Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 51 

Вправа 1  Позначили корінь у групах споріднених (спільнокореневих) слів: 

, ,  

,

 

Вправа 2  Позначили префікс у групах споріднених слів 

, ,  

, ,  

 

Вправа 3 Частина слова, що стоїть перед коренем, називаєть­ся префіксом 

Друзі  з Хотина і  до Кам'янця-Подільського.  в Кам'янецьку фортецю. Щоб потрапити до неї, довелось  через Замковий міст. 

 

СТОРІНКА 52

Вправа 4 

До скла-ду Кам'-я-не-цько-ї фор-те-ці вхо-дить о-ди-на-д­цять башт. Ко-жна з них ма-є сво-ю на-зву й і-сто-рі-ю. Най-ви-ща ба-шта на-зва-на Па-псько-ю. То-му що бу-ла збу-до-ва-на на ко-шти, ви-ді-ле-ні Па-по-ю Рим-ським. 

У Чор-ній ба-шті є ви-дов-ба-на у ске-лі кри-ни-ця гли-­би-но-ю со-рок ме-трів. До-сі тут збе-ре-гло-ся ве-ли-че-зне де-рев'-я-не ко-ле-со з при-стро-єм для під-ня-ття во-ди на по-вер-хню. 

Позначили префікс і корінь: , , , , ,  

Для визначення кореня підібрали спільнокореневі слова: 

входить – хід, ходьба, прихід, прохідний; 

збудована – будівля, будинок, будувати, забудовник, будівельний; 

виділені – наділ, ділити, поділений, ділення; 

видовбана – довбня, довбати; 

збереглося – берегти, збережений, бережливий, зберігати; 

поверхню – поверх, поверховий, верх, верхній 

 

Вправа 5 

1. Позначили корінь у синонімах до слів вежа, колодязь:  – ,  – . 

Підібрали спільнокореневі слова: вежа – вежовий, вежка; башта – баштовий, баштонька; колодязьколодязний; криниця – криничний, криничка, криниченька 

2. Позначили закінчення у різних формах слова башта: башт[], башт[і] 

Відмінки

Питання

Один

Багато

Н.в.

Р.в.

Д.в.

З.в.

Ор.в.

М.в.

Кл.в.

Що?

(нема) чого?

(даю) чому?

(бачу) що?

(орудую) чим?

(на, у) чому?

агов

башт[а]

башт[и]

башт[і]

башт[у]

башт[ою]

(у) башт[і]

башт[о]

башт[и]

башт[]

башт[ам]

башт[и]

башт[ами]

(у) башт[ах]

башт[и]

Вправа 6 

Скільки башт має Кам'янецька фортеця? Кам’янецька фортеця має одинадцять башт. 

Яка з них найвища? Серед них найвищою є Папська башта. 

У якій башті є криниця? Яка її глибина? У Чорній башті є криниця. Її глибина сорок метрів. 

Чи хотілося б тобі побувати у фортеці? Мені хотілося би побувати у фортеці. На власні очі побачити, як жили наші предки. 

 

Вправа 7 

Турецький султан  (зміг) Хотин і готувався « (класти) лапу» на Кам'янецький замок.  (приступив) замку чи то  (лякала) володаря, чи  (ворожила), та не міг він  (вести)  (глядіти) від фортеці. 

— Хто  (завів) такий дивовижний замок? —  (питав) султан. 

— Сам Аллах  (клав) сюди свою руку, —  (заповів) слуга. 

— Тоді самому Аллахові і  (воювати) це місто, —  (казав) султан і  (вернув) свої війська. 

 

Вправа 8  Фразеологічний словничок 

 (бо класти) лапу  (бо значить) привласнити щось чуже. 

 (бо класти) руку — значить взяти участь у чомусь, бути причетним до чогось. 

 

СТОРІНКА 53 

Вправа 1, 2  За допомогою префіксів (словотворча частина) утворили нові слова  

Казати – , , , , , , , ,  

 

Вправа 3  Утворили слова з префіксом пере-: 

, , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

 

Вправа 4 

З рекламного щита я дізнався про «Фестиваль повітряних куль». Він відбудеться 20-22 вересня у місті Кам’янець-Подільський. Багато гостей здійснять свою мрію. Вони зможуть зустріти світанок на висоті пташиного польоту. А ввечері насолодитися заходом сонця в небі.

 

Вправа 5  Програма польотів: 

1)  (бо заїзд) на стартовий майданчик. 

2)  (бо готовка) аеростатів до польоту (бо перельоту) 

3)  (бо ведення) інструктажу. 

4)  (бо перельоти) повітряних куль. 

5)  (бо земля) 

 

СТОРІНКА 54 

Вправа 6 

На повітряній кулі ми повіль­но  в небо.   неймовірно красивий краєвид. Він  нас і . 

 

Вправа 7  Напиши, чи хотілося б тобі побувати на фестивалі повітряних куль та чому... 

 

Вправа 8  За допомогою префіксів утворили антоніми та позначили префікси:

 — ,  — ,  — ,  — . 

Я не зміг зайти в переповнений автобус. На наступній зупинці мені довелося вийти. 

Двері змогли відкрити запасним ключем. За собою слід закрити вхідні двері. 

У час пік було доволі складно виїхати з центру міста. Ми вирішили заїхати з провулка. 

Навесні почнуть прилітати птахи. Перелітні птахи готуються відлітати у теплі краї. 

 

Вправа 1  Прийменники 

Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. 

Зайти (бо йти) за (своїм, ким?) другом; погуляти (бо гуляти) по (міському, чому?) парку; допливти (бо пливти) до (протилежного, чого?) берега. 

 

СТОРІНКА 55 

Вправа 2 Підкреслили службові слова та позначили префікси 

У    міст в  — «Стрімка лань». З мосту  сміливці стрибають на канатах . 

У (місті, чому?) Кам'янці-Подільському (бо ділення) побудований (бо будувати) найви­щий (бо вищий) міст в (нашій, чому?) Україні (бо країна) — «Стрімка лань». З (високого, чого?) мосту безстрашні (бо страх) сміливці стрибають на (довгих, чому?) канатах униз (бо низ).

 

Вправа 3, 4 

Записати на дошці, входити в будинок, донести до дверей, заховатися за штору. 

Записати (бо писати) на (шкільній, чому?) дошці, входити (бо ходити) в (новий, що?) будинок, донести (бо нести) до (протилежних, чого?) дверей, заховатися (бо ховатися) за (нову, що?) штору. 

 

Вправа 5 

У місті Кам'янці-Подільському відкрилася найперша в Європі кав'ярня. Містяни охоче відвідували її. Вони із задоволенням смакували новий напій. 

У (великому, чому?) місті Кам'янці-Подільському відкрилася (бо закрилася) найперша (бо перша) в (усій, чому?) Європі кав'ярня. Містяни охоче відвідували (бо провідували) її. Вони із  (великим, чим?) задоволенням смакували новий напій. 

 

Вправа 6  Напиши про свій улюблений напій… 

 

СТОРІНКА 56 

Вправа 7  Підкреслили службові сло­ва й позначили префікси 

Андрійко  за товаришем. Друзі швидко  по вулиці.  до річки. Обидва вскочили в човен і відпливли від берега.

Андрійко забіг (бо біг) за (своїм, ким?) товаришем. Друзі швидко побігли (бо бігли) по (широкій, чому?) вулиці. Добігли (бо бігли) до (гірської, чого?) річки. Обидва вскочили (бо скочили) в (моторний, що?) човен і відпливли (бо пливли) від (крутого, чого?) берега. 

 

Вправа 1 Позначили префікси 

, , . 

, , . 

 

Вправа 2  Утворили слова з префіксами роз-, без- від слів (хмара, шум, кидати, сипати, серце, мова, фарба) та позначили префікси 

, , , , , ,  

 

Вправа 3  Дібрали спільнокореневі слова з префіксом роз- або без- та позначили префікси 

Звучний — , змістовний — , земельний — , взутись — , закон­ний — , озброїти — ,  захист —  

В утворених словах маємо подовжений приголосний звук: бе[з:]убий, бе[з:]вучний, бе[з:]містовний, бе[з:]земельний, ро[з:]утий, бе[з:]аконний, бе[з:]бройний, бе[з:]захисний. 

 

Вправа 4 

Романко написав беззмістовний текст. На порозі будинку Василько стояв роззутий. Безземельний селянин не мав власного земельного наділу. Беззаконний поступок повинен каратися. Беззбройний солдат вийшов з оточення. Беззахисний заєць врятувався втечею. 

 

СТОРІНКА 57 

Вправа 5 

1. Знайдіть на карті України місто Кам'янець-Подільський. Західна частина Поділля. 

2. Визначте, у якій області воно розташоване. Місто розташоване у Хмельницькій області. 

3. На честь кого названий обласний центр? Обласний центр названий в честь гетьмана Богдана Хмельницького. 

 

Вправа 6  Мі-сто Хмель-ни-цький но-сить ім'-я ге-тьма-на Бо-гда-на Хмель-ни-цько-го. Хоч сам ге-тьман у мі-сті ні-ко-ли не був. У Хмель-ни-цько-му збу-ду-ва-ли аж п'ять пам'-я-тни-ків ге-тьма-но-ві. 

За допомогою префіксів утворили спільнокореневі слова та позначили префікси: 

носить – , , , , , , , , , , , ; 

збудували – , , , , , , , , , . 

 

Вправа 7 Позначили префікси   

 зимовий ранок. На  небі з'явилось яскраве сонячне коло. Його промені ковзнули по  засніжених просторах. 

Раптом зірвався  вітер. Він  віти дерев,  снігові замети. Це був справжній .

Синоніми: настав – розпочався (бо почався), чистому – безхмарному (бо хмара), великих – безмежних (бо межа), жорстокий – безжальний (бо жаль), хитав – розгойдував (бо гойдав), руйнував – розбурхував (бо бурхливий), бешкетник – розбишака (бо збиток) 

 

Вправа 8  Напиши текст про те, який ранок був сьогодні у твоєму місті чи селі… 

 

Вправа 9 

Він беззубий, а кусає, він безрукий, а хапає, ще й причепиться міцненько до штанців і до сукенки. Відгадка: будяк. 

Будяк   наголос  будя́к  склади  бу-дяк   звукова схема [— ● | = ●́ —] звуковий розбір слова [б у д' а к] 

 

СТОРІНКА 58 

Вправа 1  Позначили префікси з-, с- 

Префікс с- (перед буквами к, п, т, ф, х)

Префікс з- (у всіх інших випадках)

 (бо кинути)

 (бо питати)

 (бо тиснути)

 (бо фотографувати)

 (бо вхопити)

 (бо робити)

 (бо відмінити)

 (бо дати)

 (бо бити)

 (підняти)

Вправа 2 

Поясни, від якого слова утворилося слово грудень… 

 

Вправа 3 

Спливають останні осінні дні. Їм на зміну при­ходить перший зимовий місяць — грудень. 

Морози сковують річки, змерзається в груд­ки змочена осінніми дощами земля. 

Грудень  гру́день  гру-день [— — ● | — ● =]   [г р у д е н'] 

 

Вправа 4, 5 Префікс зі- вживають замість префікса з- для полегшення вимови слів: 

зігріти, зіставити, зібрати, зігнати 

 

СТОРІНКА 59 

Вправа 6  Записали речення, додавши пропущені префікси, позначили префікси 

У цьому році ми  хороший урожай яблук. 

Вітер  молоду берізку аж до землі. 

 квіти швидко . 

 

Завдання 7, 8 

Заголовок: «Святковий календар грудня» 

Тема тексту: розповідь про свята у грудні: День Збройних сил Украї­ни (6 грудня), День святого Миколая (19 грудня), День народження кросворда (21 грудня). 

Сформовані колони солдатів, скривдити нашу землю, згадуємо загиблих захисників, схиляємо голови, стішиться подарункові, список грудневих свят. 

 

Вправа 9 Напиши текст про грудневе свято, яке тобі найбільше подобається… 

 

Вправа 10  Підкреслили слова з префіксами 

З горобини    снігурі. 

Потужні машини  сніг з вулиць. 

Під  гілками ялини була  зайця. 

З (низької, чого?) горобини злетіли (бо летіли) сполохані (бо полохливий) снігурі. 

Потужні машини згрібають (бо гребти) сніг з (наших, чого?) вулиць.

Під схиленими (бо хилитися) гілками ялини була схованка (бо хованка) зайця.

Інші завдання дивись тут...

  • Aboba
    Очень крутой сайт
    28 листопада 2022 18:33