Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Сапун Г. (частина 1)"

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 69 

Написали, кого зображено на картині «Козак Мамай»…

Художники, які зображували коза­ків на своїх полотнах: Мурашко «Похорон кошового»,  Іван Репін «Запорожці»   

2� Назви предметів (іменники): козак, Мамай, дерево, кінь, кобза, одяг, свита, шабля, чоботи, чуб, голова, струна.  

3� Склали два речення за картиною.

На картині зображений козак. Позаду гарцює вірний кінь.

Кінь вірний друг козака. Козак грає на кобзі. Біля дерева бачу козацьку шаблю. Напевно, козак співає про своїх побратимів. 

 

Вправа 70

Однозначні слова

Багатозначні слова

Верба, береза

Земля, поле.

У тлумачному словникові лексичне значення слів «верба», «земля»…

 

Вправа 71, 72 Науково-художнє оповідання «Як виникли козацькі прізвища?» Миколи Коваленка.

1� Цікаво було дізнатися, що багато українських прізвищ мають козацьке коріння, вони записані в козацьких реєстрах.

2� Поставили запитання за змістом тексту… Головна думка оповідання …

3� Учні нашого класу з козацькими прізвищами: Коваль, Непийвода.

 

Вправа 73

1� Показую вправи на спортивному коні. Гравець зробив хід конем. У траві дзинчав коник-стрибунець. Морський коник мешкав у заростях водоростей. Поні – порода низькорослого коня

Спортивний кінь (спортінвентар), шаховий кінь (шахова фігура), коник-стрибунець (тварина-комаха), морський коник (тварина), низькорослий кінь (тварина).

� Загадки-добавлянки.

Невидимий вітер, немов футболіст,

ганяв по дорозі березовий лист.

орган рослини

Я слідом ішов через площу і міст

на пошту відправити братові лист.

поштове повідомлення

Вправа 74  Підкреслили бага­тозначні слова

Водопровідний кран закриває воду. Піднімальний кран піднімає вантажі.

З нірки вибігла сіра мишка. Біля клавіатури лежить сіра мишка.

 

Вправа 75 «Легенда про кам’яного козака» Олександра Олефіренка

Невідомі слова (застаріла лексика): чумак (раніше візник на волах і торговець сіллю, рибою), орда (татаро-монгольське військо), сотник (військове звання у козаків), сотня (сто козаків), сириця (міцна шкіра для ременів), мурза (татарський князь), бекет (військова сторожова споруда), тулумбас (старовинний ударний музичний ін­струмент).

 

Вправа 76, 77

Яким був сотник Вертеп… План… Головна думка…

Сотник мав таке прізвище, бо, можливо, прибув на Січ під час різдвяних свят.

 

Вправа 78

Речення зі словами місяць, зірка та інших, наприклад, «чайка», «шапка», «бокс», «морж»…

 

Вправа 79  Завдання на вибір.

1) Склали прислів’я.

Береженого Бог береже, а козака шабля стереже.

Коли козак у полі, то він на волі.

Хліб та вода — то козацька їда.

Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води!

2) Склали речення зі словами Козак (прізвище), козак (воїн).

У ролі козака виступив Тарас Козак.

Вчителька викликала Козака Тараса до дошки. Запорізький козак захищав рідну землю.

Орфограма: Козак (прізвище пишемо з великої букви), козак (загальну назву воїнів пишемо з малої букви).

 

Вправа 80

Загадка

Птаха ця живе на морі,

там літає на просторі.

Дзьобом рибу ловить влучно,

а співає різко й гучно.

Біжить свинка,

вирізана спинка,

оглянеться назад,

а й сліду не знать.

Відгадка

чайка

човен

Вправа 81

Спільне між чайкою і човном: козацький човен називався чайка.

 

Вправа 82 Науково-художнє оповідання «Козацька чайка» Женя Гунчевська.

Невідомі слова: днище (дно човна), чайки (козацькі човни).

 

Вправа 83

1� Хитрощі, до яких вдавалися козаки: на оригінальних човнах непомітно підкрадалися до ворога, використовуючи соломини могли довго перебувати під водою. Козацькі човни назвали чайками, бо вони, немов чайки, були гарно пристосовані для довгих і незвичайних морських подорожей.

 

Вправа 84

1� Речення зі словом чайка в різних значеннях дивись у вправі 78.

2� Визначили багатозначне слово в кожній групі висловів.

Багатозначне слово

Речення

Значення

Голова

Погладив по голові.

Частина тіла

Голова товариства підписав документи.

Керівник

Хліб — усьому голова.

Основне, головне

Голова йде обертом.

Мозок

Крила

Курчата заховалися під крилами квочки.

Літальний орган тіла

На крилах мрій.

Образно літальний орган

Літаки мають крила різних форм.

Частина літака

Вода спадала на крила млина.

Лопать вітряка

3� Підкресли бага­тозначні слова.

Курчата заховалися під крилами квочки. На крилах мрій. Літаки мають крила різних форм. Вода спадала на крила млина.

4� Власне речення з багатозначним сло­вом дивись у вправі 78.

 

Вправа 85 Завдання на вибір.

1) Речення зі словом «шапка» в різних значеннях дивись у вправі 78.

2) Речення зі словом «бокс» у різних значеннях дивись у вправі 78.

3) Речення зі словом «морж» у різних значеннях дивись у вправі 78.

 

Вправа 86

Порівняли тексти

Тексти

Загадка, слово «полотно» в переносному значенні.

Полотно, а не доріжка, кінь біжить сороконіжка.

Текст-розповідь, слово «полотно» в прямому значенні.

У мирний час запорожці одягалися доволі багато. Сорочка, шаровари, червоні чоботи. Поверх сорочки з до­мотканого полотна одягали кафтан. Його підперезували шовковим поясом. На голові запорожці носили брилі або гостроконечну хутряну шапку з бобровою опушкою.

Вправа 87

В обох текстах є багатозначне слово «полотно».

На мою думку, давнішим є словосполучення домоткане полотно.

Колись полотно ткали власноруч. З нього шили одяг, на ньому вишивали рушники. Коли появилася колія, вона дещо нагадувала домотканий рушник. Тому переносне значення слова стосується колії.

 

Вправа 88

2� Завдання на вибір.

1) Словосполучення зі словом у прямому значенні.

Хвойний ліс. Біжать діти. Кучерява Маринка. Працьовита дитина. Золотий ланцюжок.

2) Словосполучення зі словом у переносному значенні.

Ліс рук. Біжать дні. Кучерява хмаринка. Працьови­та мурашка. Золотий характер.

3� Склали речення з двома словосполученнями у прямому і переносному значеннях…

Завтра ми йдемо у хвойний ліс. Угору здійнявся ліс рук.

4� Підкрес­лили слова в переносному значенні.

Море синє, море пшениці, море людей. Плаче дощ, плаче дитина, плаче скрипка. Залізний дах, залізний характер, залізний ланцюг. Шовкова стрічка, шовкова трава, шовкова спідничка.  

5� В одній групі записаних слів підкресли бага­тозначні слова.

Море синє, море пшениці, море людей.

Залізний дах, залізний характер, залізний ланцюг.

Шовкова стрічка, шовкова трава, шовкова спідничка.  

6� Власне речення з багатозначним сло­вом дивись у вправі 78.

 

Вправа 89

Мо-гу-тній дуб, пра-дав-ній дуб сто-їть по-бі-ля я-ру. Роз-ки-нув свій ли-ста-тий чуб, чо-лом тор-ка-є хма-ру. О-дві-ку згор-бле-не гі-лля, ко-ра не-мов ста-ле-ва. У лі-сі ді-до-ві здаля вкло-ня-ю-ться де-ре-ва.

2� Словосполучення в переносному значенні: листатий чуб, торкає хмару, згорблене гілля, кора сталева, у лісі вклоняються.

 

Вправа 90, 91 Гумористичний вірш «Чуприна» Степана Руданського. Науково-художнє оповідання «Козацький чуб».

Написали, що цікавого дізнався зі статті… Хто мав право носити чуб (оселедець)… Чому в минулому чуприну носили за лівим вухом… Головна думка…

 

Вправа 92 Діаграма Вена порівняння вірша Степана Руданського «Чуприна» та статті «Про козацький чуб»

«Чуприна»

Спільне

«Про козацький чуб»

Відмінне

Відмінне

1. Вірш

1. Тема – про чуприну

1. Науково-художнє оповідання.

2. Діалог

2. Однакова причина носіння зачіски

2. Текст-розповідь

Вправа 93

Зачіска, чуб, чуприна, оселедець

синоніми

 

Гребінець, фен, но­жиці.

 

зовсім різні лексичні значення

Чуб, чубатий, чубитися.

 

різні частини мови

Риба, оселедець, консер­ви, вечеря.

 

зовсім різні лексичні значення

Вправа 94

1� Слова, близькі за значенням (синоніми): зачіска, чуб, чуприна, оселедець.

2� Синоніми до слова минулий: колишній, давній, прадавній, стародавній, булий, пройдешній, тогочасний.

3� Склали речення зі словом минулий.

Минулий рік запам’ятався подіями. 

� 4 Синоніми добирають зі словника синонімів.

Полум'я — пломінь, вогонь.  

Запитувати — цікавитися, випитувати, дізнаватися.

Неодмінно — обов’язково, точно, неухильно, доконче, конче.

Сміливий — відважний, мужній, відчайдушний, безстрашний, хоробрий.

 

Вправа 95 Підкреслили синоніми.

Та земля мила, де мати народила. Рідна землиця і у ві сні сниться.  Батьківщина починається з сім'ї.

 

Вправа 96, 97 Вірш «Де найкраще місце на землі?»

Прочитали, про що поет запитував сонце…. Написали, як розуміти відповідь… Про що хочеш запитати у сонця… Головна думка…

 

Вправа 98 Доповнили тематичний словничок слів на тему «Моє місто (село, селище)».

Транспорт: автомобіль, велосипед, машина, трамвай, тролейбус, метро, таксі, автобус.

Будівлі: церква, крамниця, храм, собор, школа, бібліотека, супермаркет, клуб, офіс. 

Навчальні заклади: гімназія, школа, училище, ліцей, коледж, інститут, університет.

 

Вправа 99

Склали розповідь про своє місто (село, селище) за поданим планом та допоміжними словами і висловами…

 

Вправа 100

Загадка

Відгадка

Його можна осідлати, можна і за роги взяти, та щоб міг тебе везти, слід йому допомогти.

велосипед

Є великий, є малий, з вантажами, легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає.

автомобіль

2� Речення зі словами-відгадками.

Мені купили новий велосипед. Пасажири сіли в автомобіль.

 

Вправа 101, 102 Оповідання «Як Богдан козаків урятував» Марії Солтис-Смирнової

Дійові особи оповідання: Богдан і козаки. Богдан був працьовитим, добрим, сміливим. На Січі хлопчик допомагав старшим: «став він допомагати: то коней на пашу відведе, пісень їм поспіває, то кухарю овочів принесе та помиє». Козаки потрапили в полон, бо мали необережність, щоб їх оточили переважаючі в кількості вороги. Богдан допоміг козакам врятуватися з неволі, відв’язавши мотузки. Врятувати побратимів йому допомогли риси характеру: сміливість, спритність, кмітливість.

 

Вправа 103  Кілька запитань за змістом опові­дання.

Де жили хлопчик з батьком? Яке бажання мав Богдан? Як допомагав хлопчик, коли підріс? Ким хотів бути Богдан? Як малий Богдан врятував козаків?

2� Поділили оповідання на кілька частин… Склали план… Головна думка…

3� Якби Богдан залишився на Січі, або не заснув серед одежі, а сидів поруч з батьком, то пригода могла би закінчитися дуже погано для козаків, бо в полі не було нікого іншого, хто би міг їх врятувати.

 

Вправа 104

1� Емоції: співчуття, стривоженість, співпереживання, гордість, радість.

2� Дібрали по 2-3 синоніми до кожного слова.

Жаліли — співчували, шкодували, жалкували.

Ясний — світлий, блискучий, осяйний, яскравий.

Благав — просив, молив, вимолював, упрошував.

Відважний — мужній, сміливий, хоробрий, відважний.

3� Синоніми до слів:

захворіла — занедужала, нездужала, заболіла, злягла, заслабнула;

полум'я — вогонь, пломінь.

Склали речення з новим словом.

Вогонь швидко поширювався довкіллям. Пломінь усе більше розгорявся.  

У сусідки занедужала донька. У Василька заболів зуб.  Раптом злягла сусідська корова. Від холоду молода жінка заслабнула.  

4� Козаки про щось швидко говорили.  — А мій кінь най­швидший, — похвалився Сірко. Богдан попросив батька розказати леген­ду про козаків. Марічка щебече як пташечка.

 

Вправа 105  Завдання на вибір.

1) Утворили пари слів-синонімів: друг — приятель, робота — справа, заметіль — віхола, стежка — доріжка, школяр — учень, будинок — житло.

Не кожен приятель є справжнім другом. Задумай справу і закипить робота. Новий будинок став нашим тимчасовим житлом. Доріжка вела до села, тому ми вирішили піти цією стежкою. Як тільки не називають заметіль: і віхола, і хурделиця, і завія. Завдання школяра стати старанним і наполегливим учнем.

2) З поданих слів склали речення.

Степовою дорогою мчить сміливий вершник. У театрі іде цікава вистава про козаків. Через житнє поле тягнеться звивиста стежка.

Інші завдання дивись тут...