Інші завдання дивись тут... Завдання 425 Скількома способами можна посадити двох учнів за одну парту? 2 способи (хлопець ліворуч або праворуч)   Завдання 426 У класі є 10 дівчат і 20 хлопців. Скільки існує способів обрати старосту класу? 10 + 20 = 30 способів   Завдання 427
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 308 Розташування прямих а) паралельне б) перпендикулярне Завдання 309 Ісландія — перпендикулярні, Греція — паралельні і перпендикулярні,
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 250 а) 29 °С + 7 °С = 36 °С б) 150 км/год • 3 = 450 км/год в) 56 т – 19 т = 37 т г) 90 ц : 30 ц = 3 ґ) 1200 см + 340 см = 1540 см д) 1 год 2 хв : 2 = 80 хв : 2 = 40
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 213 Одиниці вимірювання а) 230 см + 13 см = 243 см б) 450 см – 25 см = 425 см в) 4 дм • 15 = 60 дм г) 23 см • 2 = 46 см ґ) 63 см : 9 = 7 см   Завдання 224 Відрізок AB завдовжки 2 см 5 мм і відрізок KP, удвічі довший
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 131 Рівняння 37 000 + x = 50 000  x = 50 000 – 37 000 х = 13 000 Відповідь: Г 13 000   Завдання 132 Віднімання  а) 40 – 25 = 15    98 – 88 = 10    37 – 27
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 61 Який знак треба поставити замість зірочки 23 343 * 23 434? Б < В   Завдання 62 Яке натуральне число передує числу 2100? Г 2099  (2100 - 1 = 2099)   Завдання 63 У порядку зростання: 20, 77, 87, 97, 130, 310, 780
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 1969 Вирази Якщо x = 50, тоді 2х + 1 = 2 • 50 + 1 = 100 + 1 = 101 Якщо x = 150, тоді 2х + 1 = 2 • 150 + 1 = 300 + 1 = 301 Якщо x = 3000, тоді 2х + 1 = 2 • 3000 + 1 = 6000 + 1 = 6001   Завдання 1970
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд

Інші завдання дивись тут... Завдання 1994 З однієї станції у протилежних напрямках одночасно вийшли два поїзди. Швидкість одного з них дорівнює 63 км/год, а другого — 57,6 км/год. Якою буде відстань між поїздами через 2 год? Розв'язання 1) 63 + 57,6 = 120,6 (км/год) – швидкість
Категорія : Математика 2 клас Рівкінд