Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 38 Буква ц позначає твердий приголосний звук — або м’який приголосний звук = � буква ц на початку слова: цибуля  буква ц у середині слова: сонце буква ц у кінці слова: палац Несе цибулю. Засмагає під сонцем. Йде до палацу цибу́ля  ци-бу-ля
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 88 Поділ  на склади � Ки-ця — друг, ком-п'ю-тер — друг: я лю-блю дру-жи-ти. Дру-зі — рі-чка, ліс і луг, і книж-ки, і кві-ти. Ще я по-дру-жу з Ми-шком і з ве-се-лу-ном Са-шком, та з На-тал-кою, я-ка змай-стру-ва-ла лі-та-ка. А-дже
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 108 Поділ  на склади � Ї-ду, ї-ду на ко-ні, а му-ра-шка — на ме-ні. Геть ме-ні не важ-ко так вез-ти му-ра-шку, бо я ї-ду на ко-ні, а му-ра-шка — на ме-ні (С. Шаповалов) � Заголовок: «Дужі комашки», «Мураха»,
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 9 Поділ на склади � Ег-ег-ег — ви-бі-гли на бе-рег.  Іг-іг-іг — ви-пав бі-лий сніг. Уг-уг-уг — у ме-не гар-ний друг. Ги-ги-ги — з гри-ба-ми пи-ро-ги. � Заголовок: «Городина», «Вітаміни на городі»,
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 21 � Поділ на склади  Ша-ша-ша — со-лод-ка жов-та гру-ша. Шу-шу-шу — ва-ри-ла ма-ма ка-шу.  Ши-ши-ши — бу-кви ста-ра-нно пи-ши. Ші-ші-ші — за-ро-би-ти гро-ші � Заголовок: «Школа», «У школі»   Ма-лий
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 3 � Першокласники у класі. Їм дуже цікаво. Там багато книг. Вони гортають сторінки підручника. Попереду цікаве навчання!   СТОРІНКА 4 Звуковий розбір слова � імена людей: Віталик, Дмитрик, Оксанка, Маринка Віта́лик   Ві-та-лик  [
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 96 Поділ на склади �  Зіна, Ліза, Назар, мороз, казка, візок Зі́на   Зі-на  [ = ●́ | — ● ]   [з' і н а]  Лі́за   Лі-за  [ = ●́ | — ● ]   [л' і з а]  Наза́р 
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 70 Буква к позначає твердий звук — або пом’якшений звук -- коро́ва     ко-ро-ва    [ — ● | — ● | — ● ]   [к о р о в а] � буква к на початку слова: курча буква к у середині слова: вікно
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 56 Звукова схема  та звуковий розбір слова � У Лоли дзеркало. У Алли окуляри. дзе́ркало    дзер-ка-ло     [ — ●́ — | — ● | — ● ]    [дз е р к а л о] окуля́ри    
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 42 Схема речення � У курки курча. У корови теля. У киці кошеня.   СТОРІНКА 43 � дуб, зуб, жук, паву́к �  У-чо-ра У-лян-ка з ба-бу-се-ю бу-ли в зо-о-пар-ку.   Там ба-чи-ли кен-гу-ру, ву-жа, стра-у-сів, па-пу-гу, у-да-ва. У сум-ці кен-гу-ру
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 28 Звукова схема та звуковий розбір слова � ведмі́дь    ве-дмідь [ — ● | — -- ●́ = ]      [в е д м´ і д'] о́лень     о-лень [ ●́ | — ● = ]      [о л е
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 3 � Діти ідуть до школи. Вони стали учнями першого класу.   СТОРІНКА 4 � У класній кімнаті є такі предмети: парти, дошка, вазони, стіл, стілець, комп’ютери, приладдя � Зайві предмети: гроно винограду серед одягу, дерево серед іграшок   СТОРІНКА
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 16 Речення � Хто тримає яблуко? Хто розбив глек? � Гол! Ой! � Діти бавляться у дворі. Хто загубив іграшкового ведмедика? Віддай мою іграшку!   СТОРІНКА 17 � Діти грають у лови � Кіт, тигр, щу́ка � Не так на малюнках: узимку хлопчик користується
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 83 Поділ на склади � Ве-се-ла по-ра. Кро-лик у но-рі. У-ку-сив ко-мар. Ку-пи-ли па-пір � раки, ріки, руки ра́ки  ра-ки   [ — ●́ | — ● ]    [р а к и] рі́ки   рі-ки    [ = ●́ | — ●
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова