Інші завдання дивись тут... Вправа 418  Знак м’якшення 2� Синенька, молоденька, доглядають, поливають. 3� Власне продовження казки «Травичка і фіалочка»...   Вправа 419 У другому реченні підкресли слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі Молоденька фіалочка стояла на
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут...   § 25 Велика буква у назвах країн, міст, сіл, вулиць, гір, озер, річок, морів, океанів Вправа 248 Зем-ле Шев-чен-ко-ва (прізвище), зем-ле Фран-ко-ва (прізвище), ни-во, за-сі-я-на ща-стям-до-бром, ві-чна тво-я со-ло-вей-ко-ва мо-ва, ві-чна ро-змо-ва Дністра
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... § 29 Слова — назви чисел Вправа 276 Числівники Край берега у затишку прив'язані човни, там три (скільки?) верби схилилися, мов журяться вони.   Вправа 277, 278   Ребус на    доять    п'ятнадцять г1а —
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 301 Лі-со-ве дже-рель-це, до-бре в ньо-го сер-це. Всім да-є во-ди-ці: і зві-ря-тку, й пти-ці, де-ре-ву й тра-ви-ці. 2� Яке джерельце? Яке серце у джерельця? Кому дає водиці? 3� _____  _____?   Читаємо схему речення: питальне речення з двох слів
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... § 39 Сила голосу і швидкість мовлення Вправа 396  Мовлення Я ли-си-чка, я се-стри-чка, не си-джу без ді-ла: я гу-ся-ток па-сла, по-лю-вать хо-ди-ла   Вправа 397  Поділ слів на склади — Си-ди, бра-ти-ку, на пе-чі та їж ка-ла-чі, а я пі-ду по
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 384, 385  Текст За-пи-су-ва-ти по-ді-ї ма-люн-ка-ми лю-ди по-ча-ли ду-же дав-но. Хтось за-хо-тів за-фі-ксу-ва-ти, як на гро-ма-ду на-па-ли во-ро-ги, за-бра-ли ху-до-бу, а го-спо-да-рі на-здо-­гна-ли на-па-дни-ків на пе-ре-пра-ві, двох у-би-ли й
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 362  Поділ слів на склади Мрі-я по-ли-не із дум-ко-ю вку-пці геть у да-ле-кі сві-та, — крил не вти-най си-зо-кри-лій го-луб-ці, хай во-на віль-но лі-та! 2� Мрію Леся Українка порівнює з голубкою. На мою думку, дуже влучне порівняння, бо птах
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 341  Розповідь казки «Заєць та Їжак» від імені персонажів На мою думку, найвлучніший заголовок «Заєць та Їжак». Саме так називається казка. У ній розповідається про суперечку цих тварин. А заголовок відповідає на питання
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 321 Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. Відгадка: книжка 2� Частини мови: людина (хто?, іменник), розказує (що робить?, дієслово) 3� Слова загадки, у яких звуків більше, ніж букв (звуковий розбір слова): кущ – 4 звуки, 3
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 82   Щітка, мило, рушник, гребінець, носовичок, шам­пунь, шапка. 2� «Зайве» слово шапка – це головний убір серед назв предметів гігієни. 3� щітка зубна, рушник махровий, мило запашне, гребінець густий 4� Звукова модель:
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 61   Фартух, фонтан, фортеця, графин, світлофор   Вправа 62 2� На майдані, де фонтан, у футбола грав фазан.   Вправа 63 Буква ф: фарба, форма, фиркання, фільм Сполучення букв х, в: хвалько, хвороба, хвиля, хвіртка 3� Біля хвіртки будинку я
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... § 3 Наголос Вправа 20 2� Там у лісі на горісі пташенятко спало. Схема речення:   _ _ _ _ _ _ _. А пташатку-небожатку яр-веснонька сниться. _ _ _ _.   Вправа 21   Слова зі складів: снігом, сніги, дятел   (сні-гом,
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... § 1 Звуки мовлення, букви Вправа 1   Спостереження про прихід осені 4� ніч — звуків 3  [ = ● — ]  [н' і ч], букв 3 («ен», «і», «ча»)  сьогодні — звуків 7 [ = ● | — ●́ — | = ●
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька

Інші завдання дивись тут... Вправа 41  Щастя, я, тема, материнка, Яринка  (ща-стя, я, те-ма, ма-те-рин-ка,  Я-рин-ка)   Вправа 42 Голосні звуки ясен    [ = ●́ | — ● — ]    [й а с е н] бур’ян  [ — ● — | = ●́
Категорія : Укр. мова 2 клас Варзацька