Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Перелічіть відомі вам фізичні властивості солей. Солі - тверді кристалічні речовини, що належать до йонних сполук, мають різне забарвлення, високі температури плавлення та кипіння, по-різному розчиняються у воді.   Вправа 2.
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій добування: а) літій гідроксиду з літію та літій оксиду; 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑ Li2O + H2O = 2LiOH б) барій гідроксиду з барію та барій оксиду; Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Сформулюйте визначення явища амфотерності. Амфотерність — це здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних оксидів, основ і кислот).    Вправа 2. Назвіть елементи, що проявляють
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Випишіть формули основ із поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, Zn(OH)2, НСl, К2O, Mg(OH)2, H2SO4, NH4OH, СаО, СаСО3, КОН, Fe(OH)3, Cr2O3, Ca(OH)2, HNO3, Ва(ОН)2, Al2SO3. Назвіть їх. LiOH - літій гідроксид, Zn(OH)2 - цинк гідроксид,
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Назвіть кислоти, що найбільше використовуються в промисловості. Хлоридна, сульфатна, нітратна й ортофосфатна кислоти.   Вправа 2. Поясніть використання кислот: а) хлоридної: - очищення поверхні металів перед покриттям їх іншими
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Назвіть найбільш поширені в природі кислоти органічного та неорганічного походження. Лимонна, щавлева, яблучна, молочна, саліцилова, мурашина, ціанідна, сульфатна, хлоридна, сульфідна, карбонатна.   Вправа 2. Поясніть,
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Охарактеризуйте взаємодію кислот із: а) основами; Реакція між кислотою і основою є реакцією нейтралізації, продуктами реакції є сіль і вода. Реакції взаємодії кислот із лугами проводять із використанням індикаторів. За зміною
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Поясніть, як дослідити зміну забарвлення індикаторів у кислому середовищі. Оскільки спільними в складі кислот є атоми Гідрогену, то вони зумовлюють кисле середовище їх розчинів і, відповідно, однаково діють на індикатори.
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Назвіть відомі вам перетворення речовин, унаслідок чого утворюються оксиди. 1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) з киснем. 2. Взаємодія складних речовини з киснем. 3. Розклад нерозчинних основ, деяких кислот та солей за
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Класифікуйте оксиди за їх формулами: FeO, SiО2, ZnO, CO, CO2, SO3, Cr2O3, BaO, Al2O3, CrO, MnO2, BeO, MnO3, B2O3, P2O5, K2O, NO, CaO. несолетворні оксиди солетворні оксиди: основні солетворні оксиди: кислотні
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Перелічіть відомі вам фізичні властивості оксидів. Оксиди за нормальних умов перебувають у трьох агрегатних станах: газоподібному, рідкому, твердому. Є безбарвними, білими і кольоровими. Температури плавлення і кипіння змінюються в
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Сформулюйте визначення: а) солей; б) основ. Поясніть їх склад.   a) cолі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків. До складу солей входять катіони металічних
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Назвіть класи неорганічних сполук, зі складом, назвами та класифікацією яких ви ознайомилися. Оксиди, кислоти, основи, солі.   Вправа 2. Сформулюйте визначення: а) оксидів; Оксиди — це бінарні сполуки, до
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу метану (СН4). якщо відносна густина його за воднем становить — 8: А 18 Б 26 В 16 Г 28 Відомо: DH2(СН4)=8. Знайти Mr(СН4)-? Розв'язування: DH2(СН4)=Mr(СН4)/Mr(H2),
Категорія : Хімія 8 клас Савчин

Назад Вперед