Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова 2 клас, Варзацька Л, Трохименко Т"

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

§ 25 Велика буква у назвах країн, міст, сіл, вулиць, гір, озер, річок, морів, океанів

Вправа 248

Зем-ле Шев-чен-ко-ва, зем-ле Фран-ко-ва, ни-во, за-сі-я-на ща-стям-до-бром, ві-чна тво-я со-ло-вей-ко-ва мо-ва, ві-чна ро-змо-ва Дністра із Дніпром

Почуття: гордості, захоплення.

2� Виділені слова пишемо з великої літери: Шевченкова, Франкова (прізвища), Дністра, Дніпра (назви річок).

3� Дібрали спільнокореневі слова та позначили корінь:

мова, мовити, мовонька, мовний, розмова, мовлення, замовлення, мовленнєвий.

 

Вправа 249

Загальні назви пишемо з малої букви: країни (держави), міста, села, вулиці, річки.

Власні назви пишемо з великої букви:

Україна, Білорусь, Росія, Польща, Грузія, Канада, Литва, Латвія (держави);

Київ, Львів, Харків, Хмельницький, Донецьк, Чернігів, Запоріжжя (міста);

Купчинці, Радинка, Королівка, Вишневе, Стара Оржиця (села);

Хрещатик, Нижній Вал, Прорізна, Володимирська, Теремківська (вулиці);

Дніпро, Десна, Прип'ять, Дністер, Південний Буг (річки).

 

Вправа 250  Черкаси, Ужгород.

 

Вправа 251

1� Назви міст пишемо з великої букви.

2� Київ, Харків, Полтава, Лубни, Львів, Одеса.

Інші назви міст: Миколаїв, Ужгород, Маріуполь, Варшава. Назви сіл: Сонячне, Тарасівка, Рудківці, Зоря, Іванівка.

Вправа 252

Моя адреса: село Світле, вулиця Центральна, будинок 1, квартира 1.

 

Вправа 253

Загальні назви: місто, річка, князь, столиця.

Власні назви: Київ (столиця); Львів, Ужгород, Запоріжжя (міста); Україна (країна); Уж, Дніпро (річки); Кий, Данило Галицький (імена князів).

2� Найбільше у нас місто — Київ. Це столиця України. Названо Київ на честь його засновни­ка — князя Кия.

Велике старовинне місто Львів. Його заснував князь Данило Галицький і назвав ім'ям свого сина Лева.

 

Вправа 254

Довідайся про походження назви міста та вулиці, на якій живеш…

 

§ 26 Слова — назви ознак предметів

Вправа 255 

А в то-му са-ду чи-сто ме-те-но, ще й хре-ща-тим бар-ві-но-чком дрі-бно пле-те-но

Весняний сад...

 

Вправа 256

— Яке воно за кольором?

— Червоне.

— Яке на смак?

— Солодке, соковите, смачне!

— Яке ж воно за формою?

— Кругле!

— Яке за розміром?

— Велике...

2� У діалозі йдеться про яблуко.

Прикметники (яке?): червоне, солодке, соковите, смачне, кругле, велике.

 

Вправа 257  Садовий, родовий  (са-до-вий, ро-до-вий).

 

Вправа 258

Описали неживий предмет (грушу, виноград, яблуко)…

3� Для опису найчастіше вживають прикметники

Груша (яка?) – жовта, соковита, смачна, солодка, подовгувата, овальна, велика.

Виноград (який?) – синій, зелений, соковитий, смачний, солодкий, круглий, дрібний.

Яблуко (яке?) – жовте, соковите, смачне, солодке, кругле, велике.

Вправа 259

Гілочка (яка?) яблунева. Цвіт (який?) яблуневий. Сік (який?) яблуневий. Повидло (яке?) яблуневе.

 

Вправа 260

Ростуть у садку поряд (який?) низький аґрус і (яка?) висока груша. Дивиться грушка, що в аґрусу вже (які?) зелені листочки починають розпускатися. Здивувалась вона:

— Чого ти так рано випустив листочки? Хіба тобі не холодно?..

2� Прикметники прикрашають текст.

3� Виписали назви предметів (іменники) та пов’язані з ними назви ознак (прикметники)

Аґрус низький, груша висока, листочки зелені.

4� Склали продовження казки

— Чого ти так рано випустив листочки? Хіба тобі не холодно?..

— Не холодно, бо я низький.

— І що з того?

— Не тільки яскраве сонечко, рідна земля ще зігріває мене.

— Чудово, що є рідна земля!

(Який?) низький, (яке?) яскраве, (яка?) рідна.

Вправа 261 

Заголовок тексту: «Дідусеві яблука» (про що розповідається?), «Добрий дідусь» (чого навчає?)

Ді-дусь са-див я-блу-ні. Йо-го спи-та-ли:

— Для чо-го то-бі ці я-блу-ні? Во-ни бу-дуть дов-го ро-сти, і ти не з'ї-си з них я-блу-чка.

Ді-дусь від-по-вів:

— Я не з'їм — ін-ші з'ї-дять, ме-ні спа-си-бі ска-жуть.

2� Списали питальне речення та побудували схему речення

Для чого тобі ці яблуні?

__  _____  ______  ______   _______?

Читаємо схему речення: питальне  речення з п’яти слів.

3� До іменників дописали прикметники, що відповідають змісту тексту

Яблуні (які?): молоді, урожайні, високі, розлогі, зелені, плодовиті.

Яблучка (які?): червоні, зелені, жовті, золотисті, наливні, рум’яні, солодкі, кислі, смачні, стиглі, соковиті.

 

§ 27 Слова — назви ознак, протилежні за значенням

Вправа 262 Лічилка

Су-ни-ця, о-жи-на, чор-ни-ця, ма-ли-на — ко-шик пов-ний, че-рез край: ко-го хо-чеш, ви-би-рай.

3� Лісові ягоди — це суниця, ожина, чорниця, малина.

 

Вправа 263 Полуниця, ожина  (по-лу-ни-ця, о-жи-на)

 

Вправа 264

Загадка

Відгадка

Чер-во-на, со-лод-ка, ду-хмя-на, ро-сте низь-ко, до зем-лі близь-ко

Суниця

2� Прикметники: червона, солодка, духмяна.

(Яка?) червона, солодка, духмяна.

Вправа 265  Загадки про ягоди

Зелений кущ, а на ньому чорна ягода висить, на малину схожа (ожина).

У пишному гроні на кущику темно-червоні буси висять (калина).

У гроні на дереві оранжево-червоні буси висять (горобина).

На колючому кущі цілющі червоні ягоди красуються, у чай просяться (шипшина).

 

Вправа 266 Підкреслили слова – назви ознак (прикметники)

Кавун солодкий, а лимон кислий.

(Який?, прикметники) солодкий, кислий. (Що?, іменники) кавун, лимон.

2� Слова, назви ознак, є протилежними за значенням (прикметники-антоніми). Вони протиставляються за смаком.

 

Вправа 267

2� Під маленькими яличками у смарагдовій траві літо виросло суничками — то по одній, то по дві.

Дібрали антоніми: маленькими – великими. Ознака протиставлення: величина (розмір).

3� Словесний малюнок до вірша

На малюнку бачу маленькі ялинки. Унизу яскраво-зелена трава. Біля ялинок з неї виглядають ягоди суниці.

 

Вправа 268

2� У всіх словах червоніє, червень, червоний є спільна частина черв-. Ця частина од­накова за коренем, тому їх називають  спільнокореневими словами.

3� Підкреслили спільнокореневі (споріднені) слова та позначили корінь

Перший місяць літа назвали  тому, що в цю пору починають  ягоди.

 

Вправа 269

2� На лісовій галявині зачервоніли суниці. Глянеш — за ягодами ступити ніде. Кожна травинка понани­зувала на себе суничок, наче намистинок.

Поділили на склади: я-го-да-ми, на-ми-сти-нок.

Поділили на склади для переносу: яго-да-ми, на-ми-сти-нок.

Поділили для переносу різними способами:

яго-дами, ягода-ми;

на-мистинок, намис-тинок, нами-стинок, намисти-нок.

 

§ 28 Слова — назви ознак, близькі за значенням

Вправа 270  Заклички

Вий-ди, вий-ди, со-не-чко, на ді-до-ве по-ле-чко! Вий-ди, вий-ди на вер-ше-чок — там по-ба-чиш п'ять о-ве-чок і ба-ран-чи-ка між ни-ми із ріж-ка-ми зо-ло-ти-ми

2� Речення, що відповідає схемі:  ____, ____, ____, на _____ _____!

Читаємо схему речення: окличне розповідне речення з шести слів (5 самостійних частин мови і 1 службова частина мови)

Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко!

 

Вправа 271 Сонячний, ясний.

 

Вправа 272 Словничок синонімів

2� Слова, близькі за значенням, – це ознаки предметів: (яке?) веселе, радісне, усміхнене

3� Підкреслили прикметники

Із-за обрію повільно випли­вало веселе, радісне, усміх­нене сонечко.

 

Вправа 273

Давним-давно в небі з'явилося сонечко. Було воно світлим і теплим.

Якось побачило сонечко пустельну планету і по­слало до неї свої яскраві  промені. Від світла і тепла з'явилися на Землі повноводні ріки, глибокі озера, сині моря, зелені луки, густі ліси. Потім заселили планету тварини і люди.

2� Звернулися до сонечка зі словами любові і подяки

Дякуємо тобі, любе сонечко, за світло і тепло!

3� Давним-давно в небі з'явилося сонечко. Було воно світлим і теплим.

 

Вправа 274

Сон-це сто-я-ло пря-мо над го-ло-во-ю, ки-да-ю-чи на зем-лю га-ря-чі про-ме-ні.

Гарячі (які?) промені

Протилежні за значенням слова (антоніми)

Близькі за значенням слова (синоніми)

Спільнокореневі слова

гарячі – холодні (які?)

гарячі, жаркі, пекучі (які?)

гарячі (які?, прикметник), гарячка (що?, іменник), гаряченький (який?, прикметник, зменшуване значення), гарячішати (що робити?, дієслово)

3� Близькі за значенням слова і протилежні за значенням слова відповідають на те саме питання. Спільнокореневі слова відповідають на різні питання, бо відносяться до різних частин мови.

 

Вправа 275

Сон-це не-се на сво-їх про-мін-цях те-пло. Во-но вли-­ва-є-ться у тво-ю ду-шу. Ві-зьми і-скрин-ку цьо-го те-пла і зі-грій лю-ди-ну, я-кій хо-ло-дно, сум-но. Те-пло тво-го сер-ця роз-то-пить лід ї-ї ду-ші.

Про-ки-нув-шись у-ран-ці, по-смі-хни-ся со-не-чку і всьо-­му рі-дно-му на зем-лі

2� Прокинувшись уранці, посміхнися сонечку і всьо­му рідному на землі.

Протилежні за значенням слова: рідному – чужому.

Спільнокореневі слова

«Зайве» слово

рід, поріднитися, родич, рідня, рідний

слово рідко має той самий корінь, але не є спільнокореневим, бо має зовсім інше тлумачення.

Інші завдання дивись тут...