Інші завдання дивись тут... Завдання 1015, 1016 Додавання дробів і віднімання дробів  1 1/5 + 3 3/5 = 4 4/5, тому 1) ціла частина суми: в) 4; 2)  дробова частина суми: б) 4/5 3) результатом додавання: 4 4/5
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 980         3/11 + 8/11 = 11/11 = 1, тому 3) 8/11     Завдання 981 З наведених пар дробів взаємно доповнюють один одного до числа 1: 1) 3/7 і 3/7 2) 2/7 і 5/7 2/7 + 5/7
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут...   Завдання 922, 923 Додавання дробів 3/8 + 2/8 = 5/8 1) Правильно: б) 8 2) Правильно: б) 5 5/9 – 3/9 = 2/9 1) Правильно: а) 9 2) Правильно: б) 2
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 882 Щоб знайти дріб від числа, треба дане число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник.   Завдання 883 Щоб знайти 3/4 від числа 24, треба: 1) 24 : 4 = 6, а потім 6 • 3 = 18   Завдання 884 Щоб знайти число за його
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 845 Ознайомлення з дробами       Дріб 2/5  дорівнює 2 : 5, тому правильний дріб 4) 2 : 5   Завдання 846 Мішані числа 1) 6 3/7 — шість цілих три сьомих. а) ціла частина 6, б) дробова
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 806 Ознайомлення з дробами          Читаємо дроби: 2/7 — дві сьомих, 3/16 — три шістнадцятих, 4/21 — чотири двадцять
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Запитання 1 Квадратом числа а називають добуток цього числа на себе а² = а • а Кубом числа а називають добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює а3 = а • а • а   Запитання 2 Одиницею вимірювання площі
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до розділу 4 Запитання 1 Назвіть компоненти й результат дії множення. Множник • множник = добуток   Запитання 2 Переставний закон множення: від переставлення множників добуток не змінюється. a • b =
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 751 Паралелепіпед 1) паралелепіпед має 8 вершин, 12 ребер, 6 граней; 2) у паралелепіпеді в одній вершині сходяться 3 ребра.   Завдання 752 1) неправильно, що грань прямокутного паралелепіпеда є трикутником; 2) правильно, що грань
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 717 Площа 1) 7 • 5 см² Правильно 2) (7 + 5) • 2 см² Неправильно Завдання 718 1) 6 : 1 = 6 (кв.) 2) 5 : 1 = 5 (кв.) 3) 10 : 1 = 10
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 651 Відстань від Львова до Вінниці — 360 км. Два автомобілі виїхали одночасно із цих міст назустріч один одному й зустрілися через 2 год. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо швидкість першого на 10 км/год більша за швидкість другого. Розв'язання
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 679 Квадрат числа  1) 22 два в квадраті 2) 32 три в квадраті 3) 862 вісімдесят три в квадраті 4) 1002 сто в квадраті Завдання 680 1) 252 = 25 • 2
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Інші завдання дивись тут... Завдання 626 Рівняння х • 5 = 300 х • 2 + (х + 10) • 2 = 220 Завдання 627 Відстань від Вінниці до Києва — 260 км. Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному й
Категорія : Мат 5 кл Тарасенкова

Назад Вперед