Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 125

Вправа 2

Заголовок тексту: «Харківський планетарій»

У Харкові друзі (хто?) відвідали (що зробили?) планетарій (що?). Тут вони захоплено розглядали (що робили?) зоряне (яке?) небо (що?). Спеціальні (які?) проектори дозволили побачити (що зробити?) полярне (яке?) сяйво (що?), всіяну кратерами поверхню Місяця.

Дуже зацікавив (що зробив?) друзів телескоп (що?). За допомогою нього можна спостерігати (що робити?) рух Місяця, найближчі (які?) до нас планети (що?), інші небесні (які?) тіла (що?).

 

Вправа 3  Частини мови

Іменник

Прикметник

Дієслово

друзі, планетарій, небо, сяйво, телескоп, планети, тіла

зоряне, спеціальні, полярне, найближчі, небесні

відвідали, розглядали, побачити, зацікавив, спостерігати

Вправа 4  Чи хотілося б тобі побувати в планетарії та чому?

 

Вправа 5

У Харкові друзів привабила афіша океанаріуму. Вона запрошувала відвідувачів поринути в дивовижний світ Індійського океану. В океанарій вхід вільний.

 

СТОРІНКА 126

Вправа 6 Поділ слів на склади

Пі-сля пла-не-та-рі-ю дру-зі ві-дві-да-ли о-ке-а-на-рі-ум. Спо-ча-тку во-ни по-тра-пи-ли в зал з прі-сно-во-дни-ми риб-­ками. О-со-бли-во зди-ву-вав їх а-ква-рі-ум, у я-ко-му риб-ки сві-ти-ли-ся. По-тім дру-зі по-бу-ва-ли в за-лі з ме-шкан-ця-ми мо-рів і о-ке-а-нів. По-лю-бу-ва-ли-ся ко-ра-ла-ми, мор-ськи-ми лі-лі-я­-ми. Тро-хи мо-то-ро-шно, а-ле ці-ка-во бу-ло спо-сте-рі-га-ти за а-ку-ла-ми.

 

Вправа 7 Від дієслів утворили іменники

Дієслова

Іменники

відвідали

здивував

світилися

спостерігати

відвідування

здивування

освітлення

спостереження

Подовжений приголосний звук: відвідува[н':]я, здивува[н':]я, освітле[н':]я, спостереже[н':]я.

 

Вправа 8 Від прикметників утворили іменники і дієслова, позначили корінь

Смішний (який?) — сміх (що?) — смішити (що робити?)

Шумний — шумшуміти,

радісний — радість — радіти,

білий — білило — білити,

високий — висота — височіти.

 

Вправа 9 

Слово п'ятірка (що?) — числівник. Слово п'ятірка (що?) — іменник.

Слово плавання (що?) — іменник. Слово плавання (що?) — дієслово.

 

Вправа 10

Одним з улюблених місць відпочинку меш­канців та гостей Харкова є підвісна канатна дорога. Використовують її для прогулянок, а також як транспорт. Вісімнадцять хвилин у повітрі — і ти вже в іншому кінці Харкова. Не в кожному місті є така незвична дорога.

Числівник поділили на склади для переносу: ві-сім-над-цять

 

СТОРІНКА 127

Вправа 1  Речення

Яке місто відвідали друзі?  (Питальне неокличне речення)

Друзі милувалися Полтавою. (Розповідне неокличне речення)

Дізнайтеся, що цікавого є в Полтаві. (Спонукальне неокличне речення)

 

Вправа 2

Розповідне неокличне речення

Питальне неокличне речення

Спонукальне неокличне речення

Друзі побували на Полтавщині

Де побували друзі?

Хто побував на Полтавщині?

Друзі, побувайте на Полтавщині.

У Полтавській області протікає понад сто сорок річок.

Скільки річок протікає в Полтавській області?

У якій області протікає понад сто сорок річок?

 

СТОРІНКА 128

Вправа 4 

— Чого, брате, так збілів? (Питальне неокличне речення) Що з тобою сталось?! (Питальне окличне речення)

— Ах, за мною через став аж сто вовків гналось! (Розповідне окличне речення)

— Бог з тобою! (Розповідне окличне речення) Сто вовків! (Розповідне окличне речення) Та б село почуло. (Розповідне неокличне речення)

— Та воно пак і не сто, а п'ятдесят було. (Розповідне неокличне речення)

— Та й п'ятдесят диво в нас. (Розповідне неокличне речення) Де б їх стільки взялось? (Питальне неокличне речення)

— Ну, Іванцю! (Спонукальне окличне речення) Нехай так, але десять гналось. (Розповідне неокличне речення)

— Так і десять не було! (Розповідне окличне речення) Знать, один усього? (Питальне неокличне речення)

— А як один? (Питальне неокличне речення) Аби вовк! (Розповідне окличне речення) Страшно і одного. (Розповідне неокличне речення)

— А може, то і не вовк? (Питальне неокличне речення)

— А що ж то ходило? (Питальне неокличне речення) Таке сиве та мале, а хвостик як шило. (Розповідне неокличне речення)

 

Вправа 5  Серед виділених окличних реченень підкреслили питальне

Що з тобою сталось?!  Ах, за мною через став аж сто вовків гналось! Бог з тобою! Сто вовків! Ну, Іванцю! Так і десять не було! Аби вовк!

 

Вправа 6

У річку Ворсклу впадає маленька річечка Лтава. (Розповідне неокличне речення)

Саме в тому місці розташоване місто Полтава. (Розповідне неокличне речення)

Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? (Питальне неокличне речення)

 

Вправа 7

Чи знаєш ти, хто такий Іван Котляревський? (Питальне неокличне речення)

Це письменник, який жив понад двісті років тому. (Розповідне неокличне речення)

Він перший почав писати твори українською мовою. (Розповідне неокличне речення)

До того укра­їнською мовою тільки розмовляли. (Розповідне неокличне речення)

Синоніми шукаємо в словнику синонімів: розмовляли, балакали, говорили.

 

Вправа 8  Твори якого українського письменника чи якої україн­ської письменниці ти любиш читати?

 

СТОРІНКА 129

Вправа 9  Під­креслили окличні речення та придумали спону­кальне речення до тексту

У Полтаві є музей Івана Котляревського. Зна­єш, хто проводить там екскурсії? Сам Іван Котля­ревський! Як таке може бути? Дуже просто! Роль Івана Котляревського виконує актор. Відвідайте цей незвичайний музей!

У Полтаві є музей Івана Котляревського. (Розповідне неокличне речення)

Зна­єш, хто проводить там екскурсії? (Питальне неокличне речення)

Сам Іван Котля­ревський! (Розповідне окличне речення)

Як таке може бути? (Питальне неокличне речення)

Дуже просто! (Розповідне окличне речення)

Роль Івана Котляревського виконує актор. (Розповідне неокличне речення)

Відвідайте цей незвичайний музей! (Спонукальне окличне речення)

 

Вправа 1 Підкреслили звертання

Літо, до побачення! (Розповідне окличне речення)

Як вам, бджілко, ночувалось? (Питальне неокличне речення)

Чого в чорнилі руки, Таню? (Питальне неокличне речення)

 

Вправа 2 У реченнях зі звертанням підкреслилизвертання

Доню, чому ти так швидко їси шоколад? Ні, мамо, не забула.

Доню, чому ти так швидко їси шоколад? (Питальне неокличне речення)

Чи забула, що в тебе є братик? (Питальне неокличне речення)

Ні, мамо, не забула. (Розповідне неокличне речення)

Тому й поспішаю. (Розповідне неокличне речення)

 

СТОРІНКА 130

Вправа 3 Форма звертання – це кличний відмінок іменника

Мама — мамо, дідусь — дідусю, друг — друже, сусідка — сусідко, товариш — товаришу, Сергійко — Сергійку, Іван Степанович — Іване Степановичу, Надія Василівна — Надіє Василівно.

 

Вправа 4  Перебудували речення так, щоб у них були звертан­ня

1. Купила мені мама книжку про прибульців з кос­мосу. (Розповідне неокличне речення)

    Мамо, купіть мені книжку про прибульців з кос­мосу. (Спонукальне неокличне речення)

    Мамо, купіть мені книжку про прибульців з кос­мосу! (Спонукальне окличне речення)

    Мамо, купите мені книжку про прибульців з кос­мосу? (Питальне неокличне речення)

2. Відвідала хвору подругу Надійка.  (Розповідне неокличне речення)

    Надійко, відвідай хвору подругу. (Спонукальне неокличне речення)

    Надійко, відвідай хвору подругу! (Спонукальне окличне речення)

    Надійко, ти відвідала хвору подругу? (Питальне неокличне речення)

3. Хлопчики поступились дівчаткам місцем в авто­бусі. (Розповідне неокличне речення)

    Хлопчики, поступіться дівчаткам місцем в авто­бусі. (Спонукальне неокличне речення)

    Хлопчики, поступіться дівчаткам місцем в авто­бусі! (Спонукальне окличне речення)

    Хлопчики, ви поступились дівчаткам місцем в авто­бусі? (Питальне неокличне речення)

 

Вправа 5, 6

— Мамо, ти любиш казки?  (Розповідне неокличне речення)

— Люблю, Данилку!  (Розповідне окличне речення)

— А хочеш, мамо, я розкажу тобі невеличку казку? (Розповідне неокличне речення)

— Дуже хочу, синку!  (Розповідне окличне речення)

— Жила собі чашка з молоком, а я її розбив. (Розповідне неокличне речення)

— Ну й невесела в тебе казка, Данилку. (Розповідне неокличне речення)

 

Вправа 7 Чи траплялися у твоєму житті кумедні або прикрі випадки та які саме?

Смішний випадок з мого життя…     Прикрий випадок з мого життя…

 

Вправа 8  До кого зі своїх рідних або друзів ти хочеш звернутися з проханням та запиши прохання, використовуючи звертання

Дорога матусю, купи мені зошит у клітинку. Дідусю, ходімо до лісу по гриби. Сестричко, полий кімнатні квіти. Брате, допоможи мені написати гарний текст про зиму. Оленко, прийди до мене в гості. Подруго, ходімо гуляти на вулицю.

Приклади написання записки з проханням...

 

Вправа 9

Дідусю, на канікулах я знову приїду в гості. (Розповідне неокличне речення)

Дідусю, як поживаєш? (Питальне неокличне речення)

Дідусю, ходімо по гриби! (Спонукальне окличне речення)

Ірино Петрівно, я замовила квитки на виставу. (Розповідне неокличне речення)

Ірино Петрівно, коли ми поїдемо на екскурсію? (Питальне неокличне речення)

Ірино Петрівно, напишіть умову задачі. (Спонукальне неокличне речення)

Наварю, дощику, тобі горщик борщику! (Розповідне окличне речення)

Коли землю напоїш своєю водою, дощику? (Питальне неокличне речення)

Полий, дощику, спраглу землю! (Спонукальне окличне речення)

Інші завдання дивись тут...

  • МАМА
    ДЯКУЮ ХОТЬ ЧИМ ТО ПОЛЕЗНИ
    2 квітня 2021 10:18