розчини: барій хлориду, калій хлориду та нітратної кислоти. Визначте експериментально кожну з цих речовин. Оскільки з кожною речовиною необхідно провести
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 У двох пробірках під шифрами є хлоридна кислота й розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально, у якій із пробірок знаходиться кожна речовина. Що робили? До двох пробірок додали 1-2 краплі лакмусу. Що спостерігали? Зміну кольору індикатора. У
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Завдання. Дослідіть взаємодію між розчинами купрум (ІІ) хлориду та натрій гідроксиду. Обладнання й реактиви: пробірки; розчини натрій гідроксиду та купрум (ІІ) хлориду. ХІД РОБОТИ До пробірки з розчином натрій гідроксиду об’ємом 1-1,5 мл доливаємо
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді), 2021 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин  атомної, молекулярної та йонної будови Речо- вина     Тип крис- талічних ґраток   Тип зв'язку     t плав- лення, °С   t кипін-
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 Вправа 1 Два генетичні ряди речовин.  Метал -> основний оксид -> гідроксид (основа) -> сіль. Неметал -> кислотний оксид -> гідроксид (кислота) -> сіль.   Вправа 2 а) Mg -> MgO
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть попарно взяті речовини, між якими відбудеться хімічна взаємодія з утворенням солей. Метал і неметал, метал і кислота, кислота і основний оксид, кислота і сіль, сіль і сіль, основа і кислота, метал і сіль, основа і кислотний оксид, сіль і луг, основний
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 Вправа 1 Групи солей, що найбільше поширені в природі: хлориди, силікати, сульфати, нітрати, ортофосфати.   Вправа 2 Поясніть поширення в природі та використання: а) хлоридів; Поширені у вигляді мінералів
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Відомі вам фізичні властивості солей: солі ― тверді кристалічні речовини, що належать до йонних сполук, мають різне забарвлення, високі температури плавлення та
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій добування: а) літій гідроксиду з літію та літій оксиду; 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑ Li2O + H2O = 2LiOH б) барій гідроксиду з барію та барій оксиду; Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Сформулюйте визначення явища амфотерності. Амфотерність — це здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних оксидів, основ і
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 Вправа 1 Формули основ із поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, Zn(OH)2, НСl, К2O, Mg(OH)2, H2SO4, NH4OH, СаО, СаСО3, КОН, Fe(OH)3, Cr2O3, Ca(OH)2, HNO3, Ва(ОН)2, Al2SO3. Назвіть їх. LiOH
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Кислоти, що найбільше використовуються в промисловості: хлоридна, сульфатна, нітратна й ортофосфатна кислоти.   Вправа 2 Поясніть використання кислот: а) хлоридної: -
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Найбільш поширені в природі кислоти органічного та неорганічного походження: лимонна, щавлева, яблучна, молочна, саліцилова, мурашина, ціанідна, сульфатна, хлоридна,
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Кислоти взаємодіють із: а) основами; Реакція між кислотою і основою є реакцією нейтралізації, продуктами реакції є сіль і вода. Реакції взаємодії кислот із лугами
Категорія : Хімія 8 клас підручник Савчин

Назад Вперед