Інші завдання дивись тут... Тригонометричні формули. Теорема Піфагора.   Формули розв’язування прямокутних трикутників за допомогою тригонометричних функцій     Задача 1. sin α = 0,8. Знайти  cos α, tg α, ctg α. Розв'язання з поясненням. 1 спосіб.
Категорія : АЛГЕБРА та ГЕОМЕТРІЯ

Інші завдання дивись тут... 3) Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів. 6) Знаки тригонометричних функцій за квадрантами. 7) Формули зведення. 8) Тотожності одного й того самого аргументу. 9) Теореми додавання аргументів. 10) Формули кратних дуг. 11) Формули зниження степеня
Категорія : АЛГЕБРА та ГЕОМЕТРІЯ

Інші завдання дивись тут... Розглянемо прямокутний трикутник з катетами а, b та гіпотенузою с.   Для прямокутного трикутника справджуються формули:   Синус кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. sin α = прилеглий катет : гіпотенуза
Категорія : АЛГЕБРА та ГЕОМЕТРІЯ

Інші завдання дивись тут... Розглянемо прямокутний трикутник з катетами а, b та гіпотенузою с. Теорема Піфагора Для прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів: с2 = а2 + b2    З теореми Піфагора випливають наступні формули для знаходження довжини сторін
Категорія : АЛГЕБРА та ГЕОМЕТРІЯ