ВАРІАНТ 1 1.Продовжити речення. Прикметники спритний, рухливий, прудкий, жвавий називаються ... А спорідненими словами  (слова, які мають один корінь, але є різними частинами мови) Б синонімами      (слова близькі за значенням, але різні за написанням) В антонімами  
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Вибрати слово, яким можна замінити вислів бити на сполох. А битися Б тривожитися В спахалувати 2.Визначити, які букви пропущено у числівнику три...ять. А -тц- Б -дц- В -ц- 3.Визначити, які з поданих прикметників є спільнокореневими до іменника весна. А веселий, веснянка, напровесні
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Визначити, яке слово є антонімом до слова розповідати. А спілкуватися Б говорити В слухати      (антоніми - слова з протилежним лексичним значенням)    2.Визначити, яке слово у реченні є прислівником. Понад ставом увечері шепче зелена осока. А понад
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Визначити, у якому рядку записано спонукальне речення. А Треба берегти кожну хвилину. Б Ми бережемо кожну хвилину. В Діти, бережіть кожну хвилину. 2.Вибрати групу займенників у третій особі однини. А їй, його, нею      Б тебе, вас, ними В нам, мене, тобі
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Вибрати речення, у якому дієслово вжито в переносному значенні. А Цвітуть у полі волошки сині. Б У степу під снігом спить озимина. В Осіннє листя на стежку падає з гілля. 2.Вибрати рядок, у якому записано тільки прислівники. А хмарний, ввечері, зима       (хмарний/який?
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1. Вибрати вислів, яким можна замінити слово дрімати. А клювати носом Б водити носом В не бачити під носом 2. Вибрати рядок, у якому записано тільки займенники. А ми, до, їх             (займенник,прийменник,займенник) Б він, я, під      
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

 ВАРІАНТ 1 1.Продовжити твердження. У реченні прислівник буває... А другорядним членом      (обставиною) Б присудком В підметом 2.Вибрати рядок, у якому всі слова є синонімами до слова спостерігати. А спостереження, спостережливий, спозирати Б дивитися, споглядати, помічати
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1. Продовжити твердження.Іменники змінюються за ... А родами і числами Б родами, числами і відмінками В числами і відмінками 2.Замінити виділені слова близьким за значенням прислівником. Знати, як свої п'ять пальців. А добре Б мало В багато 3.Вибрати речення, у якому прикметник ужито в
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1. Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — прикметники. А срібні, золото, кольорове                 (срібні/які? золото/що? кольорове/яке?)  Б срібні, золота, колір                  
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Продовжити твердження. Займенники і-ої особи змінюються за... А числами і відмінками Б числами і родами В родами і відмінками 2.Вибрати правильну форму пропущеного в реченні числівника. Від .. . віднятидвадцять, буде тридцять. А п’ятдесят Б п’ятидесяти В п’ятдесяти
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1. Продовжити твердження.Дієслова в неозначеній формі закінчуються на... (що робити?, що зробити?) А -ить, -ять, -уть   Б -ить, -іть, -їть В -ти, -тися; -ть, -ться 2. Вибрати словосполучення, в якому прикметник ужито в переносному значенні. А срібний
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Продовжити твердження.Спільна частина споріднених слів називається... А основою   Б коренем В синонімом 2.Прочитати речення. Вибрати антонім до виділеного слова. У лютому часто бувають жорстокі морози. А сильні      Б злі В лагідні 3.Вибрати
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Продовжити твердження. Початковою формою іменника є форма... А називного відмінка Б знахідного відмінка В родового відмінка 2.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до II дієвідміни. А носити, водити, бігати Б носити, водити, бачити          
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1.Продовжити твердження. Текст — це ... А окремі речення Б група окремих речень В зв'язне висловлювання 2  Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — числівники. А один, сто, сотник Б перший, сто, сотий В одинак, сто, сотий 3.Вибрати рядок, у якому всі прикметники
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова

ВАРІАНТ 1 1 Продовжити твердження. За метою висловлювання речення бувають... А розповідні, неокличні, окличні Б розповідні, питальні, спонукальні В розповідні, окличні, поширені 2.Вибрати рядок, у якому всі наведені слова - прикметники. А золоте, срібло, різнобарв'я    (золоте/яке?
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік "Богдан" Укр.мова