Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2019 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." § 31 Поняття про речення Вправа 297  Речення Про що йдеться 1. Гроза пройшла... про грозу 2. Зітхнули трави, квітки
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2019 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати у лапках або прописом) § 21 Слова — назви предметів, протилежні за значенням (іменники-антоніми) Вправа 215 Де но-чу-є
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2019 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати у лапках або прописом)  § 14 Слова, близькі та протилежні за значенням (синоніми і антоніми) Завдання 155 Словничок
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2019 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л., Трохименко Т." (використані цитати у лапках або прописом) § 16 Частини мови Вправа 180 Хо-ло-дно за-раз в лі-сах і лу-гах, — все по-то-ну-ло в гли-бо-ких
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... © Барна Р., 2019 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати у лапках або прописом) Вправа 130  «Садок вишневий коло хати» Тараса Григоровича Шевченка Сім'-я ве-че-ря ко-ло
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 104    Аж ось в бе-змір-но-му про-сто-рі, мов па-рус на да-ле-кім мо-рі,
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 418  Знак м’якшення 2� Синенька, молоденька, доглядають, поливають. 3� Власне
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л, Трохименко Т" (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) § 25 Велика буква у назвах країн, міст, сіл, вулиць, гір, озер, річок, морів, океанів Вправа 248 Зем-ле
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л., Трохименко Т." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) § 29 Слова — назви чисел Вправа 276  Край берега у затишку прив'язані човни, там три верби
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 301 Лі-со-ве дже-рель-це, до-бре в ньо-го сер-це. Всім да-є во-ди-ці: і зві-ря-тку, й пти-ці,
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) § 39 Сила голосу і швидкість мовлення Вправа 396  Мовлення Я ли-си-чка, я се-стри-чка, не
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 384, 385  Текст За-пи-су-ва-ти по-ді-ї ма-люн-ка-ми лю-ди по-ча-ли ду-же дав-но. Хтось
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 362  Поділ слів на склади Мрі-я по-ли-не із дум-ко-ю вку-пці геть у да-ле-кі сві-та,
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 341  Розповідь казки «Заєць та Їжак» від імені персонажів На мою думку,
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О." (використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом) Вправа 321 Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. Відгадка: книжка 2�
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Назад Вперед