Інші завдання дивись тут... Завдання 521 а) 7; б) 0; в) 8; г) 12.   Завдання 522 1) 8 + 8+ 8+ 8 + 8 + 8 + 8 + 8; 4) 12 + 12 + 12 + 12 + 12; 2) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10; 5) 309 + 309 + 309; 3) 51 + 51 + 51 + 51 + 51; 6) а + а + а + а + а.   Завдання 523 1) 543 • 4; 3) 83 • 5;
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Задача 1. Дрон, що має крила із сонячними батареями, може місяцями не спускатися на землю. Поки світить сонце, він підні­мається до 21 км 500 м, а вночі плавно спускається до 4 км 300 м. У скільки разів вище дрон літає при заході сонця, ніж на світанку?   Задача
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 512 Аналізуючи кругову діаграму, Оленка виміряла за допомогою транспортира всі чотири її сектори й отримала значення: 65°, 75°, 96° і 121°. Це її насторожило, і вона повто­рила свої вимірювання ретельніше. Як ви гадаєте, що саме насторожило
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 494. І (Усно). На рис. 119 зображено числовий промінь і деякі точ­ки на ньому. Назвіть початок цього променя і його одинич ний відрізок. Які координати мають точки О, А, В, С, Р?   Завдання 495 Які координати мають точки А, В, С, D на кожному із
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 450 Скопіюйте в зошиті, виміряйте транспортиром і запишіть значення градусних мір усіх кутів, накреслених на рис. 102. Чи є серед них рівні? Який із кутів найбільший?   Завдання 451 Виміряйте транспортиром і запишіть градусні міри усіх ку­тів,
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 421 За яку точку потрібно продовжити відрізок АВ, щоб утворити промінь АВ? , Щоб утворити промінь ВА?   Завдання 422 Позначте у зошиті дві точки: О і Р. З точки О проведіть про­мінь через точку Р. Скільки променів можна провести через точки О і Р, щоб
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 412 Виміряйте зріст усіх членів своєї родини і побудуйте відпо­відну лінійчату діаграму.   Завдання 413 Побудуйте лінійчату діаграму для віку (повних років) усіх членів своєї родини.   Завдання 414 У класі навчаються 30 учнів та учениць. Із них
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 383 Накресліть ламану, що має три ланки. Скільки вона має вершин? Позначте їх буквами. Виміряйте довжину цієї ла­маної.   Завдання 384 Накресліть ламану АВСD, у якій АВ = 28 мм, ВС = 54 мм, СD = 32 мм. Знайдіть довжину цієї ламаної.   Завдання 385
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 383 Накресліть ламану, що має три ланки. Скільки вона має вершин? Позначте їх буквами. Виміряйте довжину цієї ла­маної.   Завдання 384 Накресліть ламану АВСD, у якій АВ = 28 мм, ВС = 54 мм, СD = 32 мм. Знайдіть довжину цієї ламаної.   Завдання 385
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 337 Які з ліній, зображених на рис. 7, є прямими, а які відрізками?   Завдання 338. Позначте у зошиті точки А та В і за допомогою лінійки проведіть через них пряму. Позначте дві інші точ­ки — С, D — і сполучіть їх відрізком. Подумайте, як
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 351 Накресліть відрізок, позначте його кінці буквами А і В. Ви­міряйте довжину відрізка АВ, користуючись лінійкою.   Завдання 352 Накресліть відрізок ЕF завдовжки 3 см і відрізок KM завдов­жки 4 см. Знайдіть суму EF + KM і накресліть відрізок такої
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Задача 1 В Японії протоку Акасі перетинає найдовший у світі під­вісний міст, який називають «міст Перлина». Міст складається із трьох частин — центральної та двох бічних, що прилягають до берегів протоки. Загальна довжина мосту становить 3911 м,
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 283 Віднімання 1) 76 000 - 5000; 4) 65 130 + 1270; 2) 456 000 + 14 000; 5) 788 280 - 1280; 3) 853 000 - 21 000; 6) 258 209 + 1001.   Завдання 284 Площа Африки становить 29 200 000 км2, а площа Антарктиди дорівнює 13 900 000 км2. На скільки квадратних
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 260 Порядок дій 1) 125 - 37; 3) 89 - 5 • 7; 5) 128 - 7 • 10; 2) 567 - 120; 4) 12 • 6 - 57; 6) 348 - 12 • 10.   Завдання  261. Загальна дов­жина Дніпра становить 2201 км, а довжина його частини, що протікає територією
Категорія : 5 клас Бед

Інші завдання дивись тут... Завдання 228 Одного дня Пан Коцький піймав 23 рибини, а іншого дня — 27 рибин. Скільки рибин піймав Пан Коцький за два дні? На скільки більше рибин піймав Пан Коцький другого дня?   Завдання 229. На першій полиці розташовано 18 книг, а на дру­гій —
Категорія : 5 клас Бед

Назад Вперед