Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15. ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Усі словосполучення містять прикметники, ужиті в переносному значенні. А холодний погляд, золоті слова, бідна дівчина (пряме значення)  Б холодний голос, золоті дні, бідна мова  В холодний вітер (пряме значення),
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14. ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Наголос у всіх словах колонки поставлено правильно. А чита́ння  завда́ння  запита́ння  Б чи́тання (неправильно) завдання́ (неправильно) запи́тання (неправильно) В чи́тання (неправильно) завдання́
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13.  ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Прикметник старий ужито недоречно. А старий журнал Б старий борщ (несвіжий борщ) В старий чоловік   Вправа 2. Пропущені букви в числівнику одина...ять. А -тц-  Б -дц-  В -цц-   Вправа 3. Дієслово у
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. ВПРАВА 1 Вправа 1. Речення зі звертанням. А Не жартуй, кішко, із собакою.  Б Праця людину годує, а лінь марнує.  В За двома зайцями побіжиш, жодного не впіймаєш.   Вправа 2. Дієслово записано правильно. А вмиваєсся  Б
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. ВАРІАНТ 1. Вправа 1. Букви, які пропущені в іменнику моло...ба. А -ддь-  Б -дь-  В -ть- Міркуємо так. Змінимо слово, щоб після сумнівної приголосної став голосний звук. Молотити, тому молотьба.   Вправа 2. Всі прикметники записано
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Обидва словосполучення містять прикметник, ужитий у прямому значенні. А кришталева вода (переносне значення), веселий струмок (переносне  значення) Б кришталева ваза, веселий музикант  В кришталева душа (переносне
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Синоніми до слова сміятися. А плакати (антонім до слова сміятися), сумувати  Б сміх, смішний (спільнокореневі слова до сміятися) В реготати, хихотіти   Вправа 2. Познач суфікс, за допомогою якого можна утворити
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Вислів, який можна замінити словом дрімати. А крутити носом  Б задирати носа  В клювати носом   Вправа 2. Займенник він ужито в родовому відмінку. А Ми зустрілися з ним у школі.  Б Ми побачили його біля
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 ВАРІАНТ 1 Вправа 1.  Хлопчики викопали в лісі по три ду(б,п)ки. Удома Дмитрик ро(з,с)клав свої д(е,и)ревця. Узявся садити. Посадив одне. На друге хлопчик под(е,и)вився й вик(е,и)нув на вул(е,и)цю. Йому здалося, що корі(н,нн)я в нього кволе. І
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Калина гарна в різні пори року. Нав(и,е)сні вона вбирає(тьс,ц)я в смарагдове*  листя, у якому ро(з,с)кида- ні китиці з білих квітів. Згодом на місці духмяних суцвіть з'явля(тьс,ц)я рум'яні кетяги. Осінь теж (не)обмине
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут...  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ВАРІАНТ 1 Вправа 1.  Оксанка с(е,и)діла в автобусі, д(е,и)вилась у вікно. На зупин(к,ц)і увійшла жінка з ва(ж,ш)кими сумками. Дівчинка вдала, ніби (не)помічає її. (У)веч(е,и)рі Оксанка з матір'ю й батьком пішли до нових сусідів на
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Спиши текст, розкриваючи дужки. Школа, виявляє(тьс,ц)я, дуже стара. Їй уже два(д,т)цять чотири столі(т,тт)я. З'явилася вона в Стародавній (Г,г)реції. У давньогрецькій школі були свої поря(д,т)ки. Не кожна д(е,и)тина могла
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут...  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ВАРІАНТ 1 Вправа 1. Спиши текст, розкриваючи дужки. У п'ятницю Дениско з матір'ю і бабус(е,ьо)ю ходив до т(е,и)атру. При вході показали квитки літн(йо,ьо)му контролер(е,о)ві. Одяг здали до гардероба. Зайшли в зал. Згодом ро(з,с)почалася
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ВАРІАНТ 1 Вправа 1.  За с(е,и)лом ро(з,с)кинулося дивне поле. Там росте цілий ок(е,и)ан в(и,е)ликих яскравих голівок. То соняшники. Особливо гарні вони (в)ранці. Тоді на їхніх пелюстках з'являю(тьс,ц)я чисті, прозорі краплинки роси. Прихилиш до
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ВАРІАНТ 1 Вправа 1.  Скромна краса пізньої ос(е,и)ні. Л(е,и)стопад найчастіше сумний. Позн(е,и)кали яскраві кил(е,и)ми з опалого листя. (Не)дзвенять пташині голоси. Настала тиша в садках і парках. Природа причаїлася, чекаючи з(е,и)мових
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік "Генеза" Укр мова